Korekcja nosa | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Korekcja nosa

Korekcja nosaKorekcja nosa – Nos stanowi centralną część twarzy. Jego kształt i wielkość decydują o tym jak jest postrzegana ludzka twarz. Bywa, że kształt i wielkość nosa odzwierciedlają charakter człowieka lub też rzutują na to jak dany człowiek jest odbierany przez otoczenie. Twarz, choć inna u każdego człowieka, jest zbiorem tych samych elementów takich jak włosy, brwi, oczy, usta, policzki, broda i szyja. Wiodącą rolę wśród tych elementów odgrywa nos, którego kształt i wielkość powinna harmonijnie z nimi współgrać. Gdy te proporcje zostają zaburzone z powodu defektów wrodzonych, urazów lub chorób wówczas rodzi się w człowieku dyskomfort psychiczny. Chirurgia plastyczna służy temu by przywrócić oczekiwane proporcje nosa względem twarzy. Tego rodzaju korekcje mają także ogromny wpływ na psychikę operowanych osób.

Korekcja nosa

Korekcja nosa – rhinoplastyka

Korekcja nosa zwana rhinoplastyką jest zabiegiem poprawiającym wygląd i proporcje nosa w harmonii z pozostałymi częściami twarzy. Bywa, że jest on wykonywany w celu przywrócenia prawidłowego przepływu powietrza przez nos i poprawy oddychania.

Co może operacja nosa skorygować?

Operacja nosa może skorygować:

 • wielkość nosa i jego relacje w stosunku do pozostałych części twarzy
 • szerokość grzbietu nosa
 • profil nosa, zarówno jego garb jak i zapadnięcie
 • czubek nosa, gdy jest bulwiasty, opadający lub zbyt zadarty
 • skrzydełka nosa, gdy są zbyt duże lub szerokie
 • asymetrię nosa i jego boczne skrzywienie
 • ustawienie przegrody nosa
 • defekty wrodzone lub pourazowe

U kogo można wykonać korekcję nosa?

Zabieg chirurgicznej korekcji nosa winien być wykonywany w oparciu o osobiste oczekiwania pacjenta. Decydując się na tego rodzaju korekcję należy wystrzegać się opinii osób trzecich i unikać porównań z wyidealizowanym obrazem w tym zakresie.

Zabieg korekcji nosa można wykonać:

 • u osób w wieku powyżej 16-18 lat, u których zakończył się całkowicie rozwój twarzy
 • u osób z dobrym zdrowiem
 • u osób niepalących
 • u osób posiadających realne oczekiwania co do efektów leczenia

Czego należy oczekiwać podczas konsultacji poprzedzającej zabieg korekcji nosa?

Konsultacja poprzedzająca zabieg korekcji nosa pełni ogromną rolę w procesie leczenia. Zgłaszając się do chirurga należy się spodziewać rozmowy dotyczącej m.in. takich spraw jak:

 • powodów podjęcia decyzji o korekcji nosa, oraz indywidualnych oczekiwań
 • ogólnego stanu zdrowia, poprzednich operacji oraz uczuleń na leki i substancje
 • stosowania leków, witamin, preparatów ziołowych, alkoholu i palenia tytoniu

Ponadto chirurg w czasie konsultacji:

 • ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta
 • ocenia proporcje twarzy pacjenta
 • omawia ryzyko związane z zabiegiem
 • omawia rodzaj znieczulenia stosowanego podczas zabiegu

Jak się przygotować do zabiegu korekcji nosa?

Przed zabiegiem korekcji nosa należy:

 • wykonać zlecona badania laboratoryjne
 • zaprzestać palenia tytoniu na 4 tygodnie przed zabiegiem
 • nie zażywać Aspiryny i leków zawierających kwas acetylosalicylowy, oraz innych leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • zapewnić sobie transport do domu oraz opiekę bliskiej osoby w trakcie pierwszych dni po operacji.

Ryzyko związane z zabiegiem korekcji nosa

Decyzja dotycząca zabiegu korekcji nosa jest bardzo indywidualna i powinna uwzględniać ryzyko z nim związane. Do najczęstszych powikłań zalicza się:

 • infekcję
 • problemy z gojeniem się ran
 • krwawienie i powstanie krwiaka
 • asymetria nosa
 • zmiany w zakresie czucia skóry nosa
 • zaburzenia w oddychaniu przez nos
 • długotrwała bolesność nosa
 • nieregularna powierzchnia skóry nosa
 • przetrwały obrzęk nosa i zaburzenia zabarwienia skóry nosa
 • zaburzenia w unerwieniu skóry nosa (zdrętwienie)
 • zaburzenia w przepływie powietrza przez nos
 • przedłużająca się bolesność nosa
 • nieregularne blizny w obrębie nosa

Kolejne etapy operacji korekcji nosa

Pierwszy krok – znieczulenie

Pacjent otrzymuje odpowiednie leki celem zapewnienia maksymalnego komfortu podczas operacji. W zależności od wskazań i uzgodnień z lekarzem leczącym zabieg wykonuje się w tzw. dożylnej sedacji, czyli płytkim uśpieniu połączonym ze znieczuleniem miejscowym, lub też przy użyciu pełnego znieczulenia ogólnego.

Drugi krok – nacięcia

Operacja korekcji nosa jest wykonywana w dwojaki sposób:

 • techniką zamkniętą – z zastosowaniem niewielkich nacięć wewnątrz nosa
 • techniką otwartą – z zastosowaniem cięć wewnątrz nosa w połączeniu z cięciem poprzecznym w okolicy słupka nosa

Poprzez te cięcia miękkie tkanki nosa są unoszone pozwalając na dostęp do takich struktur nosa jak kości i chrząstki.

Trzeci krok – ukształtowanie struktur nosa

W zależności od wskazań struktury nosa (kości i chrząstki) są redukowane lub też odbudowywane przy zastosowaniu przeszczepów chrząstek pobranych z innych części ciała takich jak fragment przegrody nosa, chrząstki małżowiny usznej lub łuku żebrowego. W przypadku korekcji nosa garbatego wypukły garb jest redukowany, a kości nosa są w tej okolicy łączone.

Czwarty krok – korekcja przegrody nosa

Jeśli przegroda nosa jest skrzywiona wówczas dokonuje się jej wyprostowania, co poprawia oddychanie przez nos.

Piąty krok – zszycie ran

Po uformowaniu struktur nosa, skóra i tkanki miękkie są na nich układane, a nacięcia chirurgiczne są zszywane. W przypadku nadmiernie rozbudowanych skrzydełek nosa są one podcinane, a rany są zszywane szwem kosmetycznym.

Szósty krok – stabilizacja nosa

Nos jest pokrywany opatrunkiem plastrowym. W przypadku korekcji struktur kostnych nos jest unieruchamiany przy pomocy niewielkiej łuski gipsowej lub elastomerowej. Od wewnątrz stosuje się stabilizację struktur nosa i przegrody z użyciem odpowiednich tamponów.

Siódmy krok – powrót do normalności

Po operacji występuje obrzęk nosa i policzków. Często pojawia się zasinienie w okolicy powiek dolnych i policzków. Utrzymuje się ono około 2 tygodnie. Obrzęk nosa i okolicy ustępuje w ciągu kilku tygodni. Często obrzęk jest większy rano. W ciągu kolejnych miesięcy kształt nosa ulega stopniowej normalizacji. Ostateczny efekt operacji uzyskuje się po okresie jednego roku.

Chirurg udzieli Ci pełnych i wyczerpujących informacji dotyczących zaleceń pooperacyjnych i terminów niezbędnych kontroli.

Trwałość efektów korekcji nosa

Najczęściej efekty korekcji nosa są trwałe. Jednak w trakcie kolejnych lat skóra, tkanki miękkie i chrząstki nosa mogą ulegać dalszym przemianom, co w dalszej przyszłości może wymagać kolejnych zabiegów korekcyjnych.

Lekarze

Zabiegi korekcji nosa są wykonywane przez dr n. med. Małgorzatę Kolendę oraz dr n. med. Szymona Kołacza w ramach własnej praktyki lekarskiej.