tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Jak zaplanować chirurgiczne leczenie łysienia?

Proces leczenia chirurgicznego rzadko jest zabiegiem jednorazowym. Podczas wstępnej konsultacji ocenia się zakres łysienia pacjenta, jego oczekiwania i przedstawia wszystkie etapy terapii.

Najważniejsze, by wyobrażenia, szczególnie młodych mężczyzn, były zgodne z możliwościami technicznymi i zmysłem estetycznym chirurga wykonującego tego rodzaju zabiegi. Podczas tej rozmowy informuje się pacjenta o przebiegu samej operacji oraz liczbie potrzebnych przeszczepów. Niezwykle ważne jest zaplanowanie przedniej linii włosów, która musi zostać dopasowana do rysów twarzy.

Liczba proponowanych przeszczepów i ilość zabiegów jest uzależniona od ubytków owłosienia. W przypadku zakoli proponuje się dwa spotkania, podczas których wykonuje się po 500-600 przeszczepów. Jeżeli włosy uległy tylko nieznacznemu przerzedzeniu w okolicy czołowo-ciemieniowej, można zaproponować jednorazowy zabieg w granicach 1500 do 2000 przeszczepów. Gdy jednak łysina dotyczy całej głowy, to zwykle proponowane są dwa duże zabiegi, z liczbą 2500 do 3000 przeszczepów każdy. Możliwości uzależnione są również od koloru włosów, ich grubości, a przede wszystkim od gęstości w okolicy potylicznej (biorczej). Proponując leczenie chirurgiczne, należy też uwzględnić wiek pacjenta i dalszy proces łysienia, opierając się na danych z wywiadu rodzinnego.

Przypisane kategorie: ,