tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (EURAPS) w Helsinkach

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (EURAPS) w Helsinkach

W dniach 23-25 maja 2019 odbyło się 30-ste spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (EURAPS) w Helsinkach. Zjazd zgromadził ponad 400 uczestników z całej Europy i pod względem merytorycznym był niezwykle ciekawy. Pierwszy dzień poświęcono pracom badawczym oraz zagadnieniom rekonstrukcji okolic głowy i szyi. Niezmiernie interesujące okazało się sprawozdanie z operacji rekonstrukcyjnych, niosących pomoc pacjentom z Afryki po przebyciu nomy (raka wodnego). Kolejne dni poświęcono operacjom twarzoczaszki, kończyn górnych i dolnych oraz chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej piersi. Niewątpliwie ogromną wartością konferencji były przedstawione przez prelegentów wyniki badań klinicznych przez nich prowadzonych oraz płynące z nich implikacje dla chirurgii plastyczne.

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (EURAPS) w Helsinkach