tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Chirurgia włosów w Las Vegas

15ty Zjazd International Society of Hair Restoration Surgery odbył się 26-30 wrzesnia 2007 w Las Vegas (USA). Była to rekordowa pod względem frekwencji konferencja, na którą zjechało ponad 600 uczestników z całego świata. Dla członków Zarządu Towarzystwa obrady zaczęły się już dwa dni wcześniej – we wtorek 25 września. Podczas kilkugodzinnych obrad omówiono szereg zagadnień związanych z działalnością International Society of Hair Restoration Surgery. Kolejny dzień – środa 26 września przyniósł obrady Global Council of HRS – międzynarodowego forum składającego się z przedstawicieli towarzystw krajowych.

Polskę reprezentował dr Jerzy Kolasiński poprzedni prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów. Obrady rozpoczęły się na dobre w czwartek 27 września. Inauguracyjny wykład wygłosił zaproszony gość – prof. Maria Siemionow z Cleveland Clinic. Pani profesor jest światowej sławy lekarzem zajmującym się alloprzeszczepami ( w tym także przeszczepami twarzy). W swoim wystąpieniu przedstawiła najnowsze osiągnięcia z dziedziny transplantologii i immunosupresji pozwalającej na coraz szersze stosowanie przeszczepów różnych organów. Warto podkreślić, że prof. Siemionow jest naszą rodaczką, które kończyła studia i specjalizowała się w Poznaniu. Wielokrotnie była też gościem Kliniki Kolasiński.

Kolejne dni przyniosły bardzo ciekawe obrady, w trakcie których omówiono szereg zagadnień związanych z chirurgią odtwórczą włosów. Należy podkreślić, że coraz więcej mówi się o klonowaniu włosów i że ten temat może doczekać się realizacji w najbliższych latach. Sobotę 29 września śmiało można by określić dniem doktora Kolasińskiego. W tym dniu doktor wygłosił cztery referaty. Dotyczyły one:

  • zastosowania koncentratu płytkowego i czynników wzrostu w zabiegach przeszczepu włosów,
  • operacji odtwórczej skóry owłosionej głowy w rozległych ubytkach tej okolicy
  • przydatności pomiaru przesuwalności skóry głowy w zabiegach przeszczepu włosów
  • oceny różnych sposobów szycia okolicy dawczej – były to badania przeprowadzone w kilku ośrodkach na świecie z udziałem takich chirurgów jak: Bessam Farjo, Nilofer Farjo, Alex Ginsburg, Samir Ibrahim i Małgorzata Kolenda. Dr Kolasiński pełnił rolę koordynatora powyższych badań. Ich wyniki sugerują, że najlepszym sposobem szycia rany w okolicy dawczej jest technika Tichophytic Closure z deepitalizacją dolnej krawędzi rany.

Tradycją stało się już, że zjazdy International Society kończą się uroczystą kolacją w trakcie której wręczane są najwyższe odznaczenia i nagrody Towarzystwa. Niezmiernie nam miło że tegorocznym laureatem nagrody „Platinum Follicle” został dr David Perez-Meza niedawny gość naszej kliniki.

Las Vegas to nie tylko światowe centrum hazardu. Można tu zobaczyć przedstawienia, które są wydarzeniami artystycznymi wielkiego formatu. Do takich pewnością można zaliczyć występy Cirque du Soleil . Mistrzostwo formy, perfekcja wykonania, niesamowite pomysły i muzyka, która zapada głęboko w serca widzów. Warto śledzić poczynania tej formacji, zwłaszcza, że teatr odwiedza także Europę.

Członkowie Zarządu ISHRS podczas zjazdu w Las Vegas: w środku Prezydent ISHRS dr Paul C. Cotterill, trzeci od prawej dr Jerzy Kolasiński

Członkowie Zarządu ISHRS podczas zjazdu w Las Vegas: w środku Prezydent ISHRS dr Paul C. Cotterill, trzeci od prawej dr Jerzy Kolasiński

Członkowie Global Coulcil: w środku Prezydent ISHRS dr Paul C. Cotterill, drugi od lewej dr Jerzy Kolasiński

Członkowie Global Coulcil: w środku Prezydent ISHRS dr Paul C. Cotterill, drugi od lewej dr Jerzy Kolasiński

Przerwa w obradach od lewej: stoją: dr James E.Vogel, dr Jerzy Kolasiński, siedzą: dr Robert S.Haber, prof. Maria Siemionow, dr Mario Mazola

Przerwa w obradach od lewej: stoją: dr James E.Vogel, dr Jerzy Kolasiński, siedzą: dr Robert S.Haber, prof. Maria Siemionow, dr Mario Mazola

Gala Dinner w Las Vegas, od lewej stoją: dr Samir Ibrahim, dr David Perez-Meza z małżonką, dr Bessam Farjo i dr Jerzy Kolasiński z córką Weroniką

Gala Dinner w Las Vegas, od lewej stoją: dr Samir Ibrahim, dr David Perez-Meza z małżonką, dr Bessam Farjo i dr Jerzy Kolasiński z córką Weroniką