tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Kanadyjskie spotkanie najlepszych chirurgów

W dniach od 11 do 15 sierpnia 2004 roku odbył się 12 Świato­wy Zjazd „International Society of Hair Restoration Surgery”. Tym razem najlep­si specjaliści w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów spotkali się w Vancouver – przepięknym zakątku Kanady, położonym na zachodnim brzegu Oceanu Spokojnego. To malownicze miejsce przyciąga nie tylko dziewiczą przyrodą, ale także niepowtarzalną at­mosferą miasta o bardzo śmiałej archi­tekturze.

Podczas zjazdu sporo dyskutowano o najnowszych trendach w chirurgii włosów. Coraz więcej jest prac poświę­conych ich klonowaniu. Nie zabrakło także rozważań natury etycznej oraz no­winek technicznych.

Wśród uczestników był także dr Je­rzy Kolasiński, który przedstawił swoje dwuletnie doświadczenia związane z możliwością generowania nowych włosów z fragmentów skóry głowy (debri tissue).

Zjazd był jak zwykle okazją do licz­nych spotkań przyjaciół z całego świa­ta zainteresowanych tą wąską dziedziną medycyny.

Jak zawsze miła atmosfera, w środku organizator zjazdu dr Edwin S. Epstein

Jak zawsze miła atmosfera, w środku organizator zjazdu dr Edwin S. Epstein