tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów

W dniu 26 września 2004 roku od­było się w naszej klinice walne zebranie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów. Stało się ono okazją do wymiany poglądów między czołowymi polskimi chirurgami zajmującymi się problematyką leczenia łysie­nia. Bardzo ciekawy referat wygłosił dr med. Kazimierz Cieślik. Podzielił się z uczestnikami swoimi dokonaniami w dziedzinie hodowli zawiązków wło­sów. Można przypuszczać, że w przyszłości problematyka klonowania wło­sów zdominuje działania służące od­twarzaniu owłosienia na głowie.

Walne zebranie wybrało nowe wła­dze towarzystwa. Jest nam niezmiernie miło, że nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Wło­sów została dr med. Małgorzata Kolen­da z naszej kliniki. Pozostaje życzyć nowej Pani Prezes dużo inwencji w tej ciekawej i trudnej pracy.

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów, pierwsza z lewej nowa pani prezes dr Małgorzata Kolenda

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów, pierwsza z lewej nowa pani prezes dr Małgorzata Kolenda