Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

znamiona barwnikowe

Usuwanie znamion

Znamiona barwnikowe, nazywane również łagodnymi nowotworami melanocytowymi, są bardzo często spotykane. Przez niektóre osoby uważane są za szczególne znaki urody, a przez inne za defekt kosmetyczny. Większość zmian barwnikowych jest łagodna i tylko w rzadkich przypadkach ulega zezłośliwieniu. U około 30% pacjentów z czerniakiem złośliwym nowotwór rozwinął się na podłożu istniejącego znamienia melanocytowego, dlatego przed […]

więcej

Znamię płaskie

Znamię płaskie jest najczęściej znamieniem nabytym, ale zdarzają się również formy wrodzone. Znamię występuje w obrębie tułowia oraz kończyn. Jasnobrązowa plama ma często wielkość 1-4 cm, a ciemniejsze, drobne plamki bądź grudki rozsiane na jej powierzchni sięgają rozmiarów 1-6 mm. Wraz ze zwiększoną ekspozycją na promieniowanie słoneczne zwiększa się ilość drobnych plamek w obrębie znamienia […]

więcej

Znamię Suttona

Szczególna odmiana zwykłego znamienia barwnikowego Znamię Suttona, często nazywane znamieniem typu „halo” pojawia się zwykle u osób poniżej 20 roku życia. Znamię Suttona jest to znamię otoczone obszarem odbarwienia, najczęściej ulegające regresji. Patogeneza tego zjawiska jest nieznana. W 20% przypadków znamię Suttona powiązane jest ze znamieniem atypowym lub czerniakiem złośliwym. W typowym znamieniu typu „halo” […]

więcej

Znamię błękitne

Znamiona błękitne są dosyć często spotykane. Najczęściej pojawiają się w okresie dojrzewania. Mogą występować w obrębie całej powierzchni skóry. Wyróżniamy 3 rodzaje znamion błękitnych: znamię błękitne pospolite, znamię błękitne komórkowe oraz złośliwe znamię błękitne. Pospolite znamię błękitne jest niebieskim lub czarno-niebieskim guzkiem o średnicy od 0,5 do 1,0 cm. Połowa znamion pospolitych występuje w obrębie […]

więcej

Znamiona i brodawki

Znamiona to rozmaite nieprawidłowości rozwojowe skóry o charakterze wrodzonym lub pojawiające się w późniejszym okresie życia. Wyróżniamy znamiona naskórkowe, melanocytowe (barwnikowe), wywodzące się z gruczołów łojowych i potowych oraz znamiona naczyniowe. Najczęściej spotykamy znamiona barwnikowe (naevus pigmentosus) o rozmaitym zabarwieniu, od barwy skóry zdrowej do ciemno-brązowej, o powierzchni gładkiej lub zrazikowej, niekiedy owłosionej. Mogą one […]

więcej

Czerniak

Czerniak skóry (Melanoma malignum). Wzrost zachorowalności na czerniaka wzbudził na świecie znaczne zain­teresowanie czynnikami warunkującymi ryzyko jego powstawania, a szczególnie transformacją złośliwą znamion barwni­kowych skóry. Czerniak może rozwinąć się na podłożu znamion barwnikowych atypowych, zwykłych i wrodzonych. Osoby posiadające takie znamiona są bardziej wrażliwe na słońce i to u nich istnieje większe ryzyko powstania czerniaka. […]

więcej