tel. +48 61 81 87 550

Piękno jest w Tobie

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Co to jest keloid?

Co to jest keloid? Czym bliznowiec różni się od blizny przerostowej?

BliznowiecBliznowiec (keloid) jest to rodzaj pa­tologicznego gojenia się skóry po nawet niewielkim urazie powodującym przerwanie jej ciągłości. Tkanki bliznowca charakteryzują się niekontrolowanym rozrostem poza granice rany. Blizna przerostowa natomiast jest tkanką blizno­watą rozrastającą się tylko w obrębie uszkodzonej skóry i nie rozprzestrze­nia się. Jest ona gruba, zaczerwieniona, wystaje ponad powierzchnię skóry ota­czającej.

Przyczyna formowania się blizn przerostowych i bliznowców nie jest znana, choć często występują rodzinnie. Powstają one w zależności od koloru skóry, płci i wieku, a pewne okolice ciała są szczególnie predys­ponowane. W początkowym okresie gojenia się rany wszystkie blizny wy­glądają prawidłowo. Miejscami nara­żonymi na rozwój blizn przerostowych i bliznowców są: uszy, dolna połowa twarzy, szyja, dekolt, okolica mostka, górna część klatki piersiowej, kark, bar­ki, ramiona, przedramiona oraz górna część pleców.

Dawniej uważano, że bliznowiec i blizna przerostowa to synonimy, jed­nak dokładna ocena morfologiczna i hi­stologiczna pozwoliła odróżnić te dwie zmiany od siebie.

Blizna przerostowa pojawia się dość szybko po urazie i z czasem ma tendencję do zanikania. Rozrost tkanki bliznowatej ma miejsce tylko w obrębie blizny. Jest sła­biej unaczyniona, z czasem blednie i jej chirurgiczne wycięcie daje w 45% przy­padków dobry rezultat estetyczny.

Bliznowiec natomiast może rozro­snąć się po bardzo długim czasie od urazu. Wystarczy nawet niewielkie uszkodzenie skóry. Tkanka bliznowata jest bardzo dobrze unaczyniona, nie ulega regresji, a wycięcie chirurgiczne najczęściej powoduje dalszy niepoha­mowany jej rozrost o nieprzewidywal­nych rozmiarach.

Przypisane kategorie: ,