Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Jak zaplanować chirurgiczne leczenie łysienia?

Proces leczenia chirurgicznego rzadko jest zabiegiem jednorazowym. Podczas wstępnej konsultacji ocenia się zakres łysienia pacjenta, jego oczekiwania i przedstawia wszystkie etapy terapii.

Najważniejsze, by wyobrażenia, szczególnie młodych mężczyzn, były zgodne z możliwościami technicznymi i zmysłem estetycznym chirurga wykonującego tego rodzaju zabiegi. Podczas tej rozmowy informuje się pacjenta o przebiegu samej operacji oraz liczbie potrzebnych przeszczepów. Niezwykle ważne jest zaplanowanie przedniej linii włosów, która musi zostać dopasowana do rysów twarzy.

Liczba proponowanych przeszczepów i ilość zabiegów jest uzależniona od ubytków owłosienia. W przypadku zakoli proponuje się dwa spotkania, podczas których wykonuje się po 500-600 przeszczepów. Jeżeli włosy uległy tylko nieznacznemu przerzedzeniu w okolicy czołowo-ciemieniowej, można zaproponować jednorazowy zabieg w granicach 1500 do 2000 przeszczepów. Gdy jednak łysina dotyczy całej głowy, to zwykle proponowane są dwa duże zabiegi, z liczbą 2500 do 3000 przeszczepów każdy. Możliwości uzależnione są również od koloru włosów, ich grubości, a przede wszystkim od gęstości w okolicy potylicznej (biorczej). Proponując leczenie chirurgiczne, należy też uwzględnić wiek pacjenta i dalszy proces łysienia, opierając się na danych z wywiadu rodzinnego.

Przypisane kategorie: ,