Paznokieć wzrastający | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Paznokieć wzrastający

Jednym z najczęstszych stanów chorobowych paznokci stóp jest paznokieć wrastający. Od czego zależy występowanie tego schorzenia i jak je leczyć?

Wrastający paznokieć (łac. unguis incarnatus) jest schorzeniem za­zwyczaj dotyczącym palucha i występu­jącym zwłaszcza u młodych osób. Przy­czyną wrastającego paznokcia jest zwykle ucisk zbyt ciasnych butów wy­wierany na tkanki miękkie otaczające brzegi paznokcia. Zaginające się brzegi płytki paznokciowej początkowo draż­nią okoliczne tkanki wału paznokcio­wego, a następnie zaczynają w nie wra­stać. Pojawia się ból, obrzęk i stan zapalny. Towarzyszy im też niewielki wyciek treści surowiczo-ropnej spod zakażonej ziarniny pokrywającej wał okołopaznokciowy. Wrastający pazno­kieć często współistnieje z grzybicą, nadpotliwością stóp, szponowatością palców i cukrzycą. Nieumiejętne obcina­nie paznokci może odgrywać znaczną rolę w etiologii tego schorzenia.

Leczenie wrastającego paznokcia może być zachowawcze lub operacyjne. W przypadku mniejszych zmian (I stopień ) można odepchnąć paznokieć od podłoża i wprowadzić w to miejsce kawałek gazika nasączonego roztworem alkoholu. Utrzymanie przez pewien czas tak uniesionego paznokcia przy jednoczesnym prawidłowym obcinaniu uniemożliwia jego wrastanie. Wybujałą ziarninę wału należy przyżegać lapisem. Trzeba też profilaktycznie nosić szero­kie, nie uciskające stóp obuwie, prawi­dłowo obcinać paznokcie i leczyć nad-potliwość. Leczenie chirurgiczne jest wskazane w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Polega ono na wy­cięciu bocznym płytki paznokciowej z usunięciem ziarniny. W przypadku nawrotów zaleca się fenolizację miejsca po usuniętym fragmencie paznokcia.

W ostatnich latach coraz częściej w leczeniu wrastającego paznokcia sto­suje się laseroterapię.

dr n. med. Małgorzata Kolenda