Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Publikacje i wystąpienia

Publikacje:

Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion

   1. Fat Grafting following Internal Tissue Expansion: An Option for Breast Reconstruction after Total Mastectomy; Kolasinski, Jerzy; Pyka, Pawel, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 10(2):e4088, February 2022
   2. Katarzyna Fiedorowicz 1 , Weronika Wargocka-Matuszewska 2 , Karolina A. Ambrożkiewicz ̇ 1 , Anna Rugowska 3 , Łukasz Cheda 2 , Michał Fiedorowicz 4 , Agnieszka Zimna 1 , Monika Drabik 4 , Szymon Borkowski 5 , Maciej Swiątkiewicz ́ 4 , Piotr Bogorodzki 4,5, Paweł Grieb 4 , Paulina Hamankiewicz 2 , Tomasz J. Kolanowski 1 , Natalia Rozwadowska 1 , Urszula Kozłowska 1,6, Aleksandra Klimczak 1,7 , Jerzy Kolasiński 8 , Zbigniew Rogulski 2 and Maciej Kurpisz 1,: „Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium”; Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 10885.
   3. Kolasiński J., Kolenda M., Kolasińska D.: „Amniotic Band Syndrome in Adult Combined with Persistent Depressive Disorder”. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, vol. 9, nr 5, May 2021, p e3594
   4. Pluta P., Giza A., Kolenda M., Fendler W., Braun M., Chudobiński C., Chałubińska-Fendler J., Araszkiewicz M., Loga K., Lembas L., Witkowska M., Pluta A., Kolasiński J., Basta P., Kołacińska-Voytkuv A., Cieśla S., Jesionek-Kupnicka D., Jankau J., Kuczyński M., Kalinka E., Zadrożny M., Murawa D.: „Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) in Poland: analysis of patient series and practical guidelines for breast surgeons”. Archives of Medical Science, listopad 2020
   5. Kolenda M.: „Układ moczowo-płciowy”. “Chirurgia plastyczna” pod redakcją dr hab. n. med. Henryka Witmanowskiego i dr n. med. Arkadiusza Jundziłła, PZWL, Warszawa 2019, ISBN 978-83-200-5768-3, s. 275-294
   6. Wróblewska-Kończalik K., Kubasik P.: „Znaczenie zabiegów trychologicznych w leczeniu łysienia plackowatego”. Aesthetica, Nr 3(33), maj/czerwiec 2019, 72-77
   7. Wróblewska-Kończalik K., Kolasiński J., Gornowicz-Porowska J., Kaszuba K., Szymczak-Tomczak A., Adamski Z.: „Możliwa rola wybranych składników odżywczych w łysieniu – przegląd literatury” („Possible role of selected nutrients in alopecia – a review”). Dermatologia praktyczna, Nr 2(61), tom XI 2019, 55-61
   8. Kolasiński J.: Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion. PRS Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, April 2019, vol 7, p e2009
   9. Kubasik P.: „Krioterapia – leczenie z wyboru brodawek wirusowych”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 48-50
   10. Markowski A..: komentarz do: „Eufoton LASEmaR 1500”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 98
   11. Kolasiński J.: „Korekcja kształtu łydki”. „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka Napiontka, Medipage, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65946-05-8, s. 551-558
   12. Kolenda M.: komentarz do: „Piersi na zamówienie”. Grazia, Nr 12(95), grudzień 2017
   13. Kolenda M.: „Idealne piersi od A do Z”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/ 2017, 12-13
   14. Kolasiński J.: „Co za dużo, to niezdrowo”. Aesthetica, Nr 3(21), maj/czerwiec 2017, 5-8
   15. Kolenda M.: „Po nici do... piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51

   16. Kolasiński J.: Leczenie rekonstrukcyjne owłosienia, w: Kobus K., Chirurgia i estetyka twarzy, ISBN: 978-83-934943-6-1
   17. Kolenda M.: komentarz do: „Uroda sauté”. Uroda życia, Nr 7(21), lipiec 2016
   18. Kolasiński J.: komentarz do: „Odtworzenie brwi: podejście, aspekty oraz technika transplantacji zespołów mieszkowych”. Dermatologia i kosmetologia, Nr 1(41), marzec 2016, 47-48
   19. Jach-Skrzypczak K.: „Bezpieczeństwo w trychologii”. LNE, Nr 2/2016, 136-140
   20. Kolenda M.: „Nieinwazyjne metody leczenia tkanek bliznowatych”. Aesthetica, Nr 7(13), styczeń/luty, 2016, 28-31
   21. Kolenda M.: „Po nici do… piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51
   22. Kolasiński J.: „Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgii estetycznej twarzy”. Aesthetica, Nr 4(10), lipiec/sierpień, 2015, 22-25
   23. Kolasiński J.: „Współczesne metody rekonstrukcji piersi”. Aesthetica, Nr 3(9), maj/czerwiec, 2015, 34-40
   24. Kolasiński J.: „Płaski brzuch – marzenie każdego”. Aesthetica, Nr 7 stydzień/luty, 2015, 11-13
   25. Kubasik P., Adamski Z.: „Możliwości terapii osoczem bogatopłytkowym (platelet-rich-plasma) w praktyce dermatologicznej”. Dermatologia Praktyczna, Nr 5 (34) tom VI, 2014, 30-36
   26. aesthetica-kk

   27. Kolasiński J.: „Ginekomastia – jak ją leczyć?”. Aesthetica, Nr 5, wrzesień/październik 2014, 11-13
   28. Kolasinski J., Jach-Skrzypczak K.: „The TrichoScan for Patient Selection”, Hair Transplant 360, Advances, Techniques, Business Development &Global Perspectives, editor Samuel Lam, vol 3, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama. 2014, s.583-595, ISBN 978-93-5152-070-2
   29. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
   30. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
   31. Mackiewicz-Wysocka M., Kolasiński J.: Anatomia i fizjologia włosa oraz diagnostyka i leczenie łysienia. Przydatki skóry – wybrane zagadnienia pod redakcją Wiesława H. Trzeciaka,WSPiA w Poznaniu, ISBN 078-83-60038-19-2, s. 67-85
   32. Kolasinski J.: Enhanced Patient selection: a new method for measuring hair growth parameters – the TrichoScan. Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger at all. ISBN-13: 9781616310066, p.343-348
   33. Kolasinski J.: TrichoScan: A useful method for measuring hair growth parameters and enhancing patient selection for hair restoration surgery. Hair Transplant Forum International, 2009, 19 (2), March/April, 56-58
   34. Publikacje | Wystąpienia1. Jerzy Kolasiński: „Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi” – konferencja – Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, 24.05.2021
   35. Kolasiński J., Kolenda M.: Algorithm of hair restoration surgery in children.
   36. Plastic and Reconstructive Surgery, 2003, 112(2)
   37. Kolasiński J., Kolenda M.: Hair transplantation in the treatment of postirradiation alopecia. Hair Transplant Forum Inaternational, 2003, 13(4), July/August
   38. Kolenda M., Kolasiński J.: Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate.
    Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
   39. Kolasiński J., Kolenda M., Skowronek J.: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia. Nowotwory – Journal of Oncology, 2002, 52(6)
   40. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Cryosurgery for the treatment of varicosities: cosmetics and effectiveness.
    International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology, 2002, 4(2)
   41. Kolasiński J.: The new theory of hair transplantation.
    Hair Transplant Forum International, 2001, No 6, Nov/Dec
   42. Kolasiński J., Kolenda M.: Correlation between donor strip width and scalp movability. ESHRS Journal, 2001, No 2, Autum
   43. Kolasiński J.: Monocryl suture in hair transplantation.
    Hair Transplant Forum International, 2000, No 3, May/June
   44. Kolasiński J.: Reflections on the 6th Annual ISHRS Meeting. Hair Transplant Forum International, 1999, No 1 January/February
   45. Kolasiński J.: Transplantation: How to do it easier, faster and cheaper.
    Dermatologic Surgery, 1998, 24(7), 788
   46. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Leczenie rekonstrukcyjne pooparzeniowych ubytków skóry owłosionej głowy.
    Annals of Burns, 1996-97, 7-8, 207
   47. Kolenda M., Kolasiński J.: Ultrasound treatment of lipomas.
    Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69(10), 1054-1060
   48. Kolasiński J., Kurmanow J.: Tissue – expanders in the treatment of scalp defects.
    Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 68(4), 358-366
   49. Kolenda M., Kolasiński J.: Application of micropigmentation in treatment of skin discolorration.
    Przegląd Dermatologiczny, 1997, 84(1), 61-65
   50. Kolasiński J., Zieliński W.: Aspetti estetici del trapionto di capelli. La Medicina Estetica, 1995, 1, 23

Wystąpienia:

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

  1. Szymon Kołacz: „Różne rodzaje powłok i teksturowania implantów”, Kurs: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  2. Szymon Kołacz: „Techniki wszczepiania implantów – historia i stan obecny”,Kurs: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  3. Małgorzata Kolenda: „Wskazania do podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych”, Kurs: Technikapod powięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  4. Jerzy Kolasiński: „Dobór implantów piersiowych”, Kurs: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  5. Jerzy Kolasiński: „Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, zalecenia pooperacyjne”, Kurs: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  6. Małgorzata Kolenda: „Zalety i wady techniki podpowięziowej w porównaniu z innymi technikami”, Kurs: Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, Poznań, 21-22.10.2022
  7. Małgorzata Kolenda: „Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia BIA ALCL”. VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 14-15.10.2022
  8. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Fabio Santanelli di Pompeo: „BIA ALCL prevalence in cohort of 1608 patients from a one private plastic and cosmetic surgery clinic”.VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 14-15.10.2022
  9. Jerzy Kolasiński, Weronika Santanelli di Pompeo: „Czy klatka piersiowa i piersi są symetryczne?”.VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 14-15.10.2022
  10. Dominika Kolasińska: „ Czy pacjentki po mastektomii potrzebują symetryzacji?”.VI Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 14-15.10.2022
  11. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: „Podpowięziowe wszczepienie implantów piersiowych – wskazania, zalety i wady”. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, 8-11 czerwca 2022
  12. Małgorzata Kolenda, Jerzy Kolasiński: „BIA – ALCL – Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie”. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, 8-11 czerwca 2022
  13. Szymon Kołacz: „Różne rodzaje teksturowania implantów”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
  14. Jerzy Kolasiński: „Dobór implantów piersiowych – kiedy anatomiczne, kiedy okrągłe? Zasady doboru”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
  15. Małgorzata Kolenda: „Aktualne zagrożenie BIA ALCL, algorytm postępowania”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
  16. Jerzy Kolasiński: „Kiedy implanty Motiva Ergonomix sa implantami z wyboru”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
  17. Małgorzata Kolenda BIA ALCL _ „Breast implant- assosiated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie.”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Choroby rzadkie w XXI wieku”, Lublin, 25 luty 2022
  18. Jerzy Kolasiński wystąpienie na konferencji online pt:. „Wskazania i przeciwskazania do przeszczepiania włosów” – WAWDERM 2021, Warszawskie Dni Dermatologiczne, konferencja online 14-16.10.2021
  19. Jerzy Kolasiński: „Hair Transplantation” – course.2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  20. Jerzy Kolasinski, Paweł Pyka: „Fat grafting combined with internal tissue expansion – a „new” option of breast reconstruction after total mastectomy”.2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  21. Jerzy Kolasiński: „Polyurethane implants – why, when and how”. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  22. Dr Szymon Kołacz – plakat „The use of cold stress dynamic thermography in intergumental reconstruction with the use of skin-muscle flaps. Autorzy: Szymon Kołacz, Mateusz Moderhak. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  23. Małgorzata Kolenda, Jerzy Kolasiński: Amniotic Band Syndrome in adult – case report. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  24. Małgorzata Kolenda: Proper selection of the size of the implants before breast augmentation reduces the risk of dissatisfaction of the operated patients .2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  25. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

  26. Małgorzata Kolenda: Thromboembolic Complications in Plastic and Aesthetic surgery: Pre-operative risk assessment and prophylactic. .2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
  27. Jerzy Kolasiński: „Pro Bono Operation Restore – A Program That Really Helps Injured Patients”. 29th World Congress, International Society of Hair Restoration Surgery, Lisbon, 21-23.10.2021
  28. Jerzy Kolasiński: „Relevance of chest-wall asymmetries for selection of breast implant”, 7th International Breast Surgery Workshop, October 7, 2021, Roma, Italy
  29. Jerzy Kolasiński: „Przeszczep włosów na miarę czasów”. Jesienna Akademia Dermatologii Estetycznej, Sopot, 11-13.06.2021
  30. Jerzy Kolasiński: „Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi”. Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, 24.05.2021
  31. Jerzy Kolasiński: „Profilaktyczna mastektomia połączona z mastopeksją” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
  32. Małgorzata Kolenda: „Charakterystyka różnych rodzajów macierzy komórkowej (ADM) stosowanych w rekonstrukcji piersi” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
  33. Dominika Kolasińska: „Psychologiczne aspekty profilaktycznej mastektomii” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
  34. Jerzy Kolasiński: Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonej z wewnętrzną ekspansją tkankową – Webinar – Perspektywy Rekonstrukcji Piersi z Użyciem Tkanki Tłuszczowej, Poznań, 11.12.2020
  35. Jerzy Kolasiński: “Introduction of Director and Program Chair”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
  36. Jerzy Kolasiński: “Anesthesia in Hair Transplant Surgery”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
  37. Jerzy Kolasiński: “Transplantation into Scars/Reconstructive Hair Transplant Surgery”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
  38. Jerzy Kolasiński: “Hair Transplant Surgery in Children”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
  39. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

  40. Małgorzata Kolenda: Holistyczne podejście do korekcji twarzy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Wielopłaszczyznowe Ujęcie Estetyki Twarzy. Poznań, 25.11.2019
  41. Jerzy Kolasiński: „Hair Restoration Surgery – State-of-the-art” The World Convention of Aesthetic Medicine – AESMED, Dalian, China, 2-3.11.2019
  42. Jerzy Kolasinski: „Transplantation into Scars/Reconstructive HRS” 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Thailand, 13-17.11.2019
  43. Jerzy Kolasiński: „HRS in children” 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Thailand, 13-17.11.2019
  44. Małgorzata Kolenda: „The effect of diet on baldness in adult women and men” – plakat, 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Tajlandia, 13-17.11.2019
  45. Dominika Kolasińska, Jerzy Kolasiński : „Trudny pacjent w praktyce chirurga plastyka – perspektywa psychologiczna” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  46. Jerzy Kolasiński: „Korekcja piersi tubularnych: 15-letnie doświadczenia.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  47. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska: „Klasyfikacja CSH kształtu klatki piersiowej.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  48. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: „Stabilizacja dolnego bieguna piersi bocznym płatem deepitalizowanym w zabiegach mastopeksji.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  49. Jerzy Kolasiński, P. Pyka: „Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonym z wewnętrzną ekspansją tkankową.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  50. Małgorzata Kolenda : „Anaplastyczny chłoniak wielkomórkowy związany z implantami piersi (BIAALCL) – opis dwóch przypadków.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  51. Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Powikłania zakrzepowo-zatorowe w zabiegach chirurgii plastycznej i estetycznej: przedoperacyjna ocena ryzyka i działania profilaktyczne.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  52. Szymon Kołacz „Problem zatorowości tłuszczowej w chirurgii plastycznej: przegląd na podstawie dostępnej literatury.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
  53. Jerzy Kolasiński „MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń”Sympozjum ISAPS, Poznań, 12.10.2019
  54. Jerzy Kolasiński: “Stabillization of the lower pole with lateral deepitalized flap in mastopexy”. 5th Castle Beauty Conference, Praga, 28.09.2019
  55. Jerzy Kolasiński: „Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion”. 7th International Breast Symposium, Dusseldorf, 4-6.04.2019
  56. Jerzy Kolasiński: „Hair transplant in daily practice of plastic surgeon.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
  57. Jerzy Kolasiński: „Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
  58. Małgorzata Kolenda: „ALCL after breast implant surgery – case report.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
  59. Jerzy Kolasiński: „Wybór implantu jako kluczowy problem w chirurgii augmentacyjnej piersi.”. Nowości i wyzwania w estetycznej chirurgii plastycznej, Jelenia Góra, 1.02.2019
  60. Jerzy Kolasiński: „Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Tissue Expansion”. The 24th Congress of ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Miami (FL), USA, 31.10 – 4.11.2018
  61. Jerzy Kolasiński: “Stabilizacja fałdu podpiersiowego bocznym płatem koriowym w mastopeksji.”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, 15-15.06.2018
  62. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: „Zastosowanie przeszczepu tłuszczu połączonego z autogennym przeszczepem mieszków włosowych w leczeniu blizn skóry owłosionej głowy”. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 16-18.11.2017
  63. Jerzy Kolasiński: „MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń”. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 16-18.11.2017
  64. Katarzyna Wróblewska-Kończalik: „Trichology: A New Perspective for Assistants”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
  65. Małgorzata Kolenda: „Adipocyte-Derived Stem Cell Use in Hair Follicle Regeneration”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
  66. Jerzy Kolasiński: „The Role of FUE in Corrective Hair Surgery”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
  67. Jerzy Kolasiński: Patient Cases – Before and After. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
  68. Jerzy Kolasiński: World Live Surgery Workshop Overview & Video. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
  69. Jerzy Kolasiński: „Implanty – czy są istotne różnice pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami?”. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 22-23.09.2017
  70. Jerzy Kolasiński: „Czy postępowanie estetyczne (redukcja/mastopeksja, protezoplastyka) jest zabiegiem bezpiecznym po BCT?”. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 22-23.09.2017
  71. Jerzy Kolasiński: „Technika Multiplane – sposób na powiększenie trudnych piersi”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2017 , Lublin, 9-10.06.2017
  72. Jerzy Kolasiński: „Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tłuszczu wspomaganym ekspansją tkankową”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2017 , Lublin, 9-10.06.2017
  73. Małgorzata Kolenda: „Adipocyte-derived stem cell using in hair follicle regenaration”. San Diego, Ca, USA IFATS, 17-20.11.2016
  74. Jerzy Kolasiński: „Przeszczep wczoraj i dziś”, forum dermatologiczne w Bydgoszczy, 13-15.10.2016
  75. Jerzy Kolasiński: „Application of fat grafting in head scars – reconstruction and follicular unit transplantation”, 24th World Congress of ISHRS, Las Vegas, Nevada, USA, 28.09 – 1.10.2016
  76. Jerzy Kolasiński: “Kwalifikacja pacjentek do zabiegów powiększenia piersi”, Central Eastern European Plastic Surgery Symposium, Dubrovnik, 7-8.10.2016
  77. Jerzy Kolasiński: “Współpraca chirurga z trychologiem”, Międzynarodowa Konferencja Trychologiczna ISAT, 24.09.2016
  78. Jerzy Kolasiński: „Techniki augmentacji piersi z ewentualnym uwzględnieniem różnic w grupach wiekowych”. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
  79. Jerzy Kolasiński, Dawid Murawa: „Bezpieczeństwo Onkologiczne w Operacjach Estetycznych Piersi:.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
  80. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Młodych Kobiet”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
  81. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Kobiet Wieku Średniego”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
  82. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Kobiet w Wieku Podeszłym”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
  83. Jerzy Kolasiński: „Zastosowanie techniki Multiplane w zabiegach powiększania piersi – doświadczenia własne”. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
  84. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: ”Szyjno-mosznowa postać choroby Madelunga, prezentacja przypadku i optymalnej metody leczenia mosznowej postaci choroby”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
  85. ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

   ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

  86. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: „Wpływ leczenia pochodnymi hydroksymocznika na występowanie mnogich wieloogniskowych nowotworów skóry. Doniesienie medyczne”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
  87. Małgorzata Kolenda „Value of Measurement of the Antinuclear Antibody Label ANA1 and ANA2 before PRP in the Treatment of Alopecia” 23rd Annual Scientific Meeting – ISHRS, Chicago September 9-13, 2015.
  88. Kinga Jach-Skrzypczak: „Trichologia: skóra głowy w kontekście problematyki kosmetyczno-klinicznej”. Międzynarodowy Kongres LNE&SPA, Kraków 15-16.11.2014
  89. Dr Jerzy Kolasiński i Dr Vincenzo Gambino podczas kongresu Italian Society of Hair Restoration, Mediolan 2007

   Dr Jerzy Kolasiński i Dr Vincenzo Gambino podczas kongresu Italian Society of Hair Restoration, Mediolan 2007

  90. Jerzy Kolasiński: „Co uczący się i doświadczenie chirurdzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie & plastycznych piersi”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi , Lublin, 14 czerwca 2014
  91. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi powiększania piersi przy użyciu implantów piersiowych”, Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
  92. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi podniesienia i redukcji piersi”, o Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
  93. Jerzy Kolasiński: „Chirurgia Korekcyjna Piersi – moderator konferencji okrągłego stołu”, b Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
  94. Jerzy Kolasiński: „Expanders and ISHRS’s Operation Restore Program”, ISHRS 22td Annual Scientific Meeting, Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11.10.2014
  95. Jerzy Kolasiński, „Gynecomastia Management with Liposuction and the Shave Method” , 22nd Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rio de Janeiro, Brazil, 19-22.09.2014
  96. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Zastosowanie technik małoinwazyjnych w korekcji ginekomastii.” XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
  97. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska, Alicja Grupka. „Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
  98. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
  99. Grzegorz Kierzynka, Sławomir Stępniewski, Paweł Szychta, Jerzy Kolasiński, Henryk Witmanowski. „Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
  100. Jerzy Kolasiński. „Hair Restoration Surgery – State of the art”. Kurs ISAPS, Kazimierz Dolny, 20-21.09.2013
  101. Jerzy Kolasiński: „Doświadczenia własne w leczeniu korekcyjnym niedorozwoju łydek”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
  102. Jerzy Kolasiński: „ Chirurgia estetyczna – lekarstwo dla ciała i ducha”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
  103. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Comprehensive Selection of Breast Implants”. 29th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, 16-19.01.2013, Las Vegas, Nevada, USA
  104. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych”, Konferencja naukowo Szkoleniowa – Chirurgia Piersi Bezpieczeństwo Przed Wszystkim, Lublin, 3.06.2012
  105. Jerzy Kolasiński – „Hair Restoration Surgery – State of The Art” 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
  106. Dr med. Anna Modelska-Ziółkiewicz: „Alopecia in women as a significant problem in anti-aging medical practice: diagnosis and treatment”, 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
  107. „Female Hair Loss” – dr Jerzy Kolasiński – moderator, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
  108. „TrichoScan Enhances Patient Selection for Hair Transplantation” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Małgorzata Kolenda, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
  109. „Analysis of EGFR Expression in Human Hair Follicles in Frontoparietal and Occipital Scalp” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Anna Przybyła, Andrzej Mackiewicz, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
  110. „Chirurgia odtwórcza włosów” – dr Jerzy Kolasiński, Konferencja naukowo Szkoleniowa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań, 25.02.2011
  111. „Diagnostic of Female Pattern Hairloss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
  112. “Conservative Treatment of Female Pattern Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
  113. “Hair Transplantation in Post Cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
  114. “Total Non-surgical facial reshaping – Practice Diversification: Botox, Fillers, IPL” – dr Małgorzata Kolenda, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
  115. “Live Surgery – hairline design” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
  116. Anesthesia, Donor Harvesting, Closure – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009

   Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

   Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

  117. Panel discussion: Special cases – Moderator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
  118. Live surgery – two cases – operator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
  119. „Trichoscan – A New Method for Diagnosis of Hair Loss” – poster – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
  120. „Deep Venous Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolus (PE) after Hair Transplantation – poster – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009

   Teheran - 10/2003

   Teheran – 10/2003

  121. „Live Patient Viewing” patients presentation – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
  122. „Digital Imaging Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
  123. „Treatment of Hair Loss in Women” – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
  124. „Total non-surgical facial reshaping – the consept, the science, the tools and the art” – teaching course – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  125. Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara - 11/1998

   Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara – 11/1998

  126. „Recent Findings with Computerized Methods for Scalp Hair Growth Measurements” – teaching course – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  127. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  128. „Hair Transplanting in Post – cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  129. „Contemporary Concepts of Conservative Treatment in Women with Female Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka i dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  130. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melicke Kouliaci (Turcja)

   Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melike Kulahci (Turcja)

  131. „Fundamenatl Principle of Computerized methods for scalp hair growth measurements” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  132. „The Importance of Hormonal Tests in Diagnosis of Female Alopecia” – dr Anna Modelska – Ziółokiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  133. „Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
  134. „Female Pattern Baldness – Definition, Reasons and Diagnosis” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  135. Podczas operacji. Rhiad - 07/2001

   Podczas operacji. Rhiad – 07/2001

  136. „Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
  137. „Zastosowanie programu Biodynamic w opercjach korekcji piersi”- kurs – dr Jerzy Kolasiński, Klinika Kolasiński, Poznań, 4.10.2008
  138. „Algorytm leczenia rekonstrukcyjnego ubytków skóry owłosionej głowy” – dr Jerzy Kolasiński, 6 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, 16-17.10.2008
  139. „A New Method for Measuring Hair Growth Parameters called Trichoscan Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Kolasinski, ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canad, Montreal, 3-7.09.2008
  140. „Controversies: Big FUE session vs. Regular Strip” – moderator dr Kolasinski; ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canada, Montreal, 3-7.09.2008

   W klinice dr Juri. Buenos Aires - 10/1998

   W klinice dr Juri. Buenos Aires – 10/1998

  141. „Difficult Cases for Hair Restoration Surgery” – Workshop , dr Kolasinski, dr Farjo
  142. „Experience in the use of round and anatomical breast implants”, dr Kolasinski, dr Kolenda; XXIst Meeting of the Mediterranean Society of Plastic Aesthetic Surgery, 11-13.04.2008, Nice
  143. „Chirurgia estetyczna w konfrontacji z procesami starzenia się ciała” dr Jerzy Kolasiński, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
  144. „Miejsce zabiegów małonwazyjnych w chirurgii estetycznej” dr Małgorzata Kolenda, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
  145. „Closure of the donor area – evaluation of various de-depithelialization techniques” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda and others, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007

   Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L'Hotel Dieu. Paryż - 05/1999

   Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L’Hotel Dieu. Paryż – 05/1999

  146. „Vertical measurements of scalp elasticity” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
  147. „Reconstructive treatment of masssive scalp loss due to scleroderma within the Pro Bono programme” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
  148. „Influence of platelet concentrate on the esthetics of post-operative scarring” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15 th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
  149. „Place of hair restoration surgery in daily practice of plastic surgeon” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
  150. „Hair transplantation in women” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
  151. „Strategy of Hair Restoration Surgery In Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
  152. „Causes of Hair Loss – classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
  153. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  154. „Scalp extension and scalp expansion” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  155. „Scalp reduction” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS Interantional Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  156. „Stick and Place technique of graft placement” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  157. „Anesthesia in HRS” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  158. „Medical Therapy” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznan, 19-20.09.2007
  159. „Causes of Hair Loss – Classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
  160. „Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasińsi – ISHR – Crowning achievement in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
  161. Moderator of the session „Thinking out of the Box – New Approaches” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in Hair restoration, Italy, Milan, 31.05. – 2.06.2007
  162. Panel discussion ” Patients with Mental Problems – the unstable, the unrealistic and the addicted to surgery” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
  163. „Anti-aging medicine in contemporary medical world” – dr Anna Modelska-Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
  164. „Impact of platelet plasma on postoperative scar aesthetics – preliminary evaluation” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
  165. „Anti-aging medical care for men” dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
  166. „Personal experiences in using round and contour breast implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polaska, 17-19.05.2007
  167. „Two-times treatment of ginecomasty – own experience” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
   # „Algorithm of Hair Restoration Surgery” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
  168. Experience in the Use of Round and Contour Breast Implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
  169. „Algorithm of Hair Restoration surgery – Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” – dr Jerzy Kolasiński – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
  170. „Algorithms for Scar Correction” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
  171. „Donor Area Estimation and Harvesting” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
  172. „Thyroid Management in aging”-dr med. Anna Modelska – Ziółkiewicz, European Congredd on Anti-Aging Medicine, Menopause, Andropause”, Wiedeń ,Austria, 14-18.10.2006
  173. „Exotic Recipes for Graft Storage” panelist – Dr med. Jerzy Kolasiński, 14th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Diego, California, USA, 18 – 20.10.2006
  174. „Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii plastycznej i estetycznej” dr med. Jerzy Kolasiński, moderator okrągłego stołu – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
  175. „Kto decyduje się na zabiegi powiększania piersi w USA i u nas” dr med. Małgorzata Kolenda, dr med. Jerzy Kolasiński – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
  176. „Doświadczenia własne w stosowaniu implantów okrągłych i konturowych” dr med. Jerzy Kolasiński, dr med. Małgorzata Kolenda – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
  177. „Anty-aging – zdrowie i uroda mężczyzny” – dr med. Jerzy Kolasiński, Warszawa 15.09.2006
  178. „Hair restoration in women” – dr med. Jerzy Kolasiński – XI Congresso Internationale ISHR – New Trends in Hair Restoration, Italy, Bari, 29-31.05.2006
  179. „FUE-CONE-PEN new instrument for graft harvesting” – dr med. Jerzy Kolasiński – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
  180. „Strategy of hair restoration surgery in different cases” – dr med. Jerzy Kolasiński, lek. med. Elżbieta Michalska – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
  181. „Breast correction – radiological and surgical view” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Radiology – Poland, Poznań, 9 luty 2006
  182. „Hair Restoration Surgery – world statistic of 2005” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
  183. „FUE-CONE-PEN – the beginnig” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
  184. „Private clinic in Poland – 20 years experience” Course „Breast Surgery – oncology and breast surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – Poland, Nałęczów, 2-3 December 2005
  185. „FUE-CONE-PEN- the new instrument for graft harvesting” – dr med. Jerzy Kolasiński – 13th Annual Scientific Meeting of Internationl Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
  186. „Anesthesia for hair transplantation” – dr med. Anna Modelska – 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
  187. „Anti-aging medicine in the Word” – dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
  188. „Aesthetic surgery in anti-aging medicine” dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
  189. „Lipoplasty in corrections of body shape” – dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
  190. „Breast testing after breast augmentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16.12.2004,
  191. „Aesthetic surgery of the breast” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16.03.2004,
  192. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
  193. „Algorythm of hair restoration surgery in alopecia” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
  194. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 12th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Canada, Vancouver, August, 2004
  195. „Abdominal contouring” – dr med. Jerzy Kolasiński – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery; Turkey, Istanbul, June, 2004
  196. „Hair transplantation – state of Art” – dr med. Jerzy Kolasiński – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Turkey, Istanbul, June, 2004

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  197. „MACS-lift – video presentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
  198. „Treatment after breast augmentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
  199. „Principles in treatment of scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – moderator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
  200. „Clinical evaluation of transplant debris tissue” – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
  201. „Follicular unit transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – surgical coordinator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
  202. „Placement – Four Hands Stick and Place” – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
  203. „Aesthetic results of treatment of large alopecia with scalp expansion” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  204. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
  205. „Hair restoration surgery – state of the art.”Molecular Basis of Skin appendages differentiation – dr med. Jerzy Kolasiński – Symposium and Workshops, Poznan, Poland, May, 2003
  206. „Debris Study – one year follow up” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
  207. „Graft Preparation” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  208. „Leczenie ubytków skóry głowy – zasady postępowania” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
  209. „Zastosowanie ekspansji tkankowej w różnych okolicach ciała” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
  210. „Hair transplantation in post-irradiation alopecia treatment in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 with Live Surgical Demonstrations, Shanghai, China, October, 2002
  211. „Techniques in hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – workshop, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  212. Panel discussion: How to get started now – dr med. Jerzy Kolasiński – attendee, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  213. „What to do reductions? Here are the benefits – general session” – dr med. Jerzy Kolasiński – moderator, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  214. „Treatment of extensive scalp loss” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  215. „Empty grafts – a new source of hair?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  216. „Is Monocryl the ideal suture ?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  217. „Four hands stick and place” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  218. General Session II – moderator, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
  219. ” Algorithm in hair restoration surgery in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
  220. „Dissimilarities of hair restoration in men and women” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
  221. „Algorytm leczenia odtwórczego włosów u dzieci” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznan, Poland, May 2002
  222. „Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromieniowaniu” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
  223. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  224. „Evaluation of transplant debri tissue during hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
  225. „Follicular unit transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
  226. „Scalp reduction – my personal technique” – dr med. Małgorzata Kolenda – 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
  227. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,Lodz, Poland, October, 2001

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  228. „Estimation of patient satisfaction after body contouring procedures, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery” – dr med. Małgorzata Kolenda – Łódź, Poland, October, 2001
  229. „Potential risk of fat embolism syndrom in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
  230. „Hair restoration surgery in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
  231. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico,October, 2001

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

   Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  232. „Stick and place technique – my personal approach” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October, 2001
  233. LIVE SURGERY 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery – dr med. Jerzy Kolasiński – Barcelona, Spain,;May/June, 2001
  234. „Scalp reduction – my personal approach” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
  235. „Team co-operation in hair restoration surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
  236. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  237. „Double PI technique. Why it is faster?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
  238. „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
  239. „Scalp reduction” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
  240. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  241. „Stick and place technique of hair transplantation”- didactic workshop, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
  242. „Team co-operation in hair restorstion surgery”- dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany,May, 2001
  243. „Maxisession; technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May, 2001
  244. LIVE SURGERY, 7th Annual Live Surgery Workshop – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando, USA, February, 2001

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  245. „Donor site” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginner’s workshop, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA,February, 2001
  246. „Team co-operation in hair restoration surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
  247. „Application of Monocryl suture in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
  248. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
  249. „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

   Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  250. „Graft cutting – fast and correct method” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
  251. „Maxisession – technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland; December, 2000
  252. „New scalp reduction technique” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
  253. „Hair transplantation – state of the art.” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
  254. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – awarded, 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000

   Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

   Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  255. „Application of Monocryl in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000
  256. „New scalp reduction technique” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
  257. „Preop medications and anesthesia” – dr med. Jerzy Kolasiński – hands-on workshop, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/ December, 2000
  258. „Scalp reduction/general overview” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 8th Annual Meeting of International Society of Hair restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
  259. „Hair transplantation – state of the art” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd International Congress of Aesthetic Medicine, Warszawa, Poland, October, 2000

   Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

   Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  260. „Application of Monocryl suture in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  261. „Mega Maxi Session-technique of speedy and accurate performance” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  262. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of Europena Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  263. „Graft cutting – how to do it fast and correctly” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  264. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
  265. Mini micrografts – state of the art.” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
  266. „Maxissesion – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – Aesthetic Surgery at the Red Sea 4th International Symposium, The Second Biannual Meeting of the American-Israeli Plastic Surgery Fellowship, Eilat, Israel, March, 2000
  267. „Cryosurgery for the treatment of varicosities – cosmetic and effectiveness” – dr med. Jerzy Kolasiński – instructional course 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
  268. „Lipoplasty – estimation of patient satisfaction” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
  269. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
  270. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
  271. „Hair transplantation in females” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
  272. „Double PI technique for transplanting 1500 Grafts in 3 hours with 2 assistants” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
  273. „Cosmetic Surgery – principles of hair restoration” – dr med. Jerzy Kolasiński – 2nd EMSCON and 9th EMSA General Assembly, Lublin, Poland, October, 1999
  274. „Mini graft megasession:
   – Graft cutting: how to do it fast and correctly
   – Double PI technique: how to increase the speed of insertion
   – LIVE WORKSHOP
   dr med. Jerzy Kolasiński – 2nd Annual Live Workshop and Congress of The European Society of Hair Restoration Surgery, Paris, France, May, 1999
  275. „Graft cutting – how to do it fast and correctly” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
  276. „Hair transplantation in females” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
  277. „Estimation of patient satisfaction after lipoplasty” – dr med. Małgorzata Kolenda – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
  278. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
  279. Hair transplantation – live surgery – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
  280. „Reconstructive treatment of traumatic scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
  281. „Benefits of „double PI” technique in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
  282. „Surgical reconstructive treatment of postburn scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, London, GB, April, 1998
  283. „Application of „double PI” technique in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery EACS, London, GB, April, 1998
  284. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – dr med. Jerzy Kolasiński – Instruction Course – Global Convocation on Hair Restoration Surgery, Annual Scientific Meeting of American Society for Hair Restoration Surgery, New Orleans, Louisiana, USA, February, 1998
  285. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, October, 1997
  286. „Scalp reduction with relieve PDS sutures” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, Düsseldorf, Germany, April, 1997
  287. „Hair restoration procedures utilized in Poland” – dr med. Jerzy Kolasiński – World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
  288. „Application of relieve PDS sutures in scalp reduction” – dr med. Jerzy Kolasiński – World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
  289. „Surgical treatment of baldness and scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Congress, Polish Cosmetic Society, Warsaw, Poland, October, 1995
  290. „Ten years experiences with surgical treatment of alopecia” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
  291. „Usefulness of expanders in treatment of scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
  292. „Hair transplantation and alopecia reduction – helpful procedures in various types of baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Congress European Section of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Berlin, Germany, June 1993
  293. „Hair transplantation and alopecia reduction. Useful procedures in various types of baldness.” – dr med. Jerzy Kolasiński – IX International Conferens of Aesthetic Medicine – Roma, Italy, June 1993
  294. „Treatment of postinflamatory and posttraumatic alopecia with hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 55th Congress, Polish Surgeon Society, Wroclaw, Poland, September 1991
  295. „Surgical treatment of nonsymptomatic gallstones” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznan Division of Polish Surgeon Society, Poland, January 17, 1991
  296. „Surgical treatment of baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 54th Congress, Polish Surgeon Society, Krakow, Poland, September, 1989
  297. „Surgical treatment of male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 23rd Congress, Polish Dermatologic Society, Wroclaw, Poland, September, 1989
  298. „Experiences with hair transplantation and alopecia reduction in male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st World Postgraduate Surgical Week of the University of Milan, XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, Italy, July, 1988
  299. „Punch autograft technique in treatment of male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Symposium of Reconstructive Head and Neck Surgery, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, June, 1988