tel. 61 81 87 550

rozstepy skórne

Rozstępy skóry

Rozstępy skóry, czy istnieje sposób na ich wyleczenie? Rozstępy skóry (ang. striae lub striae atrophicae, striae distansae) są to przebiegające równolegle, wrzeciono­wate pasma ścieńczałej, pomarszczonej skóry, początkowo wyniosłe i obrzęko­we, następnie ulegające zanikowi. Zmia­ny te bardzo często rozpoczynają się w okresie dojrzewania płciowego i do­tyczą około 70% dziewcząt i 40% chłopców. Są to tzw. rozstępy […]

więcej