Dlaczego cięcie w fałdzie podpiersiowym? | Klinika Kolasiński
Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Dlaczego cięcie w fałdzie podpiersiowym?

Powiększanie piersi z użyciem implantów jest obecnie najczęściej wykonywaną procedurą w chirurgii estetycznej. W roku 2010 w Stanach Zjednoczonych wykonano ponad 318 tysięcy tego typu operacji. Jednym z najczęstszych powikłań po tej operacji jest rozwój torebki włóknistej dookoła implantu. W różnych pracach podaje się, że torebka rozwija się u 4-5%  pacjentek w ciągu pierwszych dwóch lat po operacji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat ryzyko to dotyczy około 7% pacjentek z implantami piersi. Choć przyczyna powstawania torebek włóknistych dookoła implantów nie jest dokładnie wyjaśniona jednak istnieje wiele czynników, które predysponują do jej rozwoju. Jednym z nich jest z pozoru niegroźny kontakt powierzchni implantu z bakteriami typu Staphylococcus epidermitis , które występują naturalnie na skórze człowieka.  Są jednak obszary, w których kolonizacja tymi bakteriami jest większa, co podnosi ryzyko rozwoju torebki dookoła implantu piersiowego. Na ten fakt zwrócił uwagę doktor Jeffrey M.Jacobson  w artykule zamieszczonym w majowym numerze Aesthetic Surgery Journal 2012, wykazując, że cięcie operacyjne, przez które wprowadzany jest implant piersiowy ma istotne znaczenie w procesie rozwoju torebki dookoła implantu. W swoich badaniach udowodnił, że w przypadku cięcia w fałdzie podpiersiowym tego rodzaju powikłanie występuje zaledwie u 0,5% pacjentek, natomiast wykonując zabieg z cięcia w obrębie otoczki sutkowej ryzyko powstania torebki wzrasta do 2,4%, a przy cięciu w okolicy pachy aż do 6,4% !  Tak więc ryzyko rozwoju torebki dookoła implantu jest 13 krotnie większe w przypadku cięcia w okolicy pachy i 5 krotnie większe w przypadku zlokalizowania cięcia w obrębie otoczki sutkowej. Powodem takiego wzrostu występowania  torebki w przypadku cięć w okolicy pachy i otoczki sutkowej jest, zdaniem doktora Jacobsona, zwiększony kontakt powierzchni implantu z bakteriami typu Staphyloccocus epidermitis. Ich obecność w przewodach mlecznych gruczołu piersiowego, a także w przewodach gruczołów potowych pachy stanowi realne zagrożenie dla implantów wprowadzanych celem powiększenia piersi.  Istnieje ponadto wiele dodatkowych czynników zwiększających ryzyko rozwoju torebki dookoła implantu piersiowego takich jak: lokalizacja implantu czy jego powierzchnia – zauważa doktor Jacobson. Zarówno w jego pracy jak i w innych  doniesieniach podkreśla się, że teksturowana powierzchnia implantów oraz ich zlokalizowanie w przestrzeni pod mięśniem piersiowym tak jak to ma miejsce w technice Dual Plane, zmniejszają ryzyko rozwoju torebki.

Wpływ lokalizacji cięcia na ryzyko rozwoju torebki włóknistej dookoła implantu piersiowego

Mimo, że nadal istnieją różne preferencje lokalizacji cięcia w zabiegach powiększania piersi, fakt zmniejszonego ryzyka tego powikłania przy zastosowaniu cięcia w fałdzie podpiersiowym stanowi ogromny argument przemawiający za wyborem tej lokalizacji dostępu chirurgicznego.

Dr med. Jerzy Kolasiński

Na podstawie artykułu: „Effect of Incision Choice on Outcomes in Primary Breast Augmentation”, Jeffrey M.Jacobson, MD i wsp., Aesthetic Surgery Journal 32(4) 456-462, 2012