tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Polskie Towarzystwo Chirurgii Odtwórczej Włosów na forum międzynarodowym

W ostatnim numerze “Hair Transplant Forum International” ukazała się obszerna prezentacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów. 15-to letnia działalność Towarzystwa założonego przez dr Jerzego Kolasińskiego, a obecnie kierowanego dr Małgorzatę Kolendę, znalazła duże uznanie w oczach chirurgów z całego świata. Towarzystwo może się pochwalić organizacją licznych konferencji i kursów poświęconych chirurgii odtwórczej włosów. Plany na przyszłość są równie ciekawe. Polskie Towarzystwo Chirurgii Odtwórczej Włosów na trwałe wpisało się w międzynarodowy nurt tej dziedziny medycyny.