tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Spotkanie Zarządu International Society of Hair Restoration Surgery w Miami 7-9 Stycznia 2011

Raz na trzy lata spotyka się zarząd największego towarzystwa chirurgii odtwórczej włosów na świecie ISHRS aby wytyczyć najnowsze kierunki działania Towarzystwa. Podczas dwudniowych obrad burzliwie dyskutowano nad tym, co w Towarzystwie dobre, a co należy zmienić. International Society of Hair Restoration Surgery stawia sobie za cel zarówno kształcenie lekarzy w zakresie tej specjalności, jak i uświadamianie opinii publicznej na świecie o roli zabiegów odtwórczych włosów we współczesnej rzeczywistości. Znacznie zwiększa się zainteresowania zabiegami odtwórczymi włosów w takich krajach jak Chiny czy Indie. ISHRS włącza się bardzo aktywnie w proces kształcenia w tamtym rejonie świata. Spotkanie w Miami (Floryda, USA) miało niezmiernie ciekawy przebieg okraszony licznymi spotkaniami towarzyskimi. W obradach brał udział dr Jerzy Kolasiński. W czasie minionych dwóch kadencji bardzo aktywnie uczestniczył w pracach zarządu.

Zarząd ISHRS podczas spotkania w Miami, czwarty od prawej dr Jerzy Kolasiński

Zarząd ISHRS podczas spotkania w Miami, czwarty od prawej dr Jerzy Kolasiński