Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Jak chronić skórę przed niekorzystnym działaniem promieniowania ultrafioletowego UVA i UVB?

Zapobieganie występowaniu zmian posłonecznych polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynni­ków ryzyka lub zmniejszeniu ich od­działywania.

Przede wszystkim należy unikać słońca w godzinach największe­go promieniowania, czyli pomiędzy godziną 11.00 a 15.00. W przypadku korzystania z kąpieli słonecznych pod­czas wakacji wskazane jest stosowanie kremów z filtrami o wysokiej protekcji oraz noszenie nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych. Ważne jest rów­nież, by dokładnie obserwować swoją skórę, a w razie zauważenia podejrza­nych znamion, szczególnie narażonych na działanie promieniowania słonecz­nego bądź drażnienie mechaniczne, zgłosić się do lekarza. W celach profi­laktycznych zaleca się również raz na pół roku badanie skóry i błon śluzo­wych, przede wszystkim u osób z ro­dzinnym występowaniem nowotworów tych okolic ciała.

Przypisane kategorie: