Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

BIO-AGING System

System BIO-AGING został stworzony przez niemieckiego lekarza, profesora Alfreda Wolfa, świetnego znawcy medycyny „anti-aging”, przy współudziale cenionych informatyków i profesjonalistów innych specjalności. Głównym celem tego programu jest dokładna i wiarygodna ocena wieku biologicznego badanej osoby. Wiek ten należy odróżnić od wieku chronologicznego, który zna każdy z nas.

Okazuje się, że wiek biologiczny, prawdziwe odzwierciedlenie naszej ogólnej kondycji, może być odmienny od wieku chronologicznego (metrykalnego). Ma na to wpływ szereg czynników dotyczących genetyki, naszego stylu życia i oddziaływania otaczającego nas środowiska. Jednak znając wiek biologiczny i wartość poszczególnych komponent na niego wpływających, można racjonalnie zmieniać go na bardziej korzystny. Optymalna sytuacja jest wtedy, gdy wiek biologiczny zbliżony jest do chronologicznego lub jest od niego niższy.

BIO-AGING System jest programem specjalnie utworzonym do analizy indywidualnego pacjenta, składającym się z czterech powiązanych ze sobą części.

Pierwszą z nich stanowi kwestionariusz z szeregiem pytań, służący do dokładnej analizy stylu życia i zdrowia pacjenta. Wprowadzenie tych danych do komputera może trwać około 30 do55 minut. Wszystkie pytania są sformułowane w sposób prosty, zrozumiały dla każdego pacjenta. Dotyczą one m.in. historii chorób badanej osoby i jej rodziny, informacji na temat stylu życia,stosowanej diety oraz aktywności fizycznej.

Część druga programu BIO-AGING służy do zebrania wszystkich potrzebnych parametrów dla określenia wieku biologicznego, jak również oceny witalności pacjenta. Polega na obliczeniu składu ciała (zawartości masy mięśniowej i tłuszczowej), ocenie siły mięśniowej, funkcji układu sercowonaczyniowego, układu oddechowego(z pomiarem objętości życiowej płuc i innych znaczących parametrów, jak FEV, FEV1). Ponadto analizuje się czynność tkanki mózgowej (słuch, wzrok, pamięć i zdolność koncentracji).

Część trzecia omawianego systemu grupuje i interpretuje wszystkie niezbędne wyniki pomiarów laboratoryjnych w celu dalszej oceny witalności i biologicznego wieku pacjenta. Analizie mogą być poddane wyniki densytometrii kości,stężenia różnych substancji we krwi, np. lipidów, homocysteiny, lipoproteinyA, fibrynogenu, CRP (białka ostrej fazy) lub PSA (antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego). Oznaczenia hormonalne stanowią również ważny składnik wpływający na całościową ocenę pacjenta, m.in. stężenia estradiolu, testosteronu, kortyzolu, IGF-1, insuliny, TSH, FSH, LH i DHEA-S. Ciekawą koncepcją jest oznaczanie całkowitej pojemności oksydacyjnej (TOC) i antyoksydacyjnej(TAC).

Ostatnia, czwarta część proponowanego systemu BIO-AGING zawiera szczegółową interpretację wszystkich wcześniej uzyskanych analiz. Raport, dostępny również w formie wydruku, bogaty w szatę graficzną, obrazowo przedstawia uzyskane wyniki oraz ich pełne medyczne podsumowanie.System oparty jest na najświeższych badaniach dotyczących medycyny „anti-aging” i prewencji chorób związanych z wiekiem. Stanowi on nowe ogniwo łączące pacjentów i lekarzy z nowoczesną medycyną. Klinika Kolasiński jako pierwszy w Polsce zakład leczniczy stosuje system BIO-AGING w zapobieganiu i leczeniu procesów przedwczesnego starzenia.

dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz

Przypisane kategorie: , ,