tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Chirurgiczne leczenie tatuaży

Tatuaż polega na wprowadzeniu pod skórę niewchłanialnego barwnika. Najczęściej barwnik wnika pomiędzy warstwy skóry właściwej, lecz niestety często również przedostaje się głębiej.

Jego migracja związana jest z reakcją za­palną powstającą miejscowo i działa­niem komórek tej reakcji, tzw. komórek żernych, które pochłaniają barwnik i przenoszą go z miejsca pierwotnego. Na czym polega chirurgiczne leczenie tatuaży? Chirurgiczne usunięcie tatuażu po­lega na wycięciu fragmentów skóry za­wierających kolorowe barwniki. Im głę­biej i szerzej komórki żerne roznoszą barwnik, tym trudniejszy jest on do usu­nięcia. Poza tym na skórze pozostają trwałe i widoczne blizny, swoim kształ­tem przypominające najczęściej rysunek pierwotnego tatuażu. Niebagatelne zna­czenie ma także lokalizacja zmian. Są bowiem okolice ciała predysponowane do powstawania bliznowców i blizn przerostowych. Należą do nich m.in. kark, barki i zewnętrza powierzchnia ramion. Właśnie w tych okolicach tatu­aże najczęściej są wykonywane. Zdecy­dowanie lepsze efekty uzyskuje się po zastosowaniu laseroterapii.