Stany przednowotworowe skóry | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Stany przednowotworowe skóry

Promieniowanie słoneczne może uszkadzać kod genetyczny komórek skóry i prowadzić do karcynogenezy, czyli nowotworzenia.

Stany przedrakowe dzielimy na dwie grupy. Pierwsza to zmiany, w których ry­zyko rozwoju nowotworu jest prawie nie­uniknione. Należą do niej: rogowacenie słoneczne (starcze), rogowacenie białe (leukoplakia) oraz choroba Bowena. Do drugiej grupy zaliczamy zmiany, w któ­rych prawdopodobieństwo przekształce­nia się w nowotwór jest znacznie mniej­sze. Są to: blizny pooparzeniowe, przewlekłe owrzodzenia oraz przewlekłe stany zapalne skóry przebiegające z roz­rostem naskórka i bliznowaceniem.

Rogowacenie starcze jest najczęściej spotykanym stanem przedrakowym spo­wodowanym długotrwałą ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Wy­stępuje głównie u osób w starszym wie­ku żyjących w gorącym klimacie. Nie występuje u osób czarnoskórych. Czyn­niki predysponujące do tego typu zmian to: oparzenia, rumień, wieloogniskowe zapalenia skórne i przewlekłe owrzo­dzenia. Zmiany przedrakowe najczę­ściej umiejscowione są na odkrytych częściach ciała, takich jak: twarz, skóra głowy i grzbietu rąk. Rogowacenie star­cze rzadko ulega zezłośliwieniu, a ze względu na lokalizację stanowi dość ważny problem estetyczny.

Przypisane kategorie: ,