Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Publikacje i wystąpienia

Publikacje:

Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion

  1. Pain Management and Functional Recovery after Pericapsular Nerve Group (PENG) Block for Total Hip Arthroplasty: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Clinical Trial; Małgorzata Domagalska, Bahadir Ciftci, Tomasz Reysner, Jerzy Kolasiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Grzegorz Kowalski. J. Clin. Med. 2023, 12(15), 4931; https://doi.org/10.3390/jcm12154931
  2. Bilateral Bi-Level Erector Spinae Plane Blocks as a Part of Opioid-Sparing Multimodal Analgesia in Scoliosis Surgery: A Case Series of Six Pediatric Patients; Małgorzata Domagalska, Bahadir Ciftci, Jerzy Kolasiński, Grzegorz Kowalski, Katarzyna Wieczorkowska-Tobis. Medicina 2023, 59, 1429. https://doi.org/10.3390/medicina59081429
  3. BIA-ALCL Epidemiology in an Aesthetic Breast Surgery Cohort of 1,501 Patients ; Jerzy Kolasiński, MD, PhD; Michail Sorotos, MD, PhD; Guido Firmani, MD; Demosthenes Panagiotakos, PhD; Justyna Płonka; Małgorzata Kolenda, MD, PhD; Fabio Santanelli di Pompeo, MD, PhD; Aesthetic Surgery Journal, sjad181, https://doi.org/10.1093/asj/sjad181
  4. Breast Implant-associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) Prevalence in a Cohort of 1,508 Patients from a Private Cosmetic Practice; Santanelli di Pompeo, Fabio; Kolasinski, Jerzy; Sorotos, Michail, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 11(4S):5, April 2023
  5. Fat Grafting following Internal Tissue Expansion: An Option for Breast Reconstruction after Total Mastectomy; Kolasinski, Jerzy; Pyka, Pawel, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 10(2):e4088, February 2022
  6. Katarzyna Fiedorowicz 1 , Weronika Wargocka-Matuszewska 2 , Karolina A. Ambrożkiewicz ̇ 1 , Anna Rugowska 3 , Łukasz Cheda 2 , Michał Fiedorowicz 4 , Agnieszka Zimna 1 , Monika Drabik 4 , Szymon Borkowski 5 , Maciej Swiątkiewicz ́ 4 , Piotr Bogorodzki 4,5, Paweł Grieb 4 , Paulina Hamankiewicz 2 , Tomasz J. Kolanowski 1 , Natalia Rozwadowska 1 , Urszula Kozłowska 1,6, Aleksandra Klimczak 1,7 , Jerzy Kolasiński 8 , Zbigniew Rogulski 2 and Maciej Kurpisz 1,: „Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium”; Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 10885.
  7. Kolasiński J., Kolenda M., Kolasińska D.: „Amniotic Band Syndrome in Adult Combined with Persistent Depressive Disorder”. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, vol. 9, nr 5, May 2021, p e3594
  8. Pluta P., Giza A., Kolenda M., Fendler W., Braun M., Chudobiński C., Chałubińska-Fendler J., Araszkiewicz M., Loga K., Lembas L., Witkowska M., Pluta A., Kolasiński J., Basta P., Kołacińska-Voytkuv A., Cieśla S., Jesionek-Kupnicka D., Jankau J., Kuczyński M., Kalinka E., Zadrożny M., Murawa D.: „Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) in Poland: analysis of patient series and practical guidelines for breast surgeons”. Archives of Medical Science, listopad 2020
  9. Kolenda M.: „Układ moczowo-płciowy”. “Chirurgia plastyczna” pod redakcją dr hab. n. med. Henryka Witmanowskiego i dr n. med. Arkadiusza Jundziłła, PZWL, Warszawa 2019, ISBN 978-83-200-5768-3, s. 275-294
  10. Wróblewska-Kończalik K., Kubasik P.: „Znaczenie zabiegów trychologicznych w leczeniu łysienia plackowatego”. Aesthetica, Nr 3(33), maj/czerwiec 2019, 72-77
  11. Wróblewska-Kończalik K., Kolasiński J., Gornowicz-Porowska J., Kaszuba K., Szymczak-Tomczak A., Adamski Z.: „Możliwa rola wybranych składników odżywczych w łysieniu – przegląd literatury” („Possible role of selected nutrients in alopecia – a review”). Dermatologia praktyczna, Nr 2(61), tom XI 2019, 55-61
  12. Kolasiński J.: Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion. PRS Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, April 2019, vol 7, p e2009
  13. Kubasik P.: „Krioterapia – leczenie z wyboru brodawek wirusowych”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 48-50
  14. Markowski A..: komentarz do: „Eufoton LASEmaR 1500”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 98
  15. Kolasiński J.: „Korekcja kształtu łydki”. „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka Napiontka, Medipage, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65946-05-8, s. 551-558
  16. Kolenda M.: komentarz do: „Piersi na zamówienie”. Grazia, Nr 12(95), grudzień 2017
  17. Kolenda M.: „Idealne piersi od A do Z”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/ 2017, 12-13
  18. Kolasiński J.: „Co za dużo, to niezdrowo”. Aesthetica, Nr 3(21), maj/czerwiec 2017, 5-8
  19. Kolenda M.: „Po nici do... piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51

  20. Kolasiński J.: Leczenie rekonstrukcyjne owłosienia, w: Kobus K., Chirurgia i estetyka twarzy, ISBN: 978-83-934943-6-1
  21. Kolenda M.: komentarz do: „Uroda sauté”. Uroda życia, Nr 7(21), lipiec 2016
  22. Kolasiński J.: komentarz do: „Odtworzenie brwi: podejście, aspekty oraz technika transplantacji zespołów mieszkowych”. Dermatologia i kosmetologia, Nr 1(41), marzec 2016, 47-48
  23. Jach-Skrzypczak K.: „Bezpieczeństwo w trychologii”. LNE, Nr 2/2016, 136-140
  24. Kolenda M.: „Nieinwazyjne metody leczenia tkanek bliznowatych”. Aesthetica, Nr 7(13), styczeń/luty, 2016, 28-31
  25. Kolenda M.: „Po nici do… piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51
  26. Kolasiński J.: „Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgii estetycznej twarzy”. Aesthetica, Nr 4(10), lipiec/sierpień, 2015, 22-25
  27. Kolasiński J.: „Współczesne metody rekonstrukcji piersi”. Aesthetica, Nr 3(9), maj/czerwiec, 2015, 34-40
  28. Kolasiński J.: „Płaski brzuch – marzenie każdego”. Aesthetica, Nr 7 stydzień/luty, 2015, 11-13
  29. Kubasik P., Adamski Z.: „Możliwości terapii osoczem bogatopłytkowym (platelet-rich-plasma) w praktyce dermatologicznej”. Dermatologia Praktyczna, Nr 5 (34) tom VI, 2014, 30-36
  30. aesthetica-kk

  31. Kolasiński J.: „Ginekomastia – jak ją leczyć?”. Aesthetica, Nr 5, wrzesień/październik 2014, 11-13
  32. Kolasinski J., Jach-Skrzypczak K.: „The TrichoScan for Patient Selection”, Hair Transplant 360, Advances, Techniques, Business Development &Global Perspectives, editor Samuel Lam, vol 3, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama. 2014, s.583-595, ISBN 978-93-5152-070-2
  33. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
  34. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
  35. Mackiewicz-Wysocka M., Kolasiński J.: Anatomia i fizjologia włosa oraz diagnostyka i leczenie łysienia. Przydatki skóry – wybrane zagadnienia pod redakcją Wiesława H. Trzeciaka,WSPiA w Poznaniu, ISBN 078-83-60038-19-2, s. 67-85
  36. Kolasinski J.: Enhanced Patient selection: a new method for measuring hair growth parameters – the TrichoScan. Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger at all. ISBN-13: 9781616310066, p.343-348
  37. Kolasinski J.: TrichoScan: A useful method for measuring hair growth parameters and enhancing patient selection for hair restoration surgery. Hair Transplant Forum International, 2009, 19 (2), March/April, 56-58
  38. Publikacje | Wystąpienia1. Jerzy Kolasiński: „Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi” – konferencja – Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, 24.05.2021
  39. Kolasiński J., Kolenda M.: Algorithm of hair restoration surgery in children.
  40. Plastic and Reconstructive Surgery, 2003, 112(2)
  41. Kolasiński J., Kolenda M.: Hair transplantation in the treatment of postirradiation alopecia. Hair Transplant Forum Inaternational, 2003, 13(4), July/August
  42. Kolenda M., Kolasiński J.: Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate.
   Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
  43. Kolasiński J., Kolenda M., Skowronek J.: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia. Nowotwory – Journal of Oncology, 2002, 52(6)
  44. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Cryosurgery for the treatment of varicosities: cosmetics and effectiveness.
   International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology, 2002, 4(2)
  45. Kolasiński J.: The new theory of hair transplantation.
   Hair Transplant Forum International, 2001, No 6, Nov/Dec
  46. Kolasiński J., Kolenda M.: Correlation between donor strip width and scalp movability. ESHRS Journal, 2001, No 2, Autum
  47. Kolasiński J.: Monocryl suture in hair transplantation.
   Hair Transplant Forum International, 2000, No 3, May/June
  48. Kolasiński J.: Reflections on the 6th Annual ISHRS Meeting. Hair Transplant Forum International, 1999, No 1 January/February
  49. Kolasiński J.: Transplantation: How to do it easier, faster and cheaper.
   Dermatologic Surgery, 1998, 24(7), 788
  50. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Leczenie rekonstrukcyjne pooparzeniowych ubytków skóry owłosionej głowy.
   Annals of Burns, 1996-97, 7-8, 207
  51. Kolenda M., Kolasiński J.: Ultrasound treatment of lipomas.
   Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69(10), 1054-1060
  52. Kolasiński J., Kurmanow J.: Tissue – expanders in the treatment of scalp defects.
   Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 68(4), 358-366
  53. Kolenda M., Kolasiński J.: Application of micropigmentation in treatment of skin discolorration.
   Przegląd Dermatologiczny, 1997, 84(1), 61-65
  54. Kolasiński J., Zieliński W.: Aspetti estetici del trapionto di capelli. La Medicina Estetica, 1995, 1, 23

Wystąpienia:

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

  1. Kolenda M., Technika podpowięziowa wszczepiania implantów piersiowych, Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, Poland, 26 – 27 May 2023
  2. Kolasiński J.,Breast Implant Selection, 11th EURAPS Research Council Meeting, Stockholm, Sweden, 24-25 May 2023
  3. Kolasiński J.,The Role of FUE Technique in Corrective Surgery. 39th Annual Scientific Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, San Diego, California, USA, 9-11 February 2023
  4. Kolasiński J., Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion: A Promising Option for Breast Reconstruction After Total Mastectomy. 39th Annual Scientific Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, San Diego, California, USA, 9-11 February 2023
  5. Kolasiński J., CHS Classification of the Chest Shape. 39th Annual Scientific Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, San Diego, California, USA, 9-11 February 2023
  6. Kołacz Sz., Różne rodzaje powłok i teksturowania implantów. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  7. Kołacz Sz., Techniki wszczepiania implantów – historia i stan obecny. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  8. Kolenda M., Wskazania do podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  9. Kolasiński J., Dobór implantów piersiowych. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  10. Kolasiński J., Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, zalecenia pooperacyjne. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  11. Kolenda M., Zalety i wady techniki podpowięziowej w porównaniu z innymi technikami. Blaski i cienie chirurgii plastycznej: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, Poland, 21-22 October 2022
  12. Kolenda M., Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia BIA ALCL. VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 14-15 October 2022
  13. Kolasiński J., Kolenda M., Santanelli di Pompeo F., BIA ALCL prevalence in cohort of 1608 patients from a one private plastic and cosmetic surgery clinic. VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 14-15 October 2022
  14. Kolasiński J., Santanelli di Pompeo W., Czy klatka piersiowa i piersi są symetryczne?.VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 14-15 October 2022
  15. Kolasińska D., Czy pacjentki po mastektomii potrzebują symetryzacji?. VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 14-15 October 2022
  16. Kolasiński J., Kolenda M., Podpowięziowe wszczepienie implantów piersiowych – wskazania, zalety i wady. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, Poland, 8-11 June 2022
  17. Kolenda M., Kolasiński J., BIA–ALCL – Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, Poland, 8-11 June 2022
  18. Kołacz Sz., Różne rodzaje teksturowania implantów. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, Poland, 1-2 April 2022
  19. Kolasiński J., Dobór implantów piersiowych – kiedy anatomiczne, kiedy okrągłe? Zasady doboru. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, Poland, 1-2 April 2022
  20. Kolenda M., Aktualne zagrożenie BIA-ALCL, algorytm postępowania. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, Poland, 1-2 April 2022
  21. Kolasiński J., Kiedy implanty Motiva Ergonomix są implantami z wyboru. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, Poland, 1-2 April 2022
  22. Kolenda M., Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”, Lublin, Poland, 25 February 2022
  23. Kolasiński J., Pro Bono Operation Restore – A Program That Really Helps Injured Patients. ISHRS 29th World Congress, Lisbon, Portugal, 21-23 October 2021
  24. Kolasiński J., Wskazania i przeciwskazania do przeszczepiania włosów. WAWDERM 2021, Warszawskie Dni Dermatologiczne, Warszawa, Poland, 14-16 October 2021
  25. Kolasiński J., Relevance of Chest-wall Asymmetries for Selection of Breast Implant. 7th International Breast Surgery Workshop, Roma, Italy, 7 October 2021
  26. Kolasiński J., Hair Transplantation – course. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  27. Kolasiński J., Pyka P., Fat grafting combined with internal tissue expansion – a „new” option of breast reconstruction after total mastectomy. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  28. Kolasiński J., Polyurethane implants – why, when and how. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  29. Kołacz Sz. Moderhak M., The use of cold stress dynamic thermography in intergumental reconstruction with the use of skin-muscle flaps – poster. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  30. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

  31. Kolenda M., Kolasiński J., Amniotic Band Syndrome in adult – case report. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  32. Kolenda M., Proper selection of the size of the implants before breast augmentation reduces the risk of dissatisfaction of the operated patients. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  33. Kolenda M., Thromboembolic Complications in Plastic and Aesthetic surgery: Pre-operative Risk Assessment and Prophylactic. II Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czech Republic, 16-18 September 2021
  34. Kolasiński J., Przeszczep włosów na miarę czasów. Jesienna Akademia Dermatologii Estetycznej, Sopot, Poland, 11-13 June 2021
  35. Kolasiński J., Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi. Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, Poland, 24 May 2021
  36. Kolasiński J., Profilaktyczna mastektomia połączona z mastopeksją. Profilaktyczna mastektomia – webinar, Poznań, Poland, 5 March 2021
  37. Kolenda M., Charakterystyka różnych rodzajów macierzy komórkowej (ADM) stosowanych w rekonstrukcji piersi. Profilaktyczna mastektomia – webinar, Poznań, Poland, 5 March 2021
  38. Kolasińska D., Psychologiczne aspekty profilaktycznej mastektomii. Profilaktyczna mastektomia – webinar, Poznań, 5 March 2021
  39. Kolasiński J., Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonej z wewnętrzną ekspansją tkankową. Perspektywy rekonstrukcji piersi z użyciem tkanki tłuszczowej – webinar, Poznań, Poland, 11 December 2020
  40. Kolasiński J., Introduction of Director and Program Chair. The Advanced/Board Review Course – Virtual. 28th World Congress of ISHRS, 17-25 October 2020
  41. Kolasiński J., Anesthesia in Hair Transplant Surgery. The Advanced/Board Review Course – Virtual. 28th World Congress of ISHRS, 17-25 October 2020
  42. Kolasiński J., Transplantation into Scars/Reconstructive Hair Transplant Surgery. The Advanced/Board Review Course – Virtual. 28th World Congress of ISHRS, 17-25 October 2020
  43. Kolasiński J., Hair Transplant Surgery in Children. The Advanced/Board Review Course – Virtual. 28th World Congress of ISHRS, 17-25 October 2020
  44. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

  45. Kolenda M., Holistyczne podejście do korekcji twarzy. Międzynarodowa Wielopłaszczyznowe Ujęcie Estetyki Twarzy, Poznań, Poland, 25 November 2019
  46. Kolasiński J., Transplantation into Scars/Reconstructive HRS. 27th World Congress & WLSW of ISHRS, Bangkok, Thailand, 13-17 November 2019
  47. Kolasiński J., HRS in Children. 27th World Congress & WLSW of ISHRS, Bangkok, Thailand, 13-17 November 2019
  48. Kolenda M., The effect of diet on baldness in adult women and men – plakat. 27th World Congress & WLSW of ISHRS, Bangkok, Thailand, 13-17 November 2019
  49. Kolasiński J., Hair Restoration Surgery – State-of-the-art. The World Convention of Aesthetic Medicine – AESMED, Dalian, China, 2-3 November 2019
  50. Kolasińska D., Kolasiński J., Trudny pacjent w praktyce chirurga plastyka – perspektywa psychologiczna. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  51. Kolasiński J., Korekcja piersi tabularnych: 15-letnie doświadczenia. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  52. Kolasiński J., Kolasińska W., Klasyfikacja CSH kształtu klatki piersiowej. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  53. Kolasiński J., Kolenda M., Stabilizacja dolnego bieguna piersi bocznym płatem deepitalizowanym w zabiegach mastopeksji. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  54. Kolasiński J., Pyka P., Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonym z wewnętrzną ekspansją tkankową. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  55. Kolenda M., Anaplastyczny chłoniak wielkomórkowy związany z implantami piersi (BIA-ALCL) – opis dwóch przypadków. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  56. Kolenda M., Witmanowski H., Powikłania zakrzepowo-zatorowe w zabiegach chirurgii plastycznej i estetycznej: przedoperacyjna ocena ryzyka i działania profilaktyczne. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  57. Kołacz Sz., Problem zatorowości tłuszczowej w chirurgii plastycznej: przegląd na podstawie dostępnej literatury. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, Poland, 10-12 October 2019
  58. Kolasiński J., MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń. Sympozjum ISAPS, Poznań, Poland, 12 October 2019
  59. Kolasiński J., Stabilization of the lower pole with lateral deepitalized flap in mastopexy. 5th Castle Beauty Conference, Praga, Czech Republic, 28 September 2019
  60. Kolasiński J., Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion. 7th International Breast Symposium, Dusseldorf, Germany, 4-6 April 2019
  61. Kolasiński J., Hair transplant in daily practice of plastic surgeon. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, Poland, 28 February – 2 March 2019
  62. Kolasiński J., Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, Poland, 28 February – 2 March 2019
  63. Kolenda M., ALCL after breast implant surgery – case report. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, Poland, 28 February – 2 March 2019
  64. Kolasiński J., Wybór implantu jako kluczowy problem w chirurgii augmentacyjnej piersi. Nowości i wyzwania w estetycznej chirurgii plastycznej, Jelenia Góra, Poland, 1 February 2019
  65. Kolasiński J., Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Tissue Expansion. The 24th Congress of ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Miami, Florida, USA, 31 October – 4 November 2018
  66. Kolasiński J., Stabilizacja fałdu podpiersiowego bocznym płatem koriowym w mastopeksji. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, Poland, 15-16 June 2018
  67. Kolasiński J., Kolenda M., Zastosowanie przeszczepu tłuszczu połączonego z autogennym przeszczepem mieszków włosowych w leczeniu blizn skóry owłosionej głowy. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, Poland, 16-18 November 2017
  68. Kolasiński J., MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, Poland, 16-18 November 2017
  69. Wróblewska-Kończalik K., Trichology: A New Perspective for Assistants. ISHRS 25th World Congress, Praga, Czech Republic, 4-7 October 2017
  70. Kolenda M., Adipocyte-Derived Stem Cell Use in Hair Follicle Regeneration. ISHRS 25th World Congress, Praga, Czech Republic, 4-7 October 2017
  71. Kolasiński J.,The Role of FUE in Corrective Hair Surgery. ISHRS 25th World Congress, Praga, Czech Republic, 4-7 October 2017
  72. Kolasiński J., Patient Cases – Before and After. ISHRS 25th World Congress, Praga, Czech Republic, 4-7 October 2017
  73. Kolasiński J., World Live Surgery Workshop Overview & Video. ISHRS 25th World Congress, Praga, Czech Republic, 4-7 October 2017
  74. Kolasiński J., Implanty – czy są istotne różnice pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami?. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 22-23 September 2017
  75. Kolasiński J., Czy postępowanie estetyczne (redukcja/mastopeksja, protezoplastyka) jest zabiegiem bezpiecznym po BCT?. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 22-23 September 2017
  76. Kolasiński J., Technika Multiplane – sposób na powiększenie trudnych piersi. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, Poland, 9-10 June 2017
  77. Kolasiński J., Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tłuszczu wspomaganym ekspansją tkankową. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, Poland, 9-10 June 2017
  78. Kolenda M., Adipocyte-derived stem cell using in hair follicle regeneration. IFATS, San Diego, California, USA, 17-20 November 2016
  79. Kolasiński J., Przeszczep wczoraj i dziś. Forum dermatologiczne, Bydgoszcz, Poland, 13-15 October 2016
  80. Kolasiński J., Kwalifikacja pacjentek do zabiegów powiększenia piersi. Central Eastern European Plastic Surgery Symposium, Dubrovnik, Croatia, 7-8 October 2016
  81. Kolasiński J., Application of fat grafting in head scars – reconstruction and follicular unit transplantation. 24th World Congress of ISHRS, Las Vegas, Nevada, USA, 28 September – 1 October 2016
  82. Kolasiński J., Współpraca chirurga z trychologiem. Międzynarodowa Konferencja Trychologiczna ISAT, 24 September 2016
  83. Kolasiński J., Techniki augmentacji piersi z ewentualnym uwzględnieniem różnic w grupach wiekowych. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 15-16 April 2016
  84. Kolasiński J.,Murawa D., Bezpieczeństwo Onkologiczne w Operacjach Estetycznych Piersi. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 15-16 April 2016
  85. Kolasińska D., Profil Psychologiczny Młodych Kobiet. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 15-16 April 2016
  86. Kolasińska D., Profil Psychologiczny Kobiet Wieku Średniego. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 15-16 April 2016
  87. Kolasińska D., Profil Psychologiczny Kobiet w Wieku Podeszłym. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, Poland, 15-16 April 2016
  88. Kolasiński J., Zastosowanie techniki Multiplane w zabiegach powiększania piersi – doświadczenia własne. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, Poland, 15-17 October 2015
  89. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H., Szyjno-mosznowa postać choroby Madelunga, prezentacja przypadku i optymalnej metody leczenia mosznowej postaci choroby. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, Poland, 15-17 October 2015
  90. ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

   ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

  91. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H., Wpływ leczenia pochodnymi hydroksymocznika na występowanie mnogich wieloogniskowych nowotworów skóry. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, Poland, 15-17 October 2015
  92. Kolenda M., Value of Measurement of the Antinuclear Antibody Label ANA1 and ANA2 before PRP in the Treatment of Alopecia. ISHRS 23rd Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, 9-13 September 2015
  93. Jach-Skrzypczak K., Trychologia: skóra głowy w kontekście problematyki kosmetyczno-klinicznej. Międzynarodowy Kongres LNE&SPA, Kraków, Poland, 15-16 November 2014
  94. Kolasiński J., Expanders and ISHRS’s Operation Restore Program. ISHRS 22rd Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11 October 2014
  95. Kolasiński J., Zabiegi powiększania piersi przy użyciu implantów piersiowych. Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań, Poland, 3-4 October 2014
  96. Kolasiński J., Zabiegi podniesienia i redukcji piersi. Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań, Poland, 3-4 October 2014
  97. Kolasiński J., Chirurgia Korekcyjna Piersi – moderator konferencji okrągłego stołu. Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań, Poland, 3-4 October 2014
  98. Kolasiński J., Gynecomastia Management with Liposuction and the Shave Method. 22nd Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rio de Janeiro, Brazil, 19-22 September 2014
  99. Kolasiński J., Co uczący się i doświadczeni chirurdzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie plastycznych piersi. Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi, Lublin, Poland, 14 czerwca 2014
  100. Kolasiński J., Kolenda M., Zastosowanie technik mało inwazyjnych w korekcji ginekomastii. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, Poland, 20-21 September 2013
  101. Kolasiński J., Kolasińska W., Grupka A., Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, Poland, 20-21 September 2013
  102. Kolasiński J., Kolenda M., Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, Poland, 20-21 September 2013
  103. Kierzynka G., Stępniewski W., Szychta P., Kolasiński J., Witmanowski H., Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, Poland, 20-21 September 2013
  104. Kolasiński J., Hair Restoration Surgery – State of the art. Kurs ISAPS, Kazimierz Dolny, Poland, 20-21 September 2013
  105. Kolasiński J., Doświadczenia własne w leczeniu korekcyjnym niedorozwoju łydek. V Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, Poland, 11-13 April 2013
  106. Kolasiński J., Chirurgia estetyczna – lekarstwo dla ciała i ducha. V Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, Poland, 11-13 April 2013
  107. Kolasiński J., Kolenda M., Witmanowski H., Comprehensive Selection of Breast Implants”. 29th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Las Vegas, Nevada, USA, 16-19 January 2013
  108. Kolasiński J., Kolenda M., Witmanowski H., Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych. Chirurgia Piersi Bezpieczeństwo Przed Wszystkim, Lublin, Poland, 3 June 2012
  109. Kolasiński J., Hair Restoration Surgery – State of The Art. 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turkey, 29-31 May 2012
  110. Modelska-Ziółkiewicz A., Alopecia in women as a significant problem in anti-aging medical practice: diagnosis and treatment. 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turkey, 29-31 May 2012
  111. Kolasiński J., Female Hair Loss – moderator. 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18 September 2011
  112. Kolasiński J., Mackiewicz-Wysocka M., Kolenda M., TrichoScan Enhances Patient Selection for Hair Transplantation. 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18 September 2011
  113. Kolasiński J., Mackiewicz-Wysocka M., Przybyła A., Mackiewicz A., Analysis of EGFR Expression in Human Hair Follicles in Frontoparietal and Occipital Scalp. 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18 September 2011
  114. Kolasiński J., Chirurgia odtwórcza włosów. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań, Poland, 25 February 2011
  115. Mackiewicz-Wysocka M., Conservative Treatment of Female Pattern Hair Loss. Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14 March 2010
  116. Kolasiński J., Hair Transplantation in Post Cosmetic Surgery Patients. Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14 March 2010
  117. Kolenda M., Total Non-surgical facial reshaping – Practice Diversification: Botox, Fillers, IPL. Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14 March 2010
  118. Kolasiński J., Live Surgery – hairline design. Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14 March 2010
  119. Kolasiński J., Anesthesia, Donor Harvesting, Closure. ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv, Israel, 8-9 November 2009
  120. Kolasiński J., Panel discussion: Special cases – moderator. ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv, Israel, 8-9 November 2009
  121. Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

   Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

  122. Kolasiński J., Live surgery – two cases – operator. ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv, Israel, 8-9 November 2009
  123. Mackiewicz–Wysocka M., Kolasiński J., Trichoscan – A New Method for Diagnosis of Hair Loss – poster. ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, the Netherlands, 22-26 July 2009
  124. Kolenda M., Kolasiński J., Deep Venous Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolus (PE) after Hair Transplantation – poster. ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, the Netherlands, 22-26 July 2009
  125. Kolasiński J., Live Patient Viewing – patients presentation. ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, the Netherlands, 22-26 July 2009

   Teheran - 10/2003

   Teheran – 10/2003

  126. Kolasiński J., Digital Imaging Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery. ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, the Netherlands, 22-26 July 2009
  127. Kolenda M., Treatment of Hair Loss in Women. ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, the Netherlands, 22-26 July 2009
  128. Kolenda M., Total non-surgical facial reshaping – the concept, the science, the tools and the art – teaching course. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  129. Mackiewicz–Wysocka M., Recent Findings with Computerized Methods for Scalp Hair Growth Measurements – teaching course. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  130. Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara - 11/1998

   Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara – 11/1998

  131. Kolasiński J., How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  132. Kolasiński J., Hair Transplanting in Post – cosmetic Surgery Patients. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  133. Mackiewicz–Wysocka M., Modelska–Ziółkiewicz A., Contemporary Concepts of Conservative Treatment in Women with Female Hair Loss. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  134. Mackiewicz–Wysocka M., Fundamental Principle of Computerized methods for scalp hair growth measurements. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  135. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melicke Kouliaci (Turcja)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melike Kulahci (Turcja)

  136. Modelska–Ziółkiewicz A., The Importance of Hormonal Tests in Diagnosis of Female Alopecia. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  137. Mackiewicz–Wysocka M., Female Pattern Baldness – Definition, Reasons and Diagnosis. ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17-19 July 2009
  138. Kolenda M., kurs: Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego. Poznań, Poland, 9 May 2009
  139. Kolasiński J., Algorytm leczenia rekonstrukcyjnego ubytków skóry owłosionej głowy. VI Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, Poland, 16-17 October 2008
  140. Podczas operacji. Rhiad - 07/2001

   Podczas operacji. Rhiad – 07/2001

  141. Kolasiński J., kurs: Zastosowanie programu Biodynamic w operacjach korekcji piersi. Poznań, Poland, 4 October 2008
  142. Kolasiński J., A New Method for Measuring Hair Growth Parameters called Trichoscan Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery. ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Montreal, Canada, 3-7 September 2008
  143. Kolasiński J., Controversies: Big FUE session vs. Regular Strip – moderator. ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Montreal, Canada, 3-7 September 2008
  144. Kolasiński J., Farjo B., Difficult Cases for Hair Restoration Surgery – workshop.
  145. Kolasiński J., Kolenda M., Experience in the use of round and anatomical breast implants. XXI Meeting of the Mediterranean Society of Plastic Aesthetic Surgery, Nice, France, 11-13 April 2008
  146. W klinice dr Juri. Buenos Aires - 10/1998

   W klinice dr Juri. Buenos Aires – 10/1998

  147. Kolasiński J., Chirurgia estetyczna w konfrontacji z procesami starzenia się ciała. Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poznań, Poland, 5-6 October 2007
  148. Kolenda M., Miejsce zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii estetycznej. Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poznań, Poland, 5-6 October 2007
  149. Kolasiński J., Kolenda M., Closure of the donor area – evaluation of various de-depithelialization techniques. ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 26-30 September 2007
  150. Kolasiński J., Kolenda M., Vertical measurements of scalp elasticity. ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 26-30 September 2007
  151. Kolasiński J., Reconstructive treatment of massive scalp loss due to scleroderma within the Pro Bono programme. ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 26-30 September 2007
  152. Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L'Hotel Dieu. Paryż - 05/1999

   Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L’Hotel Dieu. Paryż – 05/1999

  153. Kolasiński J., Influence of platelet concentrate on the esthetics of post-operative scarring. ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 26-30 September 2007
  154. Kolasiński J., Place of hair restoration surgery in daily practice of plastic surgeon. XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 2007
  155. Kolenda, Hair transplantation in women. XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 2007
  156. Kolasiński J., Strategy of Hair Restoration Surgery In Different Clinical Cases. XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 2007
  157. Kolenda M., Causes of Hair Loss – Classification of Alopecia. XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 2007
  158. Kolasiński J., How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  159. Kolasiński J., Scalp Extension and Scalp Expansion. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  160. Kolasiński J., Scalp Reduction. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  161. Kolasiński J., Stick and Place Technique of Graft Placement. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  162. Kolasiński J., Anesthesia in HRS. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  163. Kolenda M., Medical Therapy. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  164. Kolenda M., Causes of Hair Loss – Classification of alopecia. The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poznań, Poland, 19-20 September 2007
  165. Kolasiński J., Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases. ISHR Crowning achievements in hair restoration, Milan, Italy, 31 May– 2 June 2007
  166. Kolasiński J., Thinking out of the Box – New Approaches – moderator. ISHR Crowning achievements in hair restoration, Milan, Italy, 31 May– 2 June 2007
  167. Kolasiński J., Panel discussion: Patients with Mental Problems – the unstable, the unrealistic and the addicted to surgery. ISHR Crowning achievements in hair restoration, Milan, Italy, 31 May – 2 June 2007
  168. Modelska-Ziółkiewicz A., Kolasiński J., Anti-aging medicine in contemporary medical world. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  169. Kolenda M., Kolasiński J., Impact of platelet plasma on postoperative scar aesthetics – preliminary evaluation. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  170. Modelska–Ziółkiewicz A., Kolasiński J., Anti-aging medical care for men. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  171. Kolasiński, Kolenda M., Personal experiences in using round and contour breast implants. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  172. Kolenda M., Kolasiński J., Two-times treatment of ginecomasty – own experience. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  173. Kolasiński J., Kolenda M., Algorithm of Hair Restoration Surgery. The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Poland, 17-19 May 2007
  174. Kolasiński J., Kolenda M., Experience in the Use of Round and Contour Breast Implants. Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17 March 2007
  175. Kolasiński J., Algorithm of Hair Restoration surgery – Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases. Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17 March 2007
  176. Kolasiński J., Algorithms for Scar Correction. XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, 7-10 March 2007
  177. Kolasiński J., Donor Area Estimation and Harvesting. XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, 7-10 March 2007
  178. Modelska–Ziółkiewicz A., Thyroid Management in aging. European Congress on Anti-Aging Medicine, Menopause, Andropause, Viena, Austria, 14-18 October 2006
  179. Kolasiński J., Exotic Recipes for Graft Storage – panelist. 14th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Diego, California, USA, 18-20 October 2006
  180. Kolasiński J., Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii plastycznej i estetycznej – moderator okrągłego stołu. Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, Poland, 13-14 October 2006
  181. Kolenda M., Kolasiński J., Kto decyduje się na zabiegi powiększania piersi w USA i u nas. Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, Poland, 13-14 October 2006
  182. Kolasiński J., Kolenda M., Doświadczenia własne w stosowaniu implantów okrągłych i konturowych. Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, Poland, 13-14 October 2006
  183. Kolasiński J., Anty-aging – zdrowie i uroda mężczyzny. Warszawa, Poland, 15 September 2006
  184. Kolasiński J., Hair restoration in women. XI Congresso Internationale ISHR – New Trends in Hair Restoration, Bari, Italy, 29-31 May 2006
  185. Kolasiński J., FUE-CONE-PEN new instrument for graft harvesting. XII Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, 15-18 March 2006
  186. Kolasiński J., Michalska E., Strategy of hair restoration surgery in different cases. XII Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, 15-18 March 2006
  187. Kolasiński J., Breast correction – radiological and surgical view. Meeting of Polish Society of Radiology, Poznań, Poland, 9 February 2006
  188. Kolasiński J., Hair Restoration Surgery – world statistic of 2005. 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poznań, Poland, 11 December 2005
  189. Kolasiński J., FUE-CONE-PEN – the beginning. 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poznań, Poland, 11 December 2005
  190. Kolasiński J., Private clinic in Poland – 20 years experience. Course Breast Surgery – oncology and breast surgery, Nałęczów, Poland, 2-3 December 2005
  191. Kolasiński J., FUE-CONE-PEN- the new instrument for graft harvesting. 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Sydney, Australia, 24-28 August 2005
  192. Modelska A., Anesthesia for hair transplantation. 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Sydney, Australia, 24-28 August 2005
  193. Kolasiński J., Anti-aging medicine in the Word. Congress Anti-Aging, 5-6 March 2005
  194. Kolasiński J., Aesthetic surgery in anti-aging medicine. Congress Anti-Aging, 5-6 March 2005
  195. Kolasiński J., Lipoplasty in corrections of body shape. Congress Anti-Aging, 5-6 March 2005
  196. Kolasiński J., Breast testing after breast augmentation. 16 December 2004
  197. Kolasiński J., Correlation between donor strip width and scalp movability. Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poznań, Poland, September 2004
  198. Kolasiński J., Algorithm of hair restoration surgery in alopecia. Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poznań, Poland, September 2004
  199. Kolasiński J., Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplantation. 12th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Vancouver, Canada, August 2004
  200. Kolasiński J., Abdominal contouring – special guest. 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Istanbul, Turkey, June 2004
  201. Kolasiński J., Hair transplantation – state of Art – special guest. 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Istanbul, Turkey, June 2004
  202. Kolasiński J., MACS-lift – video presentation. V Symposium Plastic Surgeons, Bielsko-Biała, Poland, April 2004
  203. Kolasiński J., Treatment after breast augmentation. V Symposium Plastic Surgeons, Bielsko-Biała, Poland, April 2004
  204. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  205. Kolasiński J., Aesthetic surgery of the breast. 16 March 2004
  206. Kolasiński J., Principles in treatment of scalp defects – moderator. Orlando Live Surgery Workshop 2004, Orlando, Florida, USA, March 2004
  207. Kolasiński J., Clinical evaluation of transplant debris tissue. Orlando Live Surgery Workshop 2004, Orlando, Florida, USA, March 2004
  208. Kolasiński J., Follicular unit transplantation – surgical coordinator. Orlando Live Surgery Workshop 2004, Orlando, Florida, USA, March 2004
  209. Kolasiński J., Placement – Four Hands Stick and Place. Orlando Live Surgery Workshop 2004, Orlando, Florida, USA, March 2004
  210. Kolasiński J., Aesthetic results of treatment of large alopecia with scalp expansion. 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, New York, USA, October 2003
  211. Kolasiński J., Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplant surgery. 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October 2003
  212. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  213. Kolasiński J., Hair restoration surgery – state of the art. Molecular Basis of Skin appendages differentiation. Symposium and Workshops, Poznań, Poland, May 2003
  214. Kolasiński J., Debris Study – one year follow up. 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, Florida, USA, March 2003
  215. Kolasiński J., Graft Preparation – beginners program. 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, Florida, USA, March 2003
  216. Kolasiński J., Leczenie ubytków skóry głowy – zasady postępowania. Division of Polish Surgeon Society, Poznań, Poland, February 2003
  217. Kolasiński J., Zastosowanie ekspansji tkankowej w różnych okolicach ciała. Division of Polish Surgeon Society, Poznań, Poland, February 2003
  218. Kolasiński J., Hair transplantation in post-irradiation alopecia treatment in children. Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 with Live Surgical Demonstrations, Shanghai, China, October 2002
  219. Kolasiński J., Techniques in hair transplant surgery – workshop. 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002
  220. Kolasiński J., Panel discussion: How to get started now – attendee. 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  221. Kolasiński J., Why to do reductions? Here are the benefits – general session – moderator. 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002
  222. Kolasiński J., Treatment of extensive scalp loss. 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002
  223. Kolasiński J., Empty grafts – a new source of hair? 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002
  224. Empty grafts – a new source of hair?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  225. Kolasiński J., Is Monocryl the ideal suture? 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October 2002
  226. Kolasiński J., Four hands stick and place – live surgery. 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, Great Britain, June 2002

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  227. Kolasiński J., General Session II – moderator. 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, Great Britain, June 2002
  228. Kolasiński J., Algorithm in hair restoration surgery in children. 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, Great Britain, June 2002
  229. Kolasiński J., Dissimilarities of hair restoration in men and women. 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, Great Britain, June 2002
  230. Kolasiński J., Algorytm leczenia odtwórczego włosów u dzieci. 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
  231. Kolasiński J., Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromieniowaniu. 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
  232. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  233. Kolasiński J., Evaluation of transplant debri tissue during hair transplant surgery – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, March 2002
  234. Kolasiński J., Follicular unit transplantation – live surgery. 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, March 2002
  235. Kolenda M., Scalp reduction – my personal technique. 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, March 2002
  236. Kolasiński J., Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate. 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Łódź, Poland, October 2001

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  237. Kolenda M., Estimation of patient satisfaction after body contouring procedures. 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Łódź, Poland, October 2001
  238. Kolasiński J., Potential risk of fat embolism syndrom in lipoplasty. 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Łódź, Poland, October 2001
  239. Kolasiński J., Hair restoration surgery in children. 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Łódź, Poland, October 2001
  240. Kolasiński J., Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate. 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October 2001

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  241. Kolasiński J., Stick and place technique – my personal approach. 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October 2001
  242. Kolasiński J., LIVE SURGERY. 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  243. Kolasiński J., Scalp reduction – my personal approach. 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  244. Kolasiński J., Team co-operation in hair restoration surgery. 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  245. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  246. Kolasiński J., Double PI technique. Why it is faster? 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  247. Kolasiński J., Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head. 4th Annual Congress of European Society of hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  248. Kolasiński J., Scalp reduction – beginners program, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/June 2001
  249. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  250. Kolasiński J., Stick and place technique of hair transplantation. 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, May/ June 2001
  251. Kolasiński J., Team co-operation in hair restoration surgery. 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May 2001
  252. Kolasiński J., Maxisession; technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure. 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May 2001
  253. Kolasiński J., LIVE SURGERY. Orlando, Florida, USA, February 2001

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  254. Kolasiński J., Donor site. 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, Florida, USA, February, 2001
  255. Kolasiński J., Team co-operation in hair restoration surgery. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  256. Kolasiński J., Application of Monocryl suture in hair transplantation. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  257. Kolasiński J., Correlation between donor strip width and scalp movability. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  258. Kolasiński J., Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  259. Kolasiński J., Graft cutting – fast and correct method. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  260. Kolasiński J., Maxisession – technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  261. Kolasiński J., New scalp reduction technique. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  262. Kolasiński J., Hair transplantation – state of the art. 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Łódź, Poland, December 2000
  263. Kolasiński J., Correlation between donor strip width and scalp movability. 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/December 2000

   Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

   Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  264. Kolasiński J., Application of Monocryl in hair transplantation. 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December 2000
  265. Kolasiński J., New scalp reduction technique. 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/December 2000
  266. Kolasiński J., Preop medications and anesthesia – hands-on workshop. 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/December 2000
  267. Kolasiński J., Scalp reduction/general overview – beginners program. 8th Annual Meeting of International Society of Hair restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/December 2000
  268. Kolasiński J., Hair transplantation – state of the art. 3rd International Congress of Aesthetic Medicine, Warszawa, Poland, October 2000

   Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

   Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  269. Kolasiński J., Application of Monocryl suture in hair transplantation. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  270. Kolasiński J., Mega Maxi Session-technique of speedy and accurate performance. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  271. Kolasiński J., Correlation between donor strip width and scalp movability. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  272. Kolasiński J., Graft cutting – how to do it fast and correctly. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  273. Kolasiński J., Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  274. Kolasiński J., Mini micrografts – state of the art. 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  275. Kolasiński J., Maxissesion – how to perform 2000 grafts in three hours. Aesthetic Surgery at the Red Sea 4th International Symposium, The Second Biannual Meeting of the American-Israeli Plastic Surgery Fellowship, Eilat, Israel, March 2000
  276. Kolasiński J., Cryosurgery for the treatment of varicosities – cosmetic and effectiveness. 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, Florida, USA, January 2000
  277. Kolasiński J., Lipoplasty – estimation of patient satisfaction. 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, Florida, USA, January 2000
  278. Kolasiński J., Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty. 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, Florida, USA, January 2000
  279. Kolasiński J., Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours. 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, Florida, USA, January 2000
  280. Kolasiński J., Hair transplantation in females. 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, California, USA, October 1999
  281. Kolasiński J., Double PI technique for transplanting 1500 Grafts in 3 hours with 2 assistants. 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, California, USA, October 1999
  282. Kolasiński J., Cosmetic Surgery – principles of hair restoration. 2nd EMSCON and 9th EMSA General Assembly, Lublin, Poland, October 1999
  283. Kolasiński J., Mini graft megasession: – Graft cutting: how to do it fast and correctly; – Double PI technique: how to increase the speed of insertion; – LIVE WORKSHOP. 2nd Annual Live Workshop and Congress of The European Society of Hair Restoration Surgery, Paris, France, May 1999
  284. Kolasiński J., Graft cutting – how to do it fast and correctly. 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April 1999
  285. Kolasiński J., Hair transplantation in females. 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April 1999
  286. Kolenda M., Estimation of patient satisfaction after lipoplasty. 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April 1999
  287. Kolasiński J., Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty. 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April 1999
  288. Kolasiński J., Reconstructive treatment of traumatic scalp defects. II International Symposium of New Horizons in Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey, November 1998
  289. Kolasiński J., Benefits of „double PI” technique in hair transplantation. II International Symposium of New Horizons in Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey, November 1998
  290. Kolasiński J., Hair transplantation – live surgery. II International Symposium of New Horizons in Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey, November 1998
  291. Kolasiński J., Surgical reconstructive treatment of postburn scalp defects. The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, London, GB, April 1998
  292. Kolasiński J., Application of „double PI” technique in hair transplantation. The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery EACS, London, GB, April 1998
  293. Kolasiński J., Megasession – how to do it easier, faster and cheaper. Instruction Course. Global Convocation on Hair Restoration Surgery, Annual Scientific Meeting of American Society for Hair Restoration Surgery, New Orleans, Louisiana, USA, February 1998
  294. Kolasiński J., Megasession – how to do it easier, faster and cheaper. 5th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, October 1997
  295. Kolasiński J., Scalp reduction with relieve PDS sutures. 1st European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, Düsseldorf, Germany, April 1997
  296. Kolasiński J., Hair restoration procedures utilized in Poland. World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January 1997
  297. Kolasiński J., Application of relieve PDS sutures in scalp reduction. World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January 1997
  298. Kolasiński J., Surgical treatment of baldness and scalp defects. 4th Congress of Polish Cosmetic Society, Warsaw, Poland, October, 1995
  299. Kolasiński J., Ten years experiences with surgical treatment of alopecia. 5th Congress of Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October 1995
  300. Kolasiński J., Usefulness of expanders in treatment of scalp defects. 5th Congress of Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October 1995
  301. Kolasiński J., Hair transplantation and alopecia reduction – helpful procedures in various types of baldness. 7th Congress European Section of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Berlin, Germany, June 1993
  302. Kolasiński J., Hair transplantation and alopecia reduction. Useful procedures in various types of baldness. IX International Conference of Aesthetic Medicine, Roma, Italy, June 1993
  303. Kolasiński J., Treatment of postinflamatory and posttraumatic alopecia with hair transplantation. 55th Congress of Polish Surgeon Society, Wroclaw, Poland, September 1991
  304. Kolasiński J., Surgical treatment of nonsymptomatic gallstones. Scientific Meeting, Poznan Division of Polish Surgeon Society, Poland, 17 January 1991
  305. Kolasiński J., Surgical treatment of baldness. 54th Congress of Polish Surgeon Society, Krakow, Poland, September 1989
  306. Kolasiński J., Surgical treatment of male pattern baldness. 23rd Congress of Polish Dermatologic Society, Wroclaw, Poland, September 1989
  307. Kolasiński J., Experiences with hair transplantation and alopecia reduction in male pattern baldness. 1st World Postgraduate Surgical Week of the University of Milan, XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, Italy, July 1988
  308. Kolasiński J., Punch autograft technique in treatment of male pattern baldness. 1st Symposium of Reconstructive Head and Neck Surgery, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, June 1988