Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

odmładzanie

Zdrowie optymalne

Zdrowie optymalne jest to nie tylko stan związany z nieobecnością chorób, ale również dodatkowo z uzyskaniem możliwie jak najlepszej dla danego wieku kondycji fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej człowieka. Taki stan zdrowia jest nowym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Podąża ona dalej, w bardziej zaawansowane etapy opieki nad pacjentem, która nie ogranicza się tylko do leczenia chorób, […]

więcej

Wprowadzenie do medycyny „anti-aging”

„Aging”, czyli „starzenie się” jest terminem szeroko opisującym procesy zachodzące w ludzkim ciele, uznawane za naturalne zjawiska dotyczące każdego z nas i związane z upływem lat. Coraz częściej zaznacza się tendencja, aby te zmiany traktować w kategoriach patologii wymagającej właściwej diagnostyki, zapobiegania i leczenia. Podstawową różnicą pomiędzy „chorobą starzenia” a innymi chorobami jest to, że […]

więcej

Teorie próbujące wytłumaczyć przyczyny starzenia

Od wielu lat naukowcy zastanawiają się nad mechanizmami tego, co nazywamy starzeniem, i szukają najważniejszych elementów kierujących tym procesem. Chcą stworzyć środki, które pomogłyby spowolnić te mechanizmy. Istnieje szereg teorii dotyczących przyczyn starzenia się. Wiele z nich zazębia się ze sobą, tak jak biologiczne procesy w naszym organizmie oraz czynniki na nie oddziałujące. Teoria genetyczna […]

więcej

Na czym polega diagnostyka pacjentów prowadzona w ramach medycyny „anti-aging”?

Diagnostyka „anti-aging” w dużym stopniu przypomina diagnostykę, jaką przeprowadza się w normalnym gabinecie lekarskim. Duże znaczenie ma zarówno zebranie wywiadu, jak i badanie przedmiotowe pacjenta. Bada się krew, mocz, a nawet ślinę. Często oznaczany jest poziom niektórych hormonów, które mają tendencję do spadku wraz z wiekiem, jak IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu-1), którego wydzielanie związane jest […]

więcej

Jakie możliwości terapeutyczne oferuje medycyna „anti-aging”?

Mimo że określenie „anti-aging” jest powszechnie stosowane, nie odzwierciedla ono w pełni kierunku działania tej dziedziny medycyny. Starzeje się bowiem każdy człowiek i nikt nie może powstrzymać tego procesu. Jednak celem tej specjalności jest tworzenie optymalnych warunków zdrowotnych dla pacjenta w wieku średnimi starszym. Medycyna „anti-aging” wykorzystuje wszystkie możliwe środki, które mają pomóc człowiekowi cieszyć […]

więcej

Jak pojawił się kierunek medycyny „anti-aging” wśród innych dyscyplin lekarskich?

W Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. wzrosło zainteresowanie możliwościami poprawy jakości życia zdrowego człowieka, któremu przybywa lat. Jednocześnie zwrócono uwagę na zapobieganie chorobom, ujawniającym się wraz z wiekiem. Ta idea stała się podstawą tworzenia ośrodków medycznych zajmujących się diagnostyką i terapią zmian zachodzących w organizmie człowieka w trakcie starzenia. W ten sposób powstała […]

więcej

Farmakologia estetyczna nauka czy sztuka?

Człowiek od początku cywilizacji usiłował zgłębić tajemnice istnienia i nieśmiertelności. Poszukiwał drogi i sposobów na doskonałe zdrowie, długowieczność oraz możliwości przezwyciężenia śmierci. Z upływem lat życia coraz częściej pojawiają się problemy związane z egzystencją i przemijaniem. Stąd poszukuje się sposobów przedłużenia życia i zapobiegania chorobom wieku dojrzałego. Proces starzenia się przebiega w sposób fizjologiczny. Na […]

więcej

Ustalmy swój kalendarz badań

Gdy jesteśmy młode, pełne energii, radości życia oraz pięknych planów na przyszłość, nie mamy czasu, aby zaprzątać nasze głowy myślami o bólu lub chorobach. Sprawy te wydają się nam nierealne albo zbyt odległe. Z biegiem lat coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z faktu, że te niemiłe strony życia dotyczą również nas. Wykorzystajmy szansę i pomyślmy […]

więcej