Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

anti aging

Zdrowie optymalne

Zdrowie optymalne jest to nie tylko stan związany z nieobecnością chorób, ale również dodatkowo z uzyskaniem możliwie jak najlepszej dla danego wieku kondycji fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej człowieka. Taki stan zdrowia jest nowym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Podąża ona dalej, w bardziej zaawansowane etapy opieki nad pacjentem, która nie ogranicza się tylko do leczenia chorób, […]

więcej

BIO-AGING System

System BIO-AGING został stworzony przez niemieckiego lekarza, profesora Alfreda Wolfa, świetnego znawcy medycyny „anti-aging”, przy współudziale cenionych informatyków i profesjonalistów innych specjalności. Głównym celem tego programu jest dokładna i wiarygodna ocena wieku biologicznego badanej osoby. Wiek ten należy odróżnić od wieku chronologicznego, który zna każdy z nas. Okazuje się, że wiek biologiczny, prawdziwe odzwierciedlenie naszej […]

więcej

Wprowadzenie do medycyny „anti-aging”

„Aging”, czyli „starzenie się” jest terminem szeroko opisującym procesy zachodzące w ludzkim ciele, uznawane za naturalne zjawiska dotyczące każdego z nas i związane z upływem lat. Coraz częściej zaznacza się tendencja, aby te zmiany traktować w kategoriach patologii wymagającej właściwej diagnostyki, zapobiegania i leczenia. Podstawową różnicą pomiędzy „chorobą starzenia” a innymi chorobami jest to, że […]

więcej

Teorie próbujące wytłumaczyć przyczyny starzenia

Od wielu lat naukowcy zastanawiają się nad mechanizmami tego, co nazywamy starzeniem, i szukają najważniejszych elementów kierujących tym procesem. Chcą stworzyć środki, które pomogłyby spowolnić te mechanizmy. Istnieje szereg teorii dotyczących przyczyn starzenia się. Wiele z nich zazębia się ze sobą, tak jak biologiczne procesy w naszym organizmie oraz czynniki na nie oddziałujące. Teoria genetyczna […]

więcej

W jakim wieku są pacjenci interesujący się medycyną „anti-aging”?

Wbrew oczekiwaniom nie tworzą tej grupy ludzie starsi, również nie przeważają w niej kobiety. Okazuje się, że z usług tej dziedziny korzysta tyle samo kobiet i mężczyzn, a zamiast ludzi  w wieku emerytalnym największy procent pacjentów stanowią ludzie aktywni zawodowo w wieku czterdziestu i pięćdziesięciu lat. Oczywiście zdarzają się także pacjenci w wieku dwudziestu lat, […]

więcej

Na czym polega diagnostyka pacjentów prowadzona w ramach medycyny „anti-aging”?

Diagnostyka „anti-aging” w dużym stopniu przypomina diagnostykę, jaką przeprowadza się w normalnym gabinecie lekarskim. Duże znaczenie ma zarówno zebranie wywiadu, jak i badanie przedmiotowe pacjenta. Bada się krew, mocz, a nawet ślinę. Często oznaczany jest poziom niektórych hormonów, które mają tendencję do spadku wraz z wiekiem, jak IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu-1), którego wydzielanie związane jest […]

więcej

Jak pojawił się kierunek medycyny „anti-aging” wśród innych dyscyplin lekarskich?

W Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. wzrosło zainteresowanie możliwościami poprawy jakości życia zdrowego człowieka, któremu przybywa lat. Jednocześnie zwrócono uwagę na zapobieganie chorobom, ujawniającym się wraz z wiekiem. Ta idea stała się podstawą tworzenia ośrodków medycznych zajmujących się diagnostyką i terapią zmian zachodzących w organizmie człowieka w trakcie starzenia. W ten sposób powstała […]

więcej

Farmakologia estetyczna nauka czy sztuka?

Człowiek od początku cywilizacji usiłował zgłębić tajemnice istnienia i nieśmiertelności. Poszukiwał drogi i sposobów na doskonałe zdrowie, długowieczność oraz możliwości przezwyciężenia śmierci. Z upływem lat życia coraz częściej pojawiają się problemy związane z egzystencją i przemijaniem. Stąd poszukuje się sposobów przedłużenia życia i zapobiegania chorobom wieku dojrzałego. Proces starzenia się przebiega w sposób fizjologiczny. Na […]

więcej