tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Wady rozwojowe twarzy w Łęcznej

Od tygodnia dr Jerzy Kolasiński przebywa w Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej gdzie uczestniczy w kursie poświęconym wadom rozwojowym twarzy. Temu zagadnieniu są poświęcone liczne wykłady oraz operacje przeprowadzane w nowoczesnych pomieszczeniach bloku operacyjnego szpitala w Łęcznej. Wady rozwojowe twarzy to wciąż bardzo ważny problem, którym zajmują się między innymi chirurdzy plastycy.

Wady rozwojowe twarzy w Łęcznej

Wady rozwojowe twarzy w Łęcznej

Na zdjęciach dr Jerzy Kolasiński (z lewej) uczestniczy w operacji korekcji rozszczepu podniebienia, którą przeprowadza dr Zbigniew Surowiec (w środku). Z prawej dr Grzegorz Kierzynka.