Komputerowa - diagnostyka łysienia | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Diagnostyka łysienia systemem komputerowym

Komputerowa diagnostyka łysieniaSystem komputerowy – nowa metoda oceny ilości i jakości włosów.

Jeszcze do niedawna nie istniała dokładna, nieinwazyjna metoda oceny charakteru wypadania włosów. Spadek gęstości włosów dotyczy wielu osób, chociaż u większości z nich nie zauważa się ognisk łysienia, czy nawet przerzedzenia włosów. Jedyną osobą stwierdzającą zmiany w ilości i jakości swoich włosów jest sam pacjent.

Wiele osób odczuwających wypadanie włosów, w rzeczywistości doświadcza przechodzenia włosów z trwającej kilka lat fazy wzrostu anagenu, poprzez krótką fazę przejściową – katagenu, a następnie fazę regresji – telogenu, w której włosy wypadają. Ten ściśle określony cykl jest kontrolowany przez liczne mechanizmy fizjologiczne oraz patologiczne. Żaden włos nie pozostaje nieustannie w fazie wzrostu.

Komputerowa diagnostyka łysieniaW obrębie głowy owłosionej większość włosów znajduje się w fazie wzrostu (anagen), pojedyncze włosy w fazie przejściowej (katagen), a tylko około 18% włosów występuje w fazie regresji (telogen). Znacznie większy odsetek włosów znajdujących się w fazie regresji występuje w łysieniu telogenowym oraz w łysieniu androgenowym, nazywanym też łysieniem typu męskiego.

Nowoczesna komputerowa metoda diagnostyczna, umożliwia nie tylko ocenę gęstości włosów (liczba włosów /cm2), ich wymiarów (µm), dynamiki ich wzrostu (mm/dzień), ale również pozwala na określenie procentowego stosunku włosów w fazie anagenu do włosów w fazie telogenu. Łysienie androgenowe związane jest z wydłużaniem fazy telogenowej i skracaniem następującej po niej fazy anagenowej. Nowa technika komputerowa umożliwia również stwierdzenie procesu miniaturyzacji, który jest charakterystyczną cechą łysienia androgenowego u mężczyzn oraz u kobiet.

Jest to metoda, która może służyć zarówno do monitorowania postępu leczenia tradycyjnymi metodami, jak również zdecydowanie ułatwia wyselekcjonowanie pacjentów, u których wskazany jest zabieg przeszczepu włosów.

Przebieg badania przy wykorzystaniu metody komputerowej:

1. 3 dni przed badaniem należy wygolić drobne pole (o średnicy 1,8 cm2) w obrębie owłosionej skóry głowy.
2. Po 3 dniach: w gabinecie zostaje nałożony specjalny barwnik, który po 12 minutach staje się aktywny.
3. Po zmyciu barwnika wykonuje się zdjęcie badanego specjalną kamerą video, umożliwiającą uzyskanie powiększenia obrazu 20x.
4. Analiza komputerowa.

Przy założeniu, że włosy anagenowe rosną 0,3 mm/dzień, a włosy telogenowe w ogóle nie rosną, program komputerowy analizuje oraz określa stosunek ilościowy włosów anagenowych do włosów telogenowych.

Dodatkowe dane liczbowe uzyskiwane podczas analizy komputerowejto: gęstość włosów (liczba włosów/cm2), wymiary włosa (µm), oraz dynamika wzrostu (mm/dzień).

Podsumowanie: Metoda komputerowa jest szybką, nieinwazyjną i bezbolesną metodą oceny charakteru wypadania włosów oraz skuteczności zastosowanego leczenia zachowawczego. Umożliwia ona jednocześnie precyzyjną selekcję pacjentów, u których wskazany jest zabieg operacyjny.