tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Leczenie żylaków

Lecznie żylaków Leczenie żylaków kończyn dolnych może być zachowawcze lub operacyjne. Jednak w przypadku rozwiniętej choroby żylakowej jedynie leczenie chirurgiczne pozwala na uzyskanie dobrego efektu terapeutycznego i kosmetycznego.

Operacja żylaków polega na zlikwidowaniu wszystkich miejsc przecieku krwi z układu głębokiego do powierzchownego oraz usunięciu chorobowo zmienionych żył podskórnych.

Jednym z zasadniczych etapów operacji jest usunięcie niewydolnej i poszerzonej żyły odpiszczelowej. Wiąże się to z wykonaniem niewielkiego cięcia w pachwinie i w okolicy kostki przyśrodkowej. Zastosowanie odpowiedniej techniki powoduje pozostawienie niewidocznych blizn.

Dalsza część operacji polega na usunięciu żylaków i ich odgałęzień. Jednym z atrakcyjniejszych sposobów jest metoda Mulera polegającą na wykonaniu 2-3-milimetrowych nacięć i usunięciu pojedynczych żylaków specjalnym haczykiem. Cięć takich można wykonać wiele wzdłuż danego żylaka, usuwając go na całej długości. Jeśli cięcia są wykonane zgodnie z liniami skórnymi i zamknięte plasterkiem SteriStripem, blizny po upływie 6 miesięcy są prawie niewidoczne. Udoskonaleniem tej metody jest operacja żylaków z zastosowaniem sondy kriochirurgicznej.

Żylaki Na jej końcówce wytwarzana jest niska temperatura do minus 80°C. Obszar mrożenia wokół sondy wynosi od 3 do 6 mm. W momencie mrożenia sonda przykleja się bardzo mocno do żylaka, umożliwiając jego usunięcie. W ten sposób poprzez jedno niewielkie cięcie można usunąć dużą ilość żylaków we wszystkich kierunkach na długości 20 cm. Nacięcie skóry najczęściej zamyka się plasterkiem Steri-Stripem. Umożliwia to osiągnięcie bardzo dobrego efektu kosmetycznego.

Sonda kriochirurgiczna pozwala nie tylko na usuwanie żylaków (criostriping). Za jej pomocą można wykonać zamknięcie naczyń żylnych tzw. crioobliterację. Metodę tę stosuje się m.in. u osób obarczonych dużym ryzykiem operacyjnym, u których usuwanie żylaków mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Kriochirurgiczne operacje żylaków posiadają następujące zalety:

 • możliwość dokładniejszego usunięcia żylaków bez otaczających tkanek,
 • możliwość operowania po uprzednio wykonanej skleroterapii,
 • możliwość usunięcia niewydolnej żyły odpiszczelowej i odpiszczelowej dodatkowej bez dodatkowych cięć skórnych,
 • możliwość operowania przy zmianach troficznych skóry,
 • uzyskanie korzystnych efektów estetycznych,
 • mniejsza liczba wymaganych cięć skórnych,
 • krótszy czas trwania operacji.

Stosując sondy kriochirurgiczne, można usunąć żylaki goleni z jednego niewielkiego nacięcia.

Jednak zalety tej metody, a szczególnie bardzo dobre efekty kosmetyczne połączone z jej radykalnością powodują, że jest ona godnym polecenia sposobem leczenia choroby żylakowej.

Metoda kriochirurgicznego operowania żylaków jest od wielu lat stosowana w Hair Clinic Poznań. Praca poświęcona jej stosowaniu autorstwa zespołu chirurgów z Hair Clinic Poznań została opublikowana w “The American Journal of Cosmetic Surgery”. Autor artykułu prowadził kurs poświęcony tej metodzie podczas 16. Zjazdu American Academy of Cosmetic Surgery w Orlando, USA w styczniu 2000 r.

W chwili obecnej popularne stają się nowe metody operacji żylaków takie jak RFA(radiofrequency ablation – obliteracja falami radiowymi) lub obliteracja z użyciem Lasera. Metody te pozwalają na zamknięcie tylko głównych pni żylnych jak żyła odpiszczelowa czy odstrzałkowa. Pozostałe żylaki odchodzące od głównych pni usuwa się klasycznie wykonując dodatkowe nacięcia lub skleroterapię.

Skuteczność tych metod oceniana jest na równi z metodą klasyczną czyli ok. 90%.

Zaletą RFA (obliteracja falami radiowymi) czy Lasera (obliteracja światłem) jest:

 • mniejsza liczba wymaganych cięć skórnych
 • mniejszy ból pooperacyjny
 • szybszy powrót sprawności fizycznej
 • mniejsze krwiaki pooperacyjne na kończynach