Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Co to jest keloid?

Co to jest keloid? Czym bliznowiec różni się od blizny przerostowej?

BliznowiecBliznowiec (keloid) jest to rodzaj pa­tologicznego gojenia się skóry po nawet niewielkim urazie powodującym przerwanie jej ciągłości. Tkanki bliznowca charakteryzują się niekontrolowanym rozrostem poza granice rany. Blizna przerostowa natomiast jest tkanką blizno­watą rozrastającą się tylko w obrębie uszkodzonej skóry i nie rozprzestrze­nia się. Jest ona gruba, zaczerwieniona, wystaje ponad powierzchnię skóry ota­czającej.

Przyczyna formowania się blizn przerostowych i bliznowców nie jest znana, choć często występują rodzinnie. Powstają one w zależności od koloru skóry, płci i wieku, a pewne okolice ciała są szczególnie predys­ponowane. W początkowym okresie gojenia się rany wszystkie blizny wy­glądają prawidłowo. Miejscami nara­żonymi na rozwój blizn przerostowych i bliznowców są: uszy, dolna połowa twarzy, szyja, dekolt, okolica mostka, górna część klatki piersiowej, kark, bar­ki, ramiona, przedramiona oraz górna część pleców.

Dawniej uważano, że bliznowiec i blizna przerostowa to synonimy, jed­nak dokładna ocena morfologiczna i hi­stologiczna pozwoliła odróżnić te dwie zmiany od siebie.

Blizna przerostowa pojawia się dość szybko po urazie i z czasem ma tendencję do zanikania. Rozrost tkanki bliznowatej ma miejsce tylko w obrębie blizny. Jest sła­biej unaczyniona, z czasem blednie i jej chirurgiczne wycięcie daje w 45% przy­padków dobry rezultat estetyczny.

Bliznowiec natomiast może rozro­snąć się po bardzo długim czasie od urazu. Wystarczy nawet niewielkie uszkodzenie skóry. Tkanka bliznowata jest bardzo dobrze unaczyniona, nie ulega regresji, a wycięcie chirurgiczne najczęściej powoduje dalszy niepoha­mowany jej rozrost o nieprzewidywal­nych rozmiarach.

Przypisane kategorie: ,