Na czym polega chirurgiczna korekcja blizn pooperacyjnych? | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Na czym polega chirurgiczna korekcja blizn pooperacyjnych?

Blizny, szczególnie okolic brzucha po operacyjnym leczeniu schorzeń chirurgicznych i ginekologicznych, czę­sto nie należą do najładniejszych. Chirurg bądź ginekolog wykonując pierwsze cięcie na skórze, kieruje się dobrem pa­cjenta i jak najkorzystniejszym dostępem do operowanego narządu wewnętrzne go. Gojenie się ran zależy w dużym stop­niu od indywidualnych cech skóry pa­cjenta. Znaczenie ma też przebieg pro­cesu gojenia. Jeśli jest on zaburzony takim powikłaniem, jak infekcja, to w konse­kwencji można się spodziewać szpecą­cej blizny. Stanowić ona może problem natury estetycznej i psychicznej nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn. Każ­dy pacjent chciałby mieć jak najmniejszą i jak najładniejszą bliznę. Niestety, nie zawsze można spełnić to oczekiwanie. W przypadku brzydkiej blizny istnieje jednak zawsze szansa jej poprawy.

W chirurgii estetycznej wykorzystu­je się w korekcji blizn pooperacyjnych wszelkiego rodzaju Z- lub W-plastyki, pozwalające na wycięcie całej blizny i zeszycie jej ponowne w postaci litery Z, W lub wielokrotności W, co zmniej­sza siły napięcia działające na samą li­nię blizny. W ostatnich kilku latach w Klinice Kolasiński stosujemy również tzw. metodę argentyńską. Odpowiednia technika preparowania w zakresie na­skórka i podszywania odpowiednich warstw skóry i tkanki podskórnej pozwala uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.