tel. 61 81 87 550

wskaźnik Queteleta

Co to jest BMI i jak określić prawidłową masę ciała?

BMI, czyli Body Mass Index, to wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie wielu wzorów. Najczęściej używanym obecnie jest wskaźnik Queteleta, który pozwala określić granice wagi prawidłowej dla danej osoby, biorąc pod uwagę jej płeć, wagę w kilogramach oraz wzrost w metrach. Po podstawieniu powyższych wartości do odpowiedniego wzoru uzyskuje się informację na temat odchylenia obecnej […]

więcej