tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Konferencja „Rak Piersi. Onkologia i Plastyka”

W dniach 15-16 kwietnia 2016 r. odbyła się w Poznaniu I Konferencja „Rak Piersi. Onkologia i Plastyka”. Gościem specjalnym był wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej piersi dr Lubos Drazan z Czech. Wcześniejszy dzień dr Drazan spędził w Klinice Kolasiński obserwując naszą codzienną pracę. Konferencja w sposób kompleksowy przedstawiła zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem raka piersi. Niezmiernie ciekawe były wystąpienia poświęcone rekonstrukcji piersi. Z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentacje dr n. med. Jerzego Kolasińskiego o rekonstrukcji piersi oraz mgr Dominiki Kolasińskiej poświęcone profilom psychologicznym kobiet w różnym wieku. Organizatorem konferencji były trzy towarzystwa: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Tak szeroka współpraca tych towarzystw przyniesie zapewne szereg korzyści pacjentkom dotkniętym problemami raka piersi.

Dr n. med. Jerzy Kolasiński, mgr Weronika Kolasińska, mgr Dominika Kolasińska, dr n. med. Lubos Drazan.Dr n. med. Jerzy Kolasiński, mgr Weronika Kolasińska, mgr Dominika Kolasińska, dr n. med. Lubos Drazan.

Mgr Dominika Kolasińska podczas wystąpienia.Mgr Dominika Kolasińska podczas wystąpienia.

Dr n. med. Jerzy Kolasiński i dr hab. n. med. Dawid Murawa przedstawiają referat poświęcony bezpieczeństwu onkologicznemu zabiegów estetycznych piersi.Dr n. med. Jerzy Kolasiński i dr hab. n. med. Dawid Murawa przedstawiają referat poświęcony bezpieczeństwu onkologicznemu zabiegów estetycznych piersi.