tel. 61 81 87 550

otyłe dziecko

Dziecko otyłe – poważny problem psychologiczny

Problem otyłości dostrzegany jest częściej w odniesieniu do osób dorosłych. To wtedy podkreśla się szkodliwość nadmiaru wagi ciała i jego związek z różnymi chorobami. Pamiętać jednak należy, że problem zaczyna się dużo wcześniej. Fizyczne, a przede wszystkim psychiczne skutki otyłości w wieku dziecięcym mogą rzutować na całe dorosłe życie. W pierwszych latach szkoły podstawowej uczniowie […]

więcej