Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

leczenie blizn

Usuwanie blizn i bliznowców

Każdy zabieg chirurgiczny, ginekologiczny czy ortopedyczny wiążący się z cięciem skóry pozostawia na jej powierzchni ślad w postaci blizny. Kształt, szerokość i wygląd blizn zależą od ich umiejscowienia i kierunku cięcia. W przypadku operacji zaplanowanych cięcia wykonuje się równolegle do linii skórnych. Pozwala to na szybkie zagojenie się rany z pozostawieniem niewidocznej lub mało zauważalnej […]

więcej

Blizny przerostowe i bliznowce

Każda blizna na skórze, a szczególnie w obrębie odsłoniętych części ciała ludzkiego, jest trudna do zaakceptowania i działa destrukcyjnie na psychikę. Proces gojenia rany składa się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszy z nich to faza reakcji zapalnej, podczas której dochodzi do migracji komórek fagocytarnych, takich jak: makrofagi, granulocyty i monocyty. W drugiej fazie, […]

więcej

Na czym polega chirurgiczna korekcja blizn pooperacyjnych?

Blizny, szczególnie okolic brzucha po operacyjnym leczeniu schorzeń chirurgicznych i ginekologicznych, czę­sto nie należą do najładniejszych. Chirurg bądź ginekolog wykonując pierwsze cięcie na skórze, kieruje się dobrem pa­cjenta i jak najkorzystniejszym dostępem do operowanego narządu wewnętrzne go. Gojenie się ran zależy w dużym stop­niu od indywidualnych cech skóry pa­cjenta. Znaczenie ma też przebieg pro­cesu gojenia. […]

więcej

Biotechnologia- nowe możliwości naprawy uszkodzonych struktur białkowych, czyli czy możliwe jest gojenie bezbliznowe oraz odmładzanie skóry?

Z punktu widzenia chirurgii estetycz­nej wszystko zaczęło się od blizny, a właściwie od obserwacji gojenia się rany w okresie życia płodowego, i stwierdzenia, że gojenie to nie zosta­wia śladu w postaci widocznej blizny. Blizna jest naturalnym następstwem prawidłowego procesu gojenia rany. Cały proces szkolenia chirurga plastycz­nego ma na celu to, ażeby rana zadana w czasie […]

więcej