Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Znieczulenie miejscowe a znieczulenie ogólne

Dorośli Pacjenci znieczulani są w Klinice Kolasiński miejscowo lub ogólnie. O możliwym sposobie znieczulenia, do danego zabiegu, zostaną Państwo poinformowani podczas konsultacji z lekarzem z Kliniki Kolasiński.

Znieczulenie miejscowe wykonywane jest przez chirurga bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu. Podczas zabiegu w znieczuleniu miejscowym pacjent pozostaje przytomny. Znieczulenie to polega na zniesieniu czucia bólu w operowanej okolicy. Aby to osiągnąć nakłada się na skórę maść znieczulającą lub ostrzykuje roztworem lidokainy okoliczne zakończenia nerwowe.

Znieczulenie ogólne (tzw. narkoza) jest złożonym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W Klinice Kolasiński wykonywane jest ono, zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami, przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii przy udziale pielęgniarki anestezjologicznej. Znieczulenie ogólne polega na wyłączeniu świadomości pacjenta oraz zniesieniu czucia bólu w całym organizmie. Uzyskuje się je przy udziale leków usypiających, opioidowych (narkotycznych), leków przeciwbólowych oraz środków zwiotczających mięśnie. Te ostatnie m.in. ułatwiają chirurgom wykonywanie zabiegów poprzez znoszenie napięcia mięśni operowanej okolicy. Leki znieczulenia ogólnego podawane są dożylnie przez założony wcześniej wenflon. Podtrzymanie znieczulenia może być dożylne lub wziewne. Po utracie świadomości pacjent musi być wentylowany sztucznie, co oznacza, że oddycha za niego respirator. Drożność dróg oddechowych podtrzymuje wówczas maska krtaniowa (LMA) lub rurka intubacyjna. Przez cały czas trwania znieczulenia pacjent jest monitorowany. Monitor non stop rejestruje czynność serca pacjenta (HR), EKG, ciśnienie tętnicze (BP), oraz saturację (wysycenie hemoglobiny tlenem). Dzięki temu anestezjolog czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta i dobiera odpowiednio „głębokość” znieczulenia. Bezpośrednio po zakończeniu operacji zatrzymuje się podaż leków, co skutkuje wybudzeniem pacjenta jeszcze na sali operacyjnej. Następnie pacjent przewożony jest na oddział, gdzie monitorowane są funkcje życiowe (oddech, krążenie, świadomość) i wdrażane jest leczenie przeciwbólowe. Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa na oddziale pielęgniarka oraz lekarz dyżurny.

Możliwe powikłania po znieczuleniu ogólnym to: nudności, wymioty, bóle głowy.

Anna Brzostowska

Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii