Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Powiększanie piersi – powracający temat

Problematyka związana z powiększaniem piersi cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mediów. Dość często powtarzane są jednak obiegowe opinie, które wielokrotnie nie znajdują odbicia w prawdzie. Dzieje się tak z powodu braku rzeczowej wiedzy na ten temat.

Na tak „opuszczonym” polu z łatwością znajdują sobie miejsce prostackie, często kpiarskie stwierdzenia, które nie tylko w złym świetle stawiają kobiety poddające się tego rodzaju zabiegom, ale nadto trywializują sam problem, pomijając jego istotę. Tymczasem zjawisko braku akceptacji swojego wyglądu nie jest już dziś czymś egzotycznym czy ekstrawaganckim. Rzeczowa analiza tego zagadnienia pokazuje, że tego rodzaju zachowania są w dzisiejszym społeczeństwie czymś całkiem normalnym i odzwierciedlają poziom jego intelektualnego i społecznego rozwoju.

Doskonałą ilustracją takiego poglądu jest analiza problematyki związanej z zabiegami powiększania piersi. Podjęła się jej m.in. amerykańska fundacja The Aesthetic Surgery Education and Research Foundation. Praca na ten temat została opublikowana w kwietniowym numerze „American Surgery Journal”. Autorzy zastosowali dość oryginalną i nowoczesną metodę badań. Na stronach witryny internetowej www.implantinfo.com opublikowali ankietę składającą się z 177 pytań, adresowaną zarówno do kobiet, które przeszły zabieg powiększenia piersi z użyciem implantów, jak i tych, które zamierzają poddać się takiej operacji. Uzyskano odpowiedzi od 4011 kobiet (2273 po zabiegu i 1 738 zdecydowanych na jego wykonanie), co dało ogromny materiał pozwalający na wyciągnięcie miarodajnych wniosków.

Średnia wieku pacjentek poddających się operacji powiększania piersi wy niosła 33,5 lat (od 15 do 65 lat). Są to najczęściej kobiety zamieszkujące duże i średnie miasta. Zdecydowana więk­szość to kobiety zamężne (64%) lub żyjące w związku nieformalnym (1 0%). Zdecydowanie rzadziej na operację decydują się kobiety samotne (15%), a już wyjątkowo wdowy (0,4%). Kobiety poddające się operacjom powiększania piersi mają najczęściej jedno lub dwójkę dzieci. Zdecydowana większość z nich posiada wyższe wykształcenie (66%). Aż 79% to osoby niepalące. 77% tych kobiet nie pije alkoholu lub spożywa go okazjonalnie.

Pacjentka lat 32 przed zabiegiem powiększania piersi; Stan po zabiegu

Pacjentka lat 32 przed zabiegiem powiększania piersi; Stan po zabiegu

Najważniejszym czynnikiem skłaniającym do poddania się operacji była chęć poprawy wyglądu bez ubrania. Jednak decyzja o poddaniu się operacji nie za padała pochopnie. Ponad połowa badanych kobiet podkreślała, że proces decyzyjny trwał blisko 3 lata. Był on poprzedzony wnikliwą analizą wszelkich „za” i „przeciw”. Ponad 92% ankietowanych pamięta, że chirurg bardzo dokładnie informował je o wszystkich zagadnieniach związanych z zabiegiem, 75% podaje, że otrzymała informacje na te mat możliwych powikłań, takich jak: pęknięcie protez, zmiana czucia brodawek, infekcja, stwardnienie piersi, ból, krwawienie, prawdopodobieństwo kolejnych operacji i utrudnienie w wykony waniu mammografii. Do leczenia zgłaszały się najczęściej kobiety z rozmiarem biustu „A” (46%) i „B” (35%), co jest obiektywnym parametrem uzasadniają cym decyzję o operacji.

Równie ciekawa jest ta część ankiety, która mówi o tym, jak operacja wpłynęła na życie pacjentek. Zdecydowana większość badanych (88%) jest zadowolona z uzyskanego efektu i aż 93% jest zdecydowanych zachęcać swoje znajome do podjęcia podobnej decyzji. Zdaniem ogromnej większości uzyskany efekt znacznie poprawił ich wygląd (92%) i samopoczucie (82%). Co ciekawe, większe piersi to przede wszystkim większa radość z kupowania nowych ubiorów (83%), co jest wymieniane znacznie częściej niż poprawa życia seksualnego (53%) i rodzinnego (31%). Tylko 14% kobiet upatrywało w obfitszym biuście lepszych perspektyw zawodowych.

Spokojna analiza wyników cytowanej publikacji pozwala inaczej spojrzeć na zagadnienie chirurgicznej korekcji piersi. Uważne wsłuchanie się w głos 4011 uczestniczek ankiety zmusza do refleksji nad odczuciami współczesnej kobiety, dla której wygląd stanowi istotny czynnik sukcesu w życiu osobistym i społecznym.

dr n. med. Jerzy Kolasiński

Opracowano na podstawie artykułu: V. Leroy Young i in., Initial Results from an Onli ne Breast Augmentation Survey, „Aesthetic Surgery Journal”, March/April 2004.