czerniak | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

czerniak

Diagnostyka znamion

Diagnostyka zmian barwnikowych na skórze stanowi poważne wyzwanie dla dermatologów, chirurgów i onkologów. Związana jest ona bowiem z koniecznością wiarygodnego odróżnienia zmian barwnikowych łagodnych od zmian mogących być nowotworem złośliwym. Najbardziej niebezpiecznym nowotworem skóry jest czerniak rozwijający się bardzo często właśnie w obrębie zmian barwnikowych w skórze. Czerniak jest nowotworem charakteryzującym się najwyższą dynamiką przyrostu […]

więcej

Znamiona atypowe

Znamiona atypowe mogą być pojedyncze lub mnogie. Mogą występować sporadycznie lub rodzinnie, szczególnie w przypadku zespołu znamion dysplastycznych. Znamiona te pojawiają się z reguły pod koniec pierwszej dekady życia. Postać sporadyczna może wystąpić w każdym okresie życia, natomiast w przypadku znamion występujących rodzinnie najczęściej pojawiają się pod koniec drugiej dekady życia. Znamiona atypowe mogą być […]

więcej

Czy ryzyko wystąpienia czerniaka skóry jest duże w naszej populacji?

Coraz większy wzrost zachorowalno­ści na czerniaka złośliwego wzbu­dził w świecie zainteresowanie czyn­nikami warunkującymi ryzyko jego powstawania. Jest on nowotworem złośliwym powodującym dużą śmiertel­ność, wywodzącym się z komórek barwnikowych skóry, melanocytów. Może więc rozwinąć się na podłożu znamion barwnikowych atypowych, zwykłych i wrodzonych. Osoby mające takie zna­miona są bardziej wrażliwe na słońce i to u nich […]

więcej

Czerniak

Czerniak skóry (Melanoma malignum). Wzrost zachorowalności na czerniaka wzbudził na świecie znaczne zain­teresowanie czynnikami warunkującymi ryzyko jego powstawania, a szczególnie transformacją złośliwą znamion barwni­kowych skóry. Czerniak może rozwinąć się na podłożu znamion barwnikowych atypowych, zwykłych i wrodzonych. Osoby posiadające takie znamiona są bardziej wrażliwe na słońce i to u nich istnieje większe ryzyko powstania czerniaka. […]

więcej

Niekorzystny wpływ słońca na skórę

Skóra, największy narząd organizmu ludzkiego, jest miejscem różno­rodnych zmian patologicznych, po­wstających najczęściej na skutek nie­korzystnego działania promieniowa­nia słonecznego. Słońce jest podstawą życia na Ziemi. Jest ono największym, naturalnym źró­dłem energii, a opalanie się jest jednym z ulubionych nawyków ludzi. Mówiąc o promieniowaniu słonecznym, zwykle mamy na myśli promieniowanie ultrafio­letowe UVB. Dobroczynnym efektem jego działania jest […]

więcej