tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Kongres w Gdańsku

W dniach 15-17 września 2004 odbył się w Gdańsku pierwszy Międzynarodowy Kongres European Academy of Surgical Sciences. Wzięło w nim udział blisko 500 chirurgów różnych specjalności z kraju i z zagranicy. Częścią kongresu było polsko-amerykańskie sympozjum chirurgii plastycznej i estetycznej. Wśród zaproszonych gości znalazła się prof. Maria Siemionow – dyrektor zespołu badawczego z zakresu chirurgii plastycznej Cleveland Clinic Foundation. Wygłoszony przez nią referat dotyczący najnowszych osiągnięć z zakresu transplantologii wzbudził ogromne zainteresowanie. Należy wspomnieć, że profesor Siemionow jest absolwentką poznańskiej Akademii Medycznej i tu w Poznaniu specjalizowała się z zakresu ortopedii. Dziś jest uznawanym w świecie autorytetem w zakresie transplantologii. Swoją pozycję wykorzystuje także by pomóc młodym lekarzom z Polski w zdobywaniu wiedzy w Stanach Zjednoczonych.

W gdańskim kongresie uczestniczył także dr Jerzy Kolasiński. Liczne dyskusje z prof. Siemionow były poświęcone możliwości przeszczepiania włosów od dawców. Ich owocem będzie prawdo podobnie współpraca naszej kliniki z zespołem badawczym Cleveland Clinic Fundation kierowanym przez prof. Siemionow.

Prof. Maria Siemionow i dr Jerzy Kolasiński podczas zjazdu w Gdańsku

Prof. Maria Siemionow i dr Jerzy Kolasiński podczas zjazdu w Gdańsku