tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Hashimoto – komplementarne podejście do pacjenta

W dniu 19 maja odbyła się w Warszawie w Hotelu Mercure Konferencja Microbiota 2018. Organizatorem wydarzenia był Instytut Mikroekologii. Dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz była zaproszona jako prelegent. Przedstawiła temat „Hashimoto – jelito, mikrobiota, dieta. Komplementarne podejście do pacjenta”.

Choroba Hashimoto jest coraz częściej rozpoznawaną jednostką chorobową, polegającą na przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy. Problem diagnostyki i terapii w tej chorobie jest bardzo często dyskutowany podczas spotkań naukowych, ale bywa też tematem rodzącym szereg mylnych opinii na stronach internetowych.

Klinika Kolasinski - Konferencja Microbiota 2018

Doktor Anna Modelska–Ziółkiewicz przedstawiła niestandardowe, bardzo nowoczesne sposoby leczenia pacjentów z chorobą Hashimoto. Takie podejście cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów i wielu specjalistów. W chorobie Hashimoto przewlekły stan zapalny obecny w tarczycy powoduje nieodwracalne niszczenie zdrowych komórek tarczycy odpowiedzialnych za produkcję hormonów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki w organizmie człowieka. Niedobór hormonów tarczycy wiąże się z wystąpieniem szeregu objawów, które znacząco obniżają jakość życia chorego. Podstawową formą leczenia pacjentów z chorobą Hashimoto jest wyrównywanie niedoboru hormonów przez stosowanie tabletek zawierających hormony tarczycy w dostosowanej do potrzeb pacjenta dawce. Jednak istnieje drugi problem autoimmunizacyjnego procesu zapalnego toczącego się w tarczycy. Czy można na ten proces wpłynąć? Czy można zmniejszyć jego nasilenie ? Czy można leczyć go innymi sposobami tak, aby pacjent czuł się coraz lepiej i mógł zmniejszyć dawkę preparatów hormonu tarczycy lub je całkiem odstawić? Te pytania są bardzo często zadawane przez pacjentów. Dr Anna Modelska-Ziółkiewicz przedstawiła działania, które mają bardzo korzystny wpływ na przebieg choroby Hashimoto. Wyrównanie zaburzeń flory jelitowej przez odpowiednie stosowanie celowanych probiotyków i prebiotyków, dostosowanie diety eliminacyjnej ze wskazaniem na jakie składniki pokarmowe występuje u pacjenta nadwrażliwość pokarmowa Ig –zależna mają korzystny wpływ na wyciszenie procesów zapalnych w organizmie, jak również procesów związanych z autoimmunizacją. Bogatą teorię weryfikuje efekt kliniczny przeprowadzonych wielokierunkowych działań diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z chorobą Hashimoto. Pacjenci zgłaszają znaczącą poprawę w wielu aspektach swojego zdrowia po wprowadzeniu wyżej wymieniowych działań, co powinno być zachętą dla specjalistów do indywidualnego i komplementarnego podejścia do pacjenta z chorobą Hashimoto.