Torebka włóknista | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Torebka włóknista

Torebka włóknista – problem duży czy mały?

Liczba zabiegów powiększenia piersi utrzymuje się na wysokim poziomie. Według American Society of Plastic Surgeons (www.plasticsurgery.org) w roku 2015 wykonano w USA 279 143 zabiegów powiększenia piersi z użyciem implantów. W Polsce nie prowadzi się takich statystyk, ale opierając się na nieoficjalnych informacjach czołowych dystrybutorów implantów w naszym kraju liczba tego typu zabiegów u nas stale rośnie. Wszystkie opracowania naukowe podkreślają, że najczęstszym powikłaniem w tego typu operacjach jest rozwój torebki włóknistej dookoła implantów. Szczególnie stopień trzeci i czwarty tej zmiany jest uciążliwy dla pacjentów, bo powoduje stwardnienie i deformację piersi połączone często z ich bólem. Jak dotąd eksperci nie określili jednej podstawowej przyczyny tego stanu. Jeśli jednak pochylimy się nad tym zagadnieniem, zgłębimy dostępną literaturę medyczną i wszystko rzucimy na tło własnych doświadczeń, to uzyskamy bardzo zadowalające rezultaty. W tym miejscu warto przywołać raport U.S.Food and Drug Administration (www.fda.gov) z roku 2014, który podaje, że torebka włóknista w stopniu 3 i 4 występuje u 7% pacjentek w ciągu pierwszego roku po operacji i aż u 12-19% po upływie 5 lat (!). Ten sam raport donosi o 34% reoperacji po zabiegach powiększenia piersi w ciągu 5 lat, przy czym aż 18% jest spowodowane rozwojem torebki włóknistej dookoła implantów piersiowych.

Torebka włóknista

Na tle tych danych warto przedstawić nasze statystyki. Otóż ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w tym względzie. W Klinice Kolasiński liczba torebek włóknistych w stopniu trzy i cztery nie przekracza 1% (!!!). Dane te publikujemy z pełną odpowiedzialnością, bowiem zdecydowana większość naszych pacjentek zgłasza się corocznie do Kliniki na badania kontrolne. To pozwala na pełen monitoring ewentualnych powikłań.

Tak niski poziom występowania torebki włóknistej u naszych pacjentek wynika z wielokierunkowych działań obejmujących odpowiednią kwalifikację pacjentek do operacji piersi, skrupulatny dobór implantów piersiowych, właściwe przygotowanie do operacji oraz ich przeprowadzanie zgodnie z przyjętymi u nas standardami i w końcu systematyczne stosowanie autorskiego programu wieloletniej opieki nad pacjentkami.

Dr med. Jerzy Kolasiński