Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Sposób działalności

Odpowiedzialność za zdrowie i kondycję Pacjenta jest dla nas najważniejsza. W Klinice Kolasiński działają wyłącznie renomowani lekarze, a każdy z nich prowadzi własną indywidualną praktykę lekarską, zarejestrowaną w odpowiedniej Izbie Lekarskiej. W związku z tym każdy lekarz:

  • jest uprawniony do przeprowadzania oferowanych przez siebie zabiegów medycznych i leczenia Pacjentów zgodnie ze specjalizacją,
  • posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.),
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności,

Decydując się na usługi konkretnego lekarza, zawierają z nim Państwo umowę dotyczącą wybranego zabiegu czy terapii. To właśnie ten konkretny lekarz będzie odpowiedzialny za cały proces Państwa leczenia. Dlatego po odbyciu konsultacji, każdy Pacjent podpisuje umowę z wybranym przez siebie lekarzem. Następnie, przed wykonaniem zabiegu, wymagane jest podpisanie zgody na zabieg wykonywany przez tego lekarza, który kieruje później dalszym leczeniem i nadzoruje rekonwalescencję Pacjenta. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są również bezpośrednio na rzecz lekarza wykonującego zabieg.
Choć wszyscy specjaliści działają pod marką „Klinika Kolasiński”, prowadzą własne działalności i w pełni odpowiadają za proces leczenia Pacjenta i jego satysfakcję. Klinika zapewnia natomiast warunki, pomieszczenia i pomocniczy personel medyczny pozwalający wykonywać zabiegi przez poszczególnych lekarzy w ramach ich własnej działalności gospodarczej.