tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Zdrowie optymalne

Zdrowie optymalne jest to nie tylko stan związany z nieobecnością chorób, ale również dodatkowo z uzyskaniem możliwie jak najlepszej dla danego wieku kondycji fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej człowieka.

Zdrowie optymalneTaki stan zdrowia jest nowym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Podąża ona dalej, w bardziej zaawansowane etapy opieki nad pacjentem, która nie ogranicza się tylko do leczenia chorób, ale również stara się stworzyć najkorzystniejsze warunki dla zdrowia człowieka. Wiodącą rolę w tej dziedzinie ma medycyna anti-aging – przeciwstarzeniowa. Opiera się ona na najnowocześniejszych osiągnięciach naukowych, aby ukształtować jak najbardziej wiarygodne i dogłębne formy diagnostyki i prewencji chorób u pacjenta.

Aby stworzyć najdogodniejsze warunki dla osiągnięcia zdrowia optymalnego przeprowadza się szczegółową diagnostykę wzbogaconą w ocenę wieku biologicznego oraz szereg innych badań z badaniami genetycznymi włącznie. Uzyskane wyniki z badań diagnostycznych stanowią bazę dla najefektywniejszej opieki medycznej. Głównym celem tej opieki jest zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom i chorobom pojawiającym się wraz z wiekiem pacjenta oraz uzyskanie przez niego możliwie jak najlepszej kondycji zdrowotnej.

Medycyna przeciwstarzeniowa: Anti-Aging

Kogo dotyczy

OdmładzanieKlinika Kolasiński oferuje swoim pacjentom program oparty na założeniach, które zyskały szerokie uznanie w wielu krajach świata. Dotyczy on kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem. Obejmuje on szeroko zakrojoną diagnostykę, zapobieganie zaburzeniom i chorobom pojawiającym się wraz z upływającym wiekiem oraz korygowanie wszelkich nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w trakcie przeprowadzonej diagnostyki.

Pacjentem Kliniki Kolasiński w ramach programu zdrowie optymalne może być każdy: osoba zdrowa, która zamierza przeprowadzić kontrolną diagnostykę swojego organizmu oraz być pod dobrą opieką medyczną, a także osoby z pewnymi niepokojącymi objawami, które chcą je wyjaśnić. Przykładowo mogą one dotyczyć gorszego samopoczucia, spadku życiowej energii, niezadowolenia ze swojej kondycji fizycznej lub intelektualnej. Pod opieką Kliniki mogą być również osoby chcące zmodyfikować swój styl życia, stracić zbędne kilogramy lub zdrowiej się odżywiać.

Indywidualna i szczegółowa analiza każdego pacjenta umożliwia jak najbardziej efektywną kontrolę i pomoc w sprawach jego stanu zdrowia.

Medycyna Anti-Aging

ZegarProgram ZDROWIE OPTYMALNE reprezentuje założenia bardzo popularnej we współczesnej nauce dziedziny medycznej – medycyny anti-aging, którą tłumaczy się jako medycynę przeciwstarzeniową. Starzenie się jest procesem, którego nie należy kojarzyć tylko z pojawieniem się zmarszczek lub wielu innych naocznych starczych niedomagań. Okazuje się, że jest to zjawisko, które zaczyna towarzyszyć nam już od młodych lat naszego życia. Dlatego warto znacznie wcześniej pomyśleć o zachodzących zmianach, niż czekać na pojawienie się widocznych objawów, które dopiero wtedy stają się dla nas motywacją do powzięcia działań „przeciwstarzeniowych”.

W obecnych czasach życie ludzkie staje się coraz dłuższe. Jest nam dane przeżywać coraz więcej lat w okresie jesieni naszego życia. Każdy z nas chciałby, aby również te lata były pełne zdrowia, energii i optymizmu. Z lękiem wyobrażamy sobie możliwość wystąpienia chorób, demencji starczej i niedołęstwa. Z tych właśnie przyczyn powstała medycyna anti-aging, której głównym celem jest stworzenie możliwości przeżycia wszystkich lat w jak najlepszej kondycji i zdrowiu. Jest to bardzo szeroko pojęta dziedzina, rozwijająca się bardzo intensywnie w świecie klinicznym i naukowym. Oferuje ona najnowsze osiągnięcia medyczne w zakresie diagnostyki, zapobiegania i leczenia wszelkich zaburzeń i chorób związanych z wiekiem.

Diagnostyka

MózgW ramach programu ZDROWIE OPTYMALNE proponujemy szeroką i szczegółową diagnostykę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta.

Diagnostyka rozpoczyna się od długiej rozmowy z lekarzem, który wówczas ma możność zebrania bardzo szczegółowego wywiadu dotyczącego m.in. stanu zdrowia, niepokojących objawów, aktualnych chorób i ich leczenia, chorób i stosownych leków w przeszłości, zabiegów chirurgicznych, urazów, stylu życia pacjenta, diety, aktywności fizycznej, używek oraz suplementów. Dużą uwagę poświęca się rodzinie pacjenta, chorobom występującym u jego bliskich w celu weryfikacji obciążenia genetycznego.

Po zakończeniu rozmowy z pacjentem i wyczerpaniu wszystkich tematów mających znaczenie w ukierunkowaniu dalszej diagnostyki, pacjent jest przebadany przez lekarza internistycznie w celu stwierdzenia nieprawidłowości, które też w trakcie dalszej diagnostyki muszą być szczegółowo wyjaśnione.

Po rozmowie i badaniu pacjenta lekarz przygotowuje zlecenia dotyczące badań krwi.

Zakres tych badań jest bardzo szeroki i może dotyczyć następujących parametrów:

 • badania podstawowe (np. morfologia, elektrolity, enzymy wątrobowe, kreatynina, mocznik)
 • czynniki ryzyka miażdżycy
 • czynniki ryzyka cukrzycy
 • oznaczenia hormonalne
 • markery nowotworowe

Następnym etapem procesu diagnostycznego w ramach programu ZDROWIE OPTYMALNE jest ocena wieku biologicznego pacjenta. W tym celu w Klinice Kolasiński używany jest skomputeryzowany system BIOAGING.
Wyniki uzyskane z przeprowadzenia wyżej wymienionych badań ukierunkują lekarza do wyboru dalszej diagnostyki. Może ona przykładowo polegać na wykonaniu badania radiologicznego klatki piersiowej, ultrasonografii tętnic szyjnych, tarczycy lub jamy brzusznej, densytometrii w celu oceny gęstości tkanki kostnej, dodatkowych badań laboratoryjnych krwi. Oferujemy też badania genetyczne.

Wiek biologiczny

Należy różnicować wiek biologiczny od wieku chronologicznego. Wiek chronologiczny (metrykalny) określa data urodzenia, natomiast wiek biologiczny jest prawdziwym odzwierciedleniem ogólnego stanu zdrowia człowieka. Wartości te mogą być u danej osoby porównywalne, ale często zdarza się, że różnią się znacznie między sobą. Sytuacja jest korzystna, jeżeli wiek metrykalny przewyższa wiek biologiczny. Niestety, gdy proporcje są odwrotne, wymaga to nie tylko zastanowienia, ale i odpowiedniego działania.

Aby ocenić wiek biologiczny pacjenta korzysta się ze specjalnie do tego celu stworzonych programów zawierających badania i testy analizujące poszczególne parametry i funkcje życiowe w organizmie.

W Klinice Kolasiński używany jest skomputeryzowany system BIOAGING.

Wiek biologiczny

Bioaging

Wiek biologiczny oceniamy używając skomputeryzowany system BIOAGING stworzony przez niemieckich i szwajcarskich lekarzy oraz naukowców, oparty na najbardziej wiarygodnych badaniach i testach. Wyniki uzyskane przez pacjenta są porównywane do wartości średnich otrzymanych z badania bardzo licznej populacji osób zdrowych tej samej płci i wieku, co pacjent. Parametry i funkcje w organizmie oceniane za pomocą systemu BIOAGING nazywane są biomarkerami, ponieważ ich wartości zmieniają się proporcjonalnie wraz z upływem lat w życiu człowieka. System ocenia szereg biomarkerów, a wśród nich można wymienić takie jak umiejętność zapamiętywania, zdolność kojarzenia, sensorykę, czujność, siłę i koordynację mięśni, równowagę, funkcjonowanie układu krążenia, adaptację do wysiłku, czynność płuc i kompozycję ciała. System ocenia poszczególne komponenty i ostatecznie określa wiek biologiczny. Raport badania uzyskuje się również w formie wydruku z szatą graficzną bardzo dobrze obrazującą cechy korzystne i niekorzystne stanu zdrowotnego pacjenta. Jest to bardzo ważna wskazówka dla uzmysłowienia pacjentowi jego „słabych stron” oraz przygotowania dla niego szczegółowych zaleceń w celu uzyskania poprawy.

Program BIOAGING jest etapowy:

 • Pierwszy z etapów stanowi formę kwestionariusza zawierającego ponad sto pytań dotyczących wszystkich ważnych aspektów życia i zdrowia pacjenta oraz jego rodziny.
 • Drugi etap służy szczegółowej ocenie aktywności fizycznej pacjenta.
 • Trzeci etap, najbardziej wymagający koncentracji i dobrej kondycji fizycznej pacjenta, służy ocenie biomarkerów za pomocą określonych testów i pomiarów.
 • Ostatni, czwarty etap jest szczegółową interpretacją wyników, która stanowi matrycę do dalszej rozmowy pacjenta z lekarzem.

Badanie BIOAGING trwa około 2 godzin. Należy przybyć na nie wypoczętym, na czczo oraz w wygodnym stroju i obuwiu.

Terapia

TerapiaLekarz po zakończeniu diagnostyki przygotowuje szczegółowe zalecenia, które omawia z pacjentem. Dotyczą one badań kontrolnych, które należy przeprowadzać w odpowiednich terminach, modyfikacji stylu życia, odżywiania, aktywności fizycznej i farmakoterapii. Farmakoterapia zawiera dostosowaną indywidualnie dla każdego pacjenta suplementację witaminową, minerałową i antyoksydacyjną, leki przepisane na określone zaburzenia i choroby pacjenta oraz w razie potrzeby stosowanie preparatów hormonalnych.

Klinika Kolasiński gwarantuje pełną, kompleksową i długoterminową opiekę oraz optymalną kontrolę w zakresie realizacji przygotowanych zaleceń.

Nadwaga / Otyłość

Nadwaga otyłośćW Klinice Kolasiński prowadzi się diagnostykę, działania prewencyjne oraz kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości.

 • Jak zrzucić zbędne kilogramy
 • Chirurgiczne leczenie otyłości
 • Nadwaga i otyłość – epidemie współczesnej cywilizacji
 • Kto jest otyły
 • Jak zostać zwycięzcą w walce ze zbędnymi kilogramami
 • Co nas czeka w przyszłości – nowe kierunki leczenia otyłości
 • Jedząc mniej, żyjemy dłużej

Badania genetyczne

DNAGeny ludzkie obecne w jądrach komórkowych są mapą dla wszystkich białek obecnych w naszym organizmie. Różnice w genach pomiędzy poszczególnymi osobami nazywane są polimorfizmami. Powodują one, że poszczególni ludzie mogą być bardziej predysponowani do wystąpienia pewnych chorób, albo też posiadają większą oporność na wystąpienie innych schorzeń. Możliwość zbadania indywidualnych predyspozycji genetycznych u pacjenta ułatwia lekarzom szczegółowe rozszerzenie diagnostyki i powzięcie, na bazie uzyskanych informacji, ukierunkowanych działań prewencyjnych dla wielu chorób.

W ramach proponowanego programu diagnostyki genetycznej ocenia się m. in. ryzyko zakrzepicy, chorób sercowo-naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia), raka piersi i prostaty oraz osteoporozy. Oferuje się także ocenę korzyści i prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Klinika Kolasiński pośredniczy w przekazywaniu materiału od pacjenta do badań genetycznych. Wykonywane są one w instytucie naukowym mieszczącym się w Wiedniu.

Polskie Towarzystwo Medycyny Anti-Aging

Polskie Towarzystwo Medycyny Anti-Aging rozpoczęło swoją działalność jesienią 2004 roku. Siedziba stowarzyszenia mieści się w gmachu Kliniki Kolasiński. Jako cel działalności postawiono rozwój wiedzy w zakresie medycyny przeciwstarzeniowej, wzajemną wymianę doświadczeń oraz popularyzację tej dziedziny wiedzy medycznej. Towarzystwo reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging (ESAAM). Wyznaczone cele będą realizowane poprzez organizowanie spotkań członków towarzystwa, konferencji naukowych, kursów i warsztatów poświęconych medycynie przeciwstarzeniowej, a także aktywny udział w krajowych i zagranicznych imprezach poświęconych tej gałęzi medycyny oraz dziedzinom jej pokrewnym.

Członkiem towarzystwa może zostać każdy lekarz specjalista lub będący w trakcie dowolnej specjalizacji, zainteresowany medycyną przeciwstarzeniową.

W aktualnym Zarządzie Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging są:

 • dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz – prezes,
 • dr n. med. Jerzy Kolasiński – wiceprezes,
 • dr n. med. Małgorzata Kolenda – sekretarz.