Psychotrychologia | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Psychotrychologia

Psychotrychologia to nowa dziedzina medycyny zawierająca psychosomatyczne aspekty chorób włosów, kompleksowe podejście do pacjenta uwzględniające wpływ czynników osobowościowych i społecznych oraz kompleksową terapię zaburzeń wzrostu włosów.

Wieloczynnikowa koncepcja chorób uznaje, że człowiek jest jednością biologiczną, psychiczną i społeczną. Zakłócenie funkcjonowania w jednym z tych elementów może wywoływać różne zjawiska, które prowadzą do uruchomienia procesów patologicznych i mogą stać się czynnikiem etiologicznym. Udział poszczególnych czynników może być wyrażony w różnym stopniu, niemniej jednak, poznanie ich wzajemnych uwarunkowań i zależności jest bardzo pomocne w odkryciu mechanizmów powstawania i rozwoju choroby. Często choroba pojawia się (lub jej przebieg zaostrza się) pod wpływem ostrego lub przewlekłego stresu, co skłania do poszukiwania mechanizmów patogenetycznych w sferze zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Ocena stanu psychicznego pacjenta I jego sposobu funkcjonowania jest wówczas niezmiernie ważna.

Najnowsza literatura z zakresu psychotrychologii i psychoneuroimmunologii podaje również, że związek między chorobami włosów (np. łysienie plackowate) a czynnikami psychicznymi próbuje się wyjaśnić na poziomie neurobiologicznym. W skórze, w układzie nerwowym oraz w układzie immunologicznym występują wspólne neuromediatory i neurohormony, które pod wpływem stresu uruchamiają szereg zmian w komórkach i mikrokrążeniu mieszków włosowych. Jest to kolejne potwierdzenie, że nabywając umiejętności radzenia sobie ze stresem, wprowadzając pozytywną postawę psychiczną i modyfikując zachowanie stymulujemy – w pierwszej kolejności – procesy komórkowe, a w dalszej – przebieg samej choroby.

Z praktyki wynika, że osoby zgłaszające się do dermatologa lub trychologa z powodu chorób włosów mają także inne objawy z pozoru nie związane z włosami. Występują one nie tylko z powodu zmiany wyglądu, ale często są wynikiem obciążenia emocjonalnego, któremu towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, znaczne pogorszenie jakości życia i niepokój. Osoby te często doświadczają bezradności, trudności adaptacyjnych, mają niską samoocenę, wewnętrznie odrzucają samego siebie, często mają trudne doświadczenia życiowe, są niezadowolone z siebie. Taki stan emocjonalny jest dodatkowym utrudnieniem w stosowaniu klasycznej terapii. Dlatego, decydując się na leczenie trychologiczne nie można pominąć psychoterapii, która wspomaga to leczenie i w ten sposób prowadzi do długookresowej poprawy i odrostu włosów.

Mgr Alicja Grupka
Psychoterapeuta

Konsultacje psychoterapeutyczne i proces terapeutyczny są przeprowadzane przez mgr Alicję Grupkę lub mgr Dominikę Kolasińską – psychoterapeutki w ramach Prywatnych Gabinetów Psychoterapeutycznych.

Przypisane kategorie: , ,