tel. 61 81 87 550

leczenie otyłości

Dietoterapia w otyłości – zdecydowanie tak!

Otyłość jest chorobą.  Nadeszły  czasy gdzie tę  przypadłość należy traktować poważnie. Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat życia społeczeństwa i ostatnie statystyki, dochodzimy do przerażających wniosków – u ponad połowy Polaków stwierdzono nadwagę lub otyłość. Problem ten nie dotyczy tylko dorosłych. We wspomnianej połowie duży odsetek stanowią dzieci. Otyłość najprościej można zdefiniować jako nadmierną ilość […]

więcej

Nowe kierunki leczenia otyłości

Co nas czeka w przyszłości – nowe kierunki leczenia otyłości. Najnowsze dziedziny nauki, jak biologia molekularna i genetyka, poszerzają wiedzę na temat diagnostyki i terapii szeregu chorób. Otyłość jako choroba przewlekła stała się również przedmiotem wielu badań naukowych. Szczególnie ostatnie lata przyniosły szereg nowych informacji dotyczących substancji, które mogą mieć znaczący wpływ na regulację ośrodka […]

więcej

Dziecko otyłe – poważny problem psychologiczny

Problem otyłości dostrzegany jest częściej w odniesieniu do osób dorosłych. To wtedy podkreśla się szkodliwość nadmiaru wagi ciała i jego związek z różnymi chorobami. Pamiętać jednak należy, że problem zaczyna się dużo wcześniej. Fizyczne, a przede wszystkim psychiczne skutki otyłości w wieku dziecięcym mogą rzutować na całe dorosłe życie. W pierwszych latach szkoły podstawowej uczniowie […]

więcej