Jedenaście powodów dla których warto zmniejszyć piersi | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Jedenaście powodów dla których warto zmniejszyć piersi

Redukcja piersiNajczęściej wykonywanym zabiegiem korygującym piersi jest ich powiększanie z użyciem implantów. Jednak zabieg redukcji nadmiernie rozrośniętych gruczołów piersiowych nie należy do rzadkości. Według danych Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastyków w roku 2009 wykonano w Stanach Zjednoczonych 80 tysięcy zabiegów zmniejszających piersi. Jest to podyktowane faktem, że znaczny rozrost gruczołów piersiowych stanowi równie poważny, czy nawet nie poważniejszy problem dla kobiet dotkniętych tą anomalią. Współcześnie stosowane techniki chirurgiczne pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów.  Oczywiście zabieg redukcji i podniesienia piersi wiąże się z konsekwencjami pozostawienia bardziej rozległych blizn niż zabiegi powiększania piersi. Z drugiej strony liczba korzyści wynikających ze zmniejszenia piersi jest całkiem pokaźna, co czyni ten zabieg atrakcyjnym dla kobiet borykających się z tym problemem.

Wśród pozytywnych rezultatów zabiegu redukcji piersi wymienia się najczęściej:

Znaczną poprawę postawy i zmniejszenie bólów okolicy szyi, pleców i okolicy lędźwiowej.  W badaniach przeprowadzonych przez doktora Collinsa stwierdzono ustąpienie bólów lędźwiowych u 35% kobiet poddanych zabiegowi zmniejszenia piersi. Podobne wyniki podaje doktor Chao zaznaczając, że u większości operowanych kobiet  stwierdzano znaczną poprawę postawy i ustąpienie uciążliwych bólów okolicy szyi i pleców. Zmniejszenie gruczołów piersiowych powoduje obniżenie środka ciężkości kobiecego ciała, a tym samym zmniejsza konieczność utrzymywania stałego napięcia mięśni karku i pleców będącego źródłem uporczywych bólów w tej okolicy.

Zmniejszenie uporczywych bólów głowy. Redukcja piersi zdecydowanie zmniejsza występowanie bólów głowy i migreny, na którą cierpi aż 90% kobiet z dużym biustem. Według doniesień doktora Ducic’a, aż 50% kobiet poddanych zabiegowi redukcji piersi podawało ustąpienie lub znaczne zmniejszenie bólów głowy i objawów migreny.

Poprawa funkcji i wydolności płuc. Doktor Starley w swoich badaniach wykazał znaczną poprawę wentylacji płuc po zabiegach redukcji piersi.  Ma to szczególne znaczenie w leczeniu problemów z oddychaniem podczas snu i wpływa korzystnie na ogólny stan zdrowia operowanych kobiet.

Poprawa profilaktyki onkologicznej. Po zabiegach redukcji piersi kobiety mogą łatwiej wykonywać samokontrolę piersi, co skutkuje wcześniejszym wykrywaniem groźnych dla życia zmian w piersiach. Ponadto usunięcie znacznej części gruczołów piersiowych zmniejsza obszar zagrożony rozwojem raka piersi. Potwierdzają to rutynowe badania mikroskopowe wyciętych fragmentów piersi, w których okazjonalnie rozpoznawane są zmiany o charakterze złośliwym. Również szereg badań statystycznych wykazało zmniejszoną zachorowalność na raka piersi wśród grupy kobiet poddanych wcześniej zabiegom ich zmniejszenia. Doktor Tarone wręcz zaleca wykonywanie zabiegów redukcji piersi u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności na raka piersi.

Poprawa sprawności fizycznej.  Znaczny rozrost piersi zdecydowanie ogranicza sprawność fizyczną kobiet. Ich redukcja w sposób oczywisty umożliwia kobietom poprawę aktywności fizycznej. W swoich badaniach doktor Boschert wykazał znamienny wzrost częstotliwości wykonywania  ćwiczeń sportowych. Podobne obserwacje opublikował doktor Brown, podkreślając, że 100% kobiet podjęło bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne po zabiegach zmniejszenia piersi. Miało to przemożny wpływ na zmniejszenie masy ich ciała. Poprawiło też satysfakcję płynącą z kupowania strojów dla szczuplejszej sylwetki. Stąd wniosek, by nadwagę nie traktować jako przeciwskazanie do zabiegów redukujących piersi tylko wprost przeciwnie traktować działanie chirurgiczne jako kluczowy element stymulujący kobiety do zmniejszenia masy swojego ciała.

Poprawa zaburzeń odżywiania. Bardzo często znaczny rozrost piersi stymuluje kobiety do wzmożonej konsumpcji celem zniwelowania dysproporcji pomiędzy górną i dolną częścią ciała. Zdarzają się sytuacje wprost przeciwne,  ograniczające przyjmowanie nadmiaru kalorii celem pomniejszenia piersi. Stąd już prosta droga do takich zaburzeń jak bulimia nervosa. Zabiegi redukcji piersi wpływają na ustąpienie tych problemów.  Doktor Losee wykazał w swoich badaniach, że w ciągu 10 lat po zabiegach redukcji piersi objawy bulimii ustąpiły u wszystkich kobiet dotkniętych tą dolegliwością.

Zmniejszenie stanów lękowych i depresji. Niemal jedna trzecia kobiet z rozrostem gruczołów piersiowych cierpi na stany lekowe i depresję. W badaniach doktora Chahraoui wykazano zdecydowane zmniejszenie sytuacyjnych  i osobistych stanów lekowych u kobiet po zabiegach redukcji piersi. Tego rodzaju zmiany szły w parze ze znaczną poprawą samooceny własnej sylwetki u badanych kobiet. Co ważniejsze, doktor Saariniemi wykazał, że tego rodzaju pozytywne przemiany w psychice operowanych kobiet mają charakter stały.

Poprawa samooceny. Zabieg redukcji piersi zdecydowanie poprawia poziom samooceny kobiet. Używając skali Rosenberga, doktor Mallo wykazał stopniową poprawę stopnia samooceny u kobiet poddanych zabiegom redukcji piersi poczynając od okresu jednego miesiąca po operacji z osiągnięciem stanu stabilnej poprawy po 4 miesiącach. Podobne wnioski można znaleźć w pracach doktora Turhan-Haktanir, który ponadto odnotowuje znamienną poprawę temperamentu u kobiet po zabiegach zmniejszenia piersi.

Poprawa jakości życia.  Zabiegi redukcji piersi zdecydowanie poprawiają jakość życia kobiet. W licznych badaniach ankietowych wykazano znamienną poprawę  wszystkich parametrów odnoszących się do oceny własnej poziomu życia operowanych kobiet. Czuły się one bardziej kobiece, łatwiej nawiązywały nowe kontakty z innymi osobami, podkreślały mniejsze problemy w relacjach zawodowych i zakłopotanie w sytuacjach intymnych.

Poprawa funkcji psychoseksualnych.  W swoich badaniach doktor Guthrie podkreśla, że aż 80% kobiet z przerostem gruczołów piersiowych zgłasza zaburzenia sfery seksualnej.  Kobiety te nie akceptują dotykania swoich piersi przez partnera. Zabiegi redukcji piersi uwalniają kobiety od tego rodzaju zahamowań, a ponadto poprawiają poziom satysfakcji z kontaktów seksualnych.

Poprawa estetyki piersi. Ponieważ zabieg redukcji piersi poprawia proporcje ciała to należy rozpatrywać go także w kategoriach estetycznych. W swoich badaniach doktor Borkenhagen posłużył się testem z użyciem fotografii. Pacjentki miały zaznaczać kolorami, które części ciała uległy w ich ocenie poprawie. Co ciekawe po zabiegach redukcji piersi kobiety pozytywnie oceniały nie tylko poprawiane piersi ale także inne okolice ciała. W innych badaniach doktor Godwin stosował test porównawczy dla pacjentek i czterech lekarzy. Wyniki pokazały zdecydowanie bardziej pozytywną ocenę pacjentek ich piersi po operacjach  redukcji niż samych lekarzy, którzy te operacje przeprowadzali.

Jak widać zabieg redukcji piersi przynosi zdecydowanie więcej korzyści niż można by wnioskować z prostego faktu zmniejszenia ich rozmiarów. Niezaprzeczalne są jego pozytywne efekty zdrowotne. Równie ważne są zmiany  dotyczące wszystkich aspektów jakości  życia kobiet.  Ich świadomość może być pomocna w podejmowaniu decyzji odnośnie operacji korekcyjnej piersi.

Dr n.med. Małgorzata Kolenda

Na podstawie artykułu: „Additional Benefits of Reduction Mammaplasty: A Systematic Review of the Literature” Plastic and Reconstructive Surgery, Vol.129, Nr 3, March 2012