Kurs trychologii | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Kurs trychologii

Celem kursu jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu trychologii pogłębionej zagadnieniami z dziedziny dermatologii, endokrynologii, chirurgii plastycznej i psychologii. Nabyte umiejętności pozwolą na ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy zawodowej.

Kurs jest organizowany dla dwóch kategorii uczestników:

I. KATEGORIA – TRYCHOLOGIA MEDYCZNA – DYPLOM TRYCHOLOGA MEDYCZNEGO 

Dostępny jedynie dla lekarzy i zawodów medycznych np. pielęgniarek

II. KATEGORIA – TRYCHOLOGIA KOSMETYCZNA – DYPLOM ANALITYKA I DIAGNOSTY Z DZIEDZINY TRYCHOLOGII

Dostępny dla absolwentów szkół wyższych I i II stopnia, posiadających przygotowanie zawodowe o profilu kosmetycznym oraz absolwentów innych kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

Umiejętności praktyczne oraz wiedza zdobyta na szkoleniu, pozwalają na wykorzystanie teoretycznych podstaw w profesjonalnych działaniach zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdobyte kwalifikacje uprawniają do wykonywania analizy mikroskopowej skóry głowy i włosów, stawiania diagnozy medycznej/kosmetycznej, umożliwiającej wdrożenie odpowiedniej trychoterapii.

Program Szkolenia

 • BUDOWA I FUNCKJE SKÓRY.
 • MORFOLOGIA WŁOSA budowa włosa, cykl rozwojowy włosa, anomalie związane ze strukturą włosa, diagnostyka i pielęgnacja).
 • TRYCHOLOGIA (zajęcia teoretyczne):
  • Wprowadzenie do trychologii
  • Zespół interdyscyplinarny, czyli współpraca kilku specjalistów z dziedziny medycyny i psychologii w celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego i satysfakcji pacjenta
  • Diagnostyka trychologiczna
  • Procedury trychologiczne
  • Aspekty prawne dotyczące zabiegów trychologicznych
 • TRYCHOLOGIA (zajęcia praktyczne):
  • Diagnostyka z użyciem mikrokamery
  • Dokumentacja trychologiczna
  • Różnicowanie problemów związanych ze skórą owłosioną głowy
  • Prezentacja i udział w pełnym zabiegu trychologicznym
 • ENDOKRYNOLOGIA
  • Zaburzenia hormonalne wpływające na proces łysienia: diagnostyka i leczenie
 • CHIRURGIA ODTWÓRCZA WŁOSÓW
  • Skale określające stopień utraty włosów w obrębie skóry głowy
  • Metody chirurgii odtwórczej włosów
 • DERMATOLOGIA
  • Budowa i funkcje skóry
  • Schorzenia skóry owłosionej głowy (etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie, leczenie)
  • Podstawowe wykwity skórne (różnicowanie)
  • Zmiany przednowotworowe i nowotwory skóry
  • Łysienie plackowate (przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie)
  • Terapia osoczem bogatopłytkowym
  • Karboksyterapia
 • PSYCHOSOMATYKA
  • Czym jest medycyna psychosomatyczna
  • Problemy podejścia psychosomatycznego
  • Psychologiczna rola skóry
  • Klasyfikacja zaburzeń psychosomatycznych

Terminy

Termin I: 19 – 20 września 2024 r.

Miejsce

Swarzędz k. Poznania, Klinika Kolasiński, ul. Staszica 20A

Organizatorzy

Klinika Kolasiński

Biuro organizacyjne

Dr inż. Agnieszka Remlein

Klinika Kolasiński
Ul. Staszica 20A
62-020 Swarzędz – Nowa Wieś

Kliknij tutaj aby przejść do formularza zgłoszeniowego

Wykładowcy

Dr n.med. Katarzyna Wróblewska- Kończalik
Dr n. med. Jerzy Kolasiński lub Dr n. med. Małgorzata Kolenda
Dr n. med. Anna Modelska – Ziółkiewicz
Dr n. med. Paulina Kubasik
Mgr Dominika Kolasińska lub Mgr Alicja Grupka
W przypadku naszych wykładowców nie istnieją konflikty interesów w związku z prowadzonymi wykładami.

Informacje o opłatach

2 dni 5000 zł netto + 23% VAT (6150 zł brutto)

Warunkiem rejestracji na kurs jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie zadatku w wysokości 1845 zł (30% kosztu całego szkolenia)
 • przesłanie podpisanego oświadczenia na temat wyższego wykształcenia

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 • dopełnienie powyższych formalności wymaganych przy rejestracji
 • uiszczenie pozostałej części opłaty za kurs
 • zabranie na szkolenie oryginałów dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uzyskanie wyższego wykształcenia (dyplom ukończenia studiów wyższych)
 • zabranie na szkolenie fartucha/kitla i butów na zmianę

Kurs przeznaczony jest jedynie dla osób, które zapisując się działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej (czyli nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego).

Zadatek w wysokości 30% opłaty za kurs jest bezzwrotny. Wyjątkiem jest odwołanie szkolenia przez organizatora. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi, a kursantowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu dwukrotności zadatku.

Ostateczny termin przyjmowania całości opłaty przelewem bądź gotówką upływa dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Chyba, że grupa zbierze się wcześniej i nie będą już dostępne miejsca na kurs. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłaty zaliczki oraz przesłania pozostałych dokumentów.

Rezygnację z udziału w szkoleniu przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) dwa tygodnie przed planowanym kursem. Po tym terminie całość wpłaty nie będzie zwracana.

Prosimy o wpłaty na konto:
Klinika Kolasiński
ul. Staszica 20A
62-620 Swarzędz – Nowa Wieś
Bank Zachodni WBK S.A. 6/O Poznań
Nr: 03 1090 1362 0000 0000 3601 9235

(z dopiskiem Kurs Trychologii + imię i nazwisko uczestnika)

Pragniemy zaznaczyć, że liczba miejsc jest ograniczona, jak również wymagane jest zgłoszenie się 4 osób do odbycia się kursu.

Informujemy, że w ramach ceny gwarantujemy lunch.

W formularzu rejestracyjnym proszę o wybranie terminu kursu.

Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Kategoria i termin

  Dane do faktury:

  Nazwa firmy

  Ulica i nr lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Informujemy, że wysłanie formularza zgłoszeniowego jest konieczne do dokonania rejestracji. Wysyłając formularz akceptują Państwo treść powyższych zasad przeprowadzenia kursu oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a administratorem danych jest Klinika Kolasiński. Są Państwo uprawnieni do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administrator danych nie będzie ich udostępniał podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu ww. ustawy), poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.