Czy ryzyko wystąpienia czerniaka skóry jest duże w naszej populacji? | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Czy ryzyko wystąpienia czerniaka skóry jest duże w naszej populacji?

Coraz większy wzrost zachorowalno­ści na czerniaka złośliwego wzbu­dził w świecie zainteresowanie czyn­nikami warunkującymi ryzyko jego powstawania. Jest on nowotworem złośliwym powodującym dużą śmiertel­ność, wywodzącym się z komórek barwnikowych skóry, melanocytów. Może więc rozwinąć się na podłożu znamion barwnikowych atypowych, zwykłych i wrodzonych. Osoby mające takie zna­miona są bardziej wrażliwe na słońce i to u nich istnieje większe ryzyko po­wstania czerniaka. Jego najczęstszym umiejscowieniem jest skóra (ok. 90%). Do czynników ryzyka występowania czerniaka skóry zaliczamy przede wszystkim długotrwałą ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe (słonecz­ne i inne). Duże znaczenie ma również kolor skóry i włosów, bowiem u osób z jasną karnacją, o niebieskich oczach, włosach blond lub rudych czerniak skó­ry występuje zdecydowanie częściej. Jest to związane z mniejszą ilością barw­nika, melaniny. U ciemnoskórych czer­niak częściej lokalizuje się na błonach śluzowych lub pod paznokciem. Lecze­nie polega na chirurgicznym wycięciu podejrzanej o przemianę nowotworową zmiany z szerokim marginesem zdro­wych tkanek otaczających i poddanie badaniu histopatologicznemu uzyska­nego materiału. Od jego wyniku uzależ­nione jest dalsze postępowanie terapeu­tyczne.

Przypisane kategorie: ,