Zaawansowane techniki rekonstrukcji piersi – dostępne teraz również dla pacjentek z Polski | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Zaawansowane techniki rekonstrukcji piersi – dostępne teraz również dla pacjentek z Polski

Rekonstrukcja piersi po mastektomii to niezmiernie ważna operacja zapewniająca kobiecie powrót do normalnego prosperowania we wszystkich aspektach życia fizycznego, psychicznego i społecznego. Najbardziej zaawansowane techniki rekonstrukcji piersi opierają się na zastosowaniu tkanek własnych pacjentki pobranych z innych okolic ciała. Tego typu rekonstrukcje są szczególnie wskazane w przypadku mastektomii połączonej z radioterapią.

Odbudowanie utraconej piersi z użyciem tkanek własnych jest działaniem wieloetapowym, na który składa się:

  • rekonstrukcja tkanek piersi o odpowiedniej objętości z użyciem technik mikrochirurgicznych
  • modelowanie wyniosłości piersiowej z użyciem technik rekonstrukcyjnych
  • odtworzenie kompleksu brodawka sutkowa – otoczka z użyciem różnorodnych technik plastycznych
  • zadbanie o harmonię obu piersi przy użyciu technik symetryzacji piersi
  • zapewnienie pacjentce komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa na wszystkich etapach leczenia rekonstrukcyjnego

Rekonstrukcja piersi

Najczęściej stosowane techniki

DIEP

Zaawansowane rekonstrukcje piersi

Obecnie najbardziej zaawansowane zabiegi po mastektomii, mające na celu jak najbardziej naturalne odbudowanie kobiecej piersi, opierają się na autologicznym, wolnym transferze tkanek. Płat „DIEP” jest jedną z tych technik; polega na pobraniu wyspy skórno-tłuszczowej z podbrzusza i przeniesieniu jej w miejsce amputowanej piersi. Jak po raz pierwszy opisał tę technikę japoński chirurg plastyczny Isao Koshima.

Nazwa pochodzi od akronimu „Deep Inferior Epigastric Perforator”, czyli nazwy naczyń, które wychodzą z dolnej części miednicy i „perforują” ścianę mięśniową w celu unaczynienia leżącej na niej tkanki tłuszczowej i skóry.

Te naczynia perforujące, o średnicy około 1 mm, muszą zostać ponownie połączone z naczyniami pachowymi, aby przywrócić perfuzję (bieg krwi) w tkankach przeniesionych z jamy brzusznej na ścianę klatki piersiowej, tworzących późniejsza pierś.

Płat po raz pierwszy został użyty do rekonstrukcji piersi w 1994 roku przez Roberta J. Allena, chirurga plastycznego ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej stosowano podobną technikę o nazwie „TRAM” (ang. Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous), która obejmowała również przeniesienie części mięśnia prostego brzucha i wymagała użycia siatki protetycznej, aby uniknąć ryzyka wybrzuszenia lub zaniku brzucha. Należy zauważyć, że zabieg płatowy DIEP nie przenoszący mięśnia prostego brzucha i respektując jego unerwienie, ograniczył częstość występowania przepukliny brzusznej do zaledwie około 0,3%.

Patrząc na dzisiejsze wyniki tego zabiegu, zwłaszcza w zakresie konsystencji, ciepła, naturalnego kształtu i położenia piersi, trwałości wyników i niezwykle rzadkich powikłań bez ryzyka przykurczu torebki, można stwierdzić, że rekonstrukcja piersi płatem DIEP jest wyjątkową procedurą, na którą decyduje się coraz więcej kobiet.

Latissimus Dorsi (LD)

Zaawansowane rekonstrukcje piersi

Zabieg rekonstrukcyjny polegający na przemieszczeniu płata najszerszego grzbietu – Latissimus Dorsi (LD) na przednią ścianę klatki piersiowej został opracowany i opisany po raz pierwszy pod koniec XIX wieku przez włoskiego lekarza Iginio Tansini w celu rekonstrukcji ubytków tkankowych klatki piersiowej. Technika ta była szeroko stosowana w XX wieku do przywracania ubytków ściany klatki piersiowej po resekcji guza, dopóki nie została szczegółowo opisana w przypadku rekonstrukcji piersi.

Rekonstrukcja piersi płatem mięśnia Latissimus Dorsi (LD), to zabieg, który pozwala na wykorzystanie własnych tkanek pacjentki, ale może wymagać zastosowania implantu lub jednego bądź więcej przeszczepów tłuszczu celem uzyskania lepszego efektu. Technika ta może być wskazana u szczupłych pacjentek z niedostateczną ilością brzusznej tkanki tłuszczowej. Gdy program leczenia pacjenta obejmuje radioterapię, sugeruje się wykonanie tego zabiegu w późniejszym terminie, aby uniknąć przykurczu torebki wokół protezy w wyniku napromieniowania.

Latissimus Dorsi (LD) to mięsień o kształcie trapezu, który wychodzi z kręgów lędźwiowych i stopniowo zwęża się w kierunku pachy. Stosuje się go samodzielnie z pokrywającą wyspą skórną do rekonstrukcji małej piersi albo w połączeniu z transferem tłuszczu lub implantem w przypadku chęci uzyskania większej piersi.

Przeszczep tłuszczu

Lipofilling to zabieg chirurgiczny polegający na przeniesieniu tkanki tłuszczowej z obszarów dawczych techniką liposukcji do obszarów biorczych wymagających odbudowy. Pozostawia to niewidoczne blizny i pozwala na powiększenie objętości piersi. W szczególności możliwe jest wypełnienie ubytku tkanek miękkich umożliwia korekcję ubytków po kwadrantektomii lub całkowitą rekonstrukcję piersi po mastektomii oszczędzającej skórę.

Ekspandery i implanty piersiowe

Zaawansowane rekonstrukcje piersi

Rekonstrukcja piersi za pomocą ekspandera i implantu piersiowego to nie jedyna dostępna opcja, ale na pewno najczęściej stosowana przez większość chirurgów plastycznych i najbardziej znana pacjentkom. Wymaga krótszego czasu operacyjnego niż zabiegi oparte na użyciu tkanek własnych. Natomiast nawet tu konieczna jest cierpliwość, ponieważ metoda wymaga wieloetapowego dopełniania ekspandera, a następnie wymiany ekspandera na implant stały. Wyniki są mniej naturalne w porównaniu z autologiczną rekonstrukcją piersi, np. płatem DIEP czy LD, i mogą wiązać się z większymi komplikacjami ze względu na zjawisko reakcji ciała na implant. Mimo to ta technika pozostaje możliwą opcją w wybranych przypadkach lub gdy pacjent odmawia innych zabiegów.

Rekonstrukcja sutków

Zaawansowane rekonstrukcje piersi

Może być wykonana jednocześnie z rekonstrukcją piersi lub w późniejszym terminie jako krótki zabieg trwający 20 minut, czasami w znieczuleniu miejscowym i w warunkach ambulatoryjnych. 99% pacjentów decyduje się na rekonstrukcję sutków, aby poczuć całkowity powrót do normalnego życia.

Rekonstrukcja otoczki

Zajmuje 30 min w rękach doświadczonego specjalisty. Czasami warto jest pomyśleć o wytatuowaniu odpowiedniego koloru otoczki.

Przeczytaj więcej na: https://klinikakolasinski.pl/korekcja-piersi-biustu/zabieg-rekonstrukcji-piersi.html

Efekty pooperacyjne

Prof. Fabio Santanelli di Pompeo

Prof. Fabio Santanelli di Pompeo

Poprawne wykonanie tego typu rekonstrukcji wymaga ogromnej wiedzy specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej i mikrochirurgii. Klinika Kolasiński nawiązała współpracę ze światowej sławy chirurgiem plastycznym, rekonstrukcyjnym i estetycznym – Profesorem Fabio Santanelli di Pompeo posiadającym olbrzymie doświadczenie w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi najnowszymi technikami.

Prof. Santanelli di Pompeo jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem katedry chirurgii plastycznej wydziału medycyny i psychologii Uniwersytetu „Sapienza” w Rzymie. Od 2003 roku jest ordynatorem Oddziału Operacyjnego Chirurgii Plastycznej w szpitalu Sant’Andrea w Rzymie.

Doświadczenie zawodowe

Jego głównym zainteresowaniem jest mikrochirurgia rekonstrukcyjna, w szczególności rekonstrukcja piersi za pomocą płata DIEP i Latissimus Dorsi. Intensywna działalność na tym polu pozwoliła mu na otworzenie dla studentów w 2007 roku studiów II stopnia „Rekonstrukcja piersi”, a od 2009 roku stypendium „Kliniczna i eksperymentalna mikrochirurgia rekonstrukcyjna”. W ostatnich latach szczególnie poświęcił się badaniu anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego związanego z implantem piersi (BIA-ALCL). Zaangażowanie i wkład w badania naukowe w dziedzinie chirurgii plastycznej doprowadził go do zdobycia licznych krajowych i międzynarodowych nagród, a następnie stanowiska sekretarza generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych (EURAPS) w latach 2014-2021 i przyszłego prezydenta tego Towarzystwa na lata 2023-2024.

Trening

W 1984 roku, w wieku jedynie 23 lat uzyskał dyplom z medycyny i chirurgii oraz prawo wykonywania zawodu na Uniwersytecie w Neapolu. W latach 1987-1990 ukończył studia na stypendiach klinicznych z: chirurgii piersi, rozszczepie wargi i podniebienia, chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w Szpitalu Sahhlgrenska na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. W 1989 r. uzyskał specjalizację z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie Federico II w Neapolu. W 1994 roku ukończył studia doktoranckie z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie, a następnie w 1999 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu i specjalizację z chirurgii plastycznej w Szwecji.

Publikacje i nagrody

Jego naukowe wysiłki pozwoliły na stworzenie 159 oryginalnych prac naukowych i 35 rozdziałów w książkach.

Konsultacja i zabieg

Współczesne techniki komunikowania pozwalają na odbycie konsultacji z Profesorem w trybie on-line. W wybranych przypadkach możliwa jest także osobista konsultacja w Klinice Kolasiński. Konsultacje są przeprowadzane standardowo w języku włoskim lub angielskim. W szczególnych przypadkach można skorzystać ze wsparcia osoby mówiącej po polsku.

Zabiegi rekonstrukcyjne są przeprowadzane w klinice ArsBioMedica w Rzymie.

ArsBioMedica to prywatna klinika zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem wszelkich problemów zdrowotnych. Strategicznie zlokalizowana w północnym Rzymie, mieści się w dużym kompleksie, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt. Jednak oprócz wysoce zaawansowanego sprzętu technologicznego, klinika ArsBioMedica wyróżnia się wysokim, profesjonalnym, a przede wszystkim nastawionym na pacjenta zespołem medycznym.

Pacjenci kierowani za pośrednictwem Kliniki Kolasiński do leczenia rekonstrukcyjnego w Rzymie pozostają pod stałą opieką naszej Kliniki, mogą tutaj (w Swarzędzu k. Poznania) odbywać niezbędne kontrole oraz kontynuować kolejne etapy rekonstrukcji i symetryzacji w uzgodnieniu z Profesorem Fabio Santanelli di Pompeo. Tym sposobem zapewniamy naszym Pacjentom poczucie bezpieczeństwa podczas całego procesu leczenia oraz komfort jednorazowego wyjazdu do Rzymu.

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz uzgodnienie terminu konsultacji jest możliwe pod numerem: +48 691 058 787 lub mailowo: santanellidipompeo@gmail.com (w języku polskim lub angielskim).

Dowiedz się więcej z oficjalnej strony Prof. Fabio Santanelli di Pompeo: https://diepflap.it