tel. 61 81 87 550

anti aging

Zdrowie optymalne

Zdrowie optymalne jest to nie tylko stan związany z nieobecnością chorób, ale również dodatkowo z uzyskaniem możliwie jak najlepszej dla danego wieku kondycji fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej człowieka. Taki stan zdrowia jest nowym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Podąża ona dalej, w bardziej zaawansowane etapy opieki nad pacjentem, która nie ogranicza się tylko do leczenia chorób, […]

więcej

BIO-AGING System

System BIO-AGING został stworzony przez niemieckiego lekarza, profesora Alfreda Wolfa, świetnego znawcy medycyny “anti-aging”, przy współudziale cenionych informatyków i profesjonalistów innych specjalności. Głównym celem tego programu jest dokładna i wiarygodna ocena wieku biologicznego badanej osoby. Wiek ten należy odróżnić od wieku chronologicznego, który zna każdy z nas. Okazuje się, że wiek biologiczny, prawdziwe odzwierciedlenie naszej […]

więcej

Wprowadzenie do medycyny “anti-aging”

“Aging”, czyli “starzenie się” jest terminem szeroko opisującym procesy zachodzące w ludzkim ciele, uznawane za naturalne zjawiska dotyczące każdego z nas i związane z upływem lat. Coraz częściej zaznacza się tendencja, aby te zmiany traktować w kategoriach patologii wymagającej właściwej diagnostyki, zapobiegania i leczenia. Podstawową różnicą pomiędzy “chorobą starzenia” a innymi chorobami jest to, że […]

więcej

Teorie próbujące wytłumaczyć przyczyny starzenia

Od wielu lat naukowcy zastanawiają się nad mechanizmami tego, co nazywamy starzeniem, i szukają najważniejszych elementów kierujących tym procesem. Chcą stworzyć środki, które pomogłyby spowolnić te mechanizmy. Istnieje szereg teorii dotyczących przyczyn starzenia się. Wiele z nich zazębia się ze sobą, tak jak biologiczne procesy w naszym organizmie oraz czynniki na nie oddziałujące. Teoria genetyczna […]

więcej

W jakim wieku są pacjenci interesujący się medycyną “anti-aging”?

Wbrew oczekiwaniom nie tworzą tej grupy ludzie starsi, również nie przeważają w niej kobiety. Okazuje się, że z usług tej dziedziny korzysta tyle samo kobiet i mężczyzn, a zamiast ludzi  w wieku emerytalnym największy procent pacjentów stanowią ludzie aktywni zawodowo w wieku czterdziestu i pięćdziesięciu lat. Oczywiście zdarzają się także pacjenci w wieku dwudziestu lat, […]

więcej

Na czym polega diagnostyka pacjentów prowadzona w ramach medycyny “anti-aging”?

Diagnostyka “anti-aging” w dużym stopniu przypomina diagnostykę, jaką przeprowadza się w normalnym gabinecie lekarskim. Duże znaczenie ma zarówno zebranie wywiadu, jak i badanie przedmiotowe pacjenta. Bada się krew, mocz, a nawet ślinę. Często oznaczany jest poziom niektórych hormonów, które mają tendencję do spadku wraz z wiekiem, jak IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu-1), którego wydzielanie związane jest […]

więcej

Jak pojawił się kierunek medycyny “anti-aging” wśród innych dyscyplin lekarskich?

W Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. wzrosło zainteresowanie możliwościami poprawy jakości życia zdrowego człowieka, któremu przybywa lat. Jednocześnie zwrócono uwagę na zapobieganie chorobom, ujawniającym się wraz z wiekiem. Ta idea stała się podstawą tworzenia ośrodków medycznych zajmujących się diagnostyką i terapią zmian zachodzących w organizmie człowieka w trakcie starzenia. W ten sposób powstała […]

więcej

Czy pacjenci korzystający z medycyny “anti-aging” chcą żyć dłużej, czy po prostu wolą żyć lepiej?

Większość z nich wolałaby żyć dłużej, ale w rzeczywistości najważniejsze jest dla nich to, jak mogą przeżywać swoje życie. Według opinii lekarzy pacjenci nie boją się starości jako takiej. Nie akceptują jednak zmian fizycznych, jakie zachodzą w trakcie starzenia. Trudno akceptują fakt, że nie są w stanie robić szeregu rzeczy, które nie sprawiały im żadnego […]

więcej

Czy lekarze praktykujący medycynę “anti-aging” osobiście poddają się tej terapii?

W artykułach poświęconych medycynie “anti-aging” często przedstawia się sylwetki lekarzy zajmujących się tą dziedziną. W większości to oni sami aktywnie korzystają z możliwości diagnostycznych i terapeutycznych tego kierunku medycyny, widząc u siebie zadowalające efekty. Stosują tu całą gamę możliwości, począwszy od diety, ćwiczeń, rozszerzając ją o suplementację witaminową, antyoksydacyjną, enzymatyczną, a nawet hormonoterapię. dr n. […]

więcej

Czy dzięki medycynie “anti-aging” można zapobiegać starzeniu się?

Mimo że określenie “anti-aging” jest powszechnie stosowane, nie odzwierciedla ono w pełni kierunku działania tej dziedziny medycyny. Starzeje się bowiem każdy człowiek i nikt nie może powstrzymać tego procesu. Jednak celem tej specjalności jest tworzenie optymalnych warunków zdrowotnych dla pacjenta w wieku średnimi starszym. Medycyna “anti-aging” wykorzystuje wszystkie możliwe środki,które mają pomóc człowiekowi cieszyć się […]

więcej

Farmakologia estetyczna nauka czy sztuka?

Człowiek od początku cywilizacji usiłował zgłębić tajemnice istnienia i nieśmiertelności. Poszukiwał drogi i sposobów na doskonałe zdrowie, długowieczność oraz możliwości przezwyciężenia śmierci. Z upływem lat życia coraz częściej pojawiają się problemy związane z egzystencją i przemijaniem. Stąd poszukuje się sposobów przedłużenia życia i zapobiegania chorobom wieku dojrzałego. Proces starzenia się przebiega w sposób fizjologiczny. Na […]

więcej