tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

W dniach 15-17.10.2015 odbył się w Sopocie XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Podczas trzech dni obrad poruszano najnowsze zagadnienia dotyczące tych dziedzin medycyny. Sporo miejsca zajęły tematy związane z przeszczepem tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych. To dziś bodaj najbardziej gorący temat podejmowany przez lekarzy różnych specjalności. Ogromne wrażenie zrobiły prace prezentowane przez dr med. Anne Chrapustę z ośrodka krakowskiego. Rekonstrukcje w zakresie kończyn wykonywane przez zespół Pani Doktor sięgają światowych wyżyn. Równie imponujące są wyniki z zakresu leczenia oparzeń. Niezmiernie ciekawa była wspólna sesja chirurgów plastyków i onkologów poświęcona leczeniu raka piersi. Coraz większą rolę przywiązuje się do leczenia rekonstrukcyjnego i postępowania onkoplastycznego. Wręcz naturalna wydaje się w tym wypadku współpraca chirurgów onkologów i chirurgów plastyków. Bardzo ciekawe były prace z dziedziny chirurgii estetycznej. W czasie sesji poświęconej chirurgii nosa doskonałą prezentację przedstawił dr Marek Szczyt. Podzielił się z uczestnikami swoim ogromnym doświadczeniem w operacjach korekcyjnych nosa techniką otwartą. Spore zainteresowanie wzbudziła praca autorstwa dr med. Jerzego Kolasińskiego poświęcona korekcji piersi techniką Multiplane. Radosnym akcentem zjazdu był liczny udział młodych chirurgów plastyków, których prezentacje były bardzo dobrze przygotowane. Nad wysokim poziomem obrad czuwał Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej pod wodzą Prezesa Prof. dr hab. n. med. Jerzego Strużyny. Brawa należą się organizatorom zjazdu, a zwłaszcza dr hab.med Jerzemu Jankau i lek. med. Maciejowi Kuczyńskiemu. Odnotować należy doskonałą atmosferę konferencji, która obfitowała w liczne spotkania towarzyskie. Wszak nic tak nie łączy środowiska jak możliwość bezpośrednich kontaktów i wymiany zdań na wszystkie tematy. Zjazd był doskonale zorganizowany i na pewno przyczynił się do dalszego rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce.

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej