tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Zalety badań bakteriologicznych w chirurgii estetycznej

badania-bakteriologiczne-w-chirurgii-estetycznejOperacje z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej należą to tzw. “czystych” procedur zabiegowych. Ryzyko powikłań zapalnych jest tutaj bardzo niskie. Na dodatek są to procedury planowe, poprzedzone przygotowaniem pacjenta i wykonywane wtedy, gdy jest on w dobrym stanie zdrowia. Z drugiej strony, należ pamiętać, że każdy człowiek jest nosicielem różnych bakterii.

Ocenia się, że 20% populacji amerykańskiej jest stałym nosicielem gronkowca złocistego, 60% jest nosicielem okresowym i tylko 20% nie ma nosicielstwa tej bakterii.

Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że operacja plastyczna zostanie wykonana u pacjenta, który jest nosicielem groźnych bakterii. Póki organizm jest w bardzo dobrej kondycji, to jego układ odpornościowy utrzymuje “w ryzach” rezydujące bakterie. Wystarczy jednak, że odporność pacjenta spadnie, a wówczas przewagę mogą uzyskać “grzeczne” dotąd drobnoustroje. Spadek odporności człowieka może nastąpić z różnych powodów. Takim czynnikiem może być na przykład banalne przeziębienie lub infekcja wirusowa. Może być to także zabieg operacyjny, nawet ten planowy. I oto przysłowiowe “operacja się udała, ale… doszło do powikłania zapalnego” staje się faktem. Jeszcze gorzej, gdy zabieg był połączony z wszczepieniem implantów. Wówczas bakterie, dotąd “grzeczne” skierują swoje destrukcyjne działanie w obszar gdzie znajduje się implant.

Sytuacja staje się wówczas niezmiernie groźna. Dochodzi do stanu zapalnego i zamiast szybkiego powrotu do sprawności, pacjent i jego lekarz mozolnie walczą z powikłaniem zapalnym. Jedną z bardzo cennych metod zapobiegania takiej sytuacji jest badanie bakteriologiczne u pacjentów przed operacją. W naszej Klinice od lat stosujemy tą zasadę. Jako najczęstsze miejsce pobierania materiału do badania wybraliśmy przedsionek nosa. To właśnie tam, zdaniem wielu autorów, znajduje się niebezpieczna flory bakteryjna. Uzyskanie informacji o bakteriach rezydujących w ciele pacjenta na miesiąc przed operacją pozwala nam na rozpoczęcie wcześniejszego leczenie groźnego nosicielstwa, a w uzasadnionych przypadkach odroczenie operacji.

Prowadzona systematycznie analiza częstości występowania powikłań zapalnych pokazała, że takie postępowanie znacznie zmniejszyło liczbę powikłań zapalnych u naszych pacjentów.

Klinika Kolasiński od wielu lat współpracuje z doskonałym bakteriologiem dr Haliną Tomczak, która uczestniczy w tworzeniu standardów profilaktyki przeciw zapalnej w naszej Klinice.