Tel. +48 61 81 87 550 Tel. kom. +48 783 004 005

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Breast Implant Illness – zespół dolegliwości związanych z implantami piersi

Breast Implant Illness (BII) to termin, który służy pacjentom i lekarzom do opisu zespołu objawów występujących u niektórych pacjentek po wszczepieniu implantów piersi.

Jakie są objawy?

BII może wystąpić po powiększeniu lub rekonstrukcji piersi niezależnie od typu, kształtu, wypełnienia czy struktury implantu. Objawy są indywidulane, lecz do tych najczęściej występujących po zabiegu zaliczamy:

 • Ból stawów
 • Ból mięśni
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Przewlekłe bóle głowy
 • Zaburzenia poznawcze
 • Zaburzenia koncentracji
 • Bezsenność
 • Wysypka skórna
 • Suchość ust i oczu
 • Przewlekły niepokój
 • Depresja
 • Utrata włosów

Objawy mogą wystąpić w różnym czasie od zabiegu i są najprawdopodobniej związane z zaburzoną odpowiedzią układu autoimmunologicznego na wszczepione implanty piersi. BII częściej występuje u kobiet z osobistym lub rodzinnym wywiadem w kierunku chorób autoimmunologicznych, alergii, migren, fibromialgii czy zespołu jelita wrażliwego. W wielu przypadkach operacja usunięcia implantów wraz z torebką (kapsulektomia), w której proteza się znajduje prowadzi do ustąpienia objawów.

Badania naukowe

W badaniach naukowych coraz częściej porusza się ten problem, jednak BII pozostaje nieoficjalną diagnozą medyczną. Objawy obejmują, lecz nie są ograniczone do znanych już klinicznych manifestacji Autoimmunologicznego Zespołu Indukowanego przez Adiuwanty (ASIA). Obecnie nie jest znany wskaźnik zachorowalności, jednak w badaniach retrospektywnych i prospektywnych stwierdza się u większości pacjentek poprawę samopoczucia i objawów subiektywnych po w/w interwencji chirurgicznej.

Początkowo uważano, że „choroba” zrodziła się i rozprzestrzenia na potrzeby social mediów, jednak należy pamiętać, że jednocześnie przez środki masowego przekazu zwiększyła się w tym zakresie świadomość i wiedza pacjentek na temat rozwinięcia możliwych symptomów po zabiegu.

Jeśli zaczęłaś odczuwać podobne do opisywanych objawy po zabiegu z wszczepieniem implantów piersi i nie wynikają one z Twoich zdiagnozowanych schorzeń, zachęcamy Cię do umówienia wizyty kontrolnej w naszej Klinice, gdzie po dokładnym badaniu i analizie wyników ustalimy wspólnie plan leczenia.

Bibliografia

 1. Bird, G.R., Niessen, F.B. The effect of explantation on systemic disease symptoms and quality of life in patients with breast implant illness: a prospective cohort study. Sci Rep12, 21073 (2022)
 2. Pool SMW, Wolthuizen R, Mouës-Vink CM. Silicone breast prostheses: a cohort study of complaints, complica- tions, and explantations between 2003 and 2015. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018;71(11):1563-1569
 3. Newby, J. M., Tang, S., Faasse, K., Sharrock, M. J. & Adams, W. P. Understanding breast implant illness. Aesthet. Surg. J. 41(2), 1367–1379 (2021)
 4. Katsnelson,J.Y., Spaniol, J.R. ,Buinewicz,J.C., Ramsey,F.V. & Buinewicz, B.R. Outcomes of implant removal and capsulectomy for breast implant illness in 248 patients. Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open. 9(9), e3813 (2021).
 5. Colaris, M.J.L., Cohen Tervaert, J.W., Ponds, R.W.H.M., Wilmink, J., van der Hulst, R.R.W.J. Subjective cognitive functioning in silicone breast implant patients: A cohort study. Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open. 9e3394 (2021)
 6. Magnusson MR, Cooter RD, Rakhorst H, et al. Breast implant illness: a way forward. Plastic Reconstr Surg. 2019;143(3S):74S-81S.
 7. Colaris MJL, de Boer M, van der Hulst RR, Cohen Tervaert JW. Two hundreds cases of ASIA syndrome following silicone implants: a comparative study of 30 years and a review of current literature. Immunol Res. 2017;65(1):120-128.
 8. Borba V, Malkova A, Basantsova N, et al. Classical examples of the concept of the ASIA syndrome. Biomolecules. 2020;10(10):1436.
 9. Pavlov-Dolijanovic S, Vujasinovic Stupar N. Women with silicone breast implants and autoimmune inflammatory syndrome induced by adjuvants: description of three pa- tients and a critical review of the literature. Rheumatol Int. 2017;37(8):1405-1411.
 10. Lee M, Ponraja G, McLeod K, Chong S. Breast implant illness: a biofilm hypothesis. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(4):e2755
 11. Yang,S.etal. Understanding breast implant illness: Etiology is the key. Aesthet. Surg. J.197,1–8(2021)
 12. de Boer, M., Colaris, M., van der Hulst, R. R. W. J. & Cohen Tervaert, J. W. Is explantation of silicone breast implants useful in patietns with complaints?. Immunol. Res. 65, 25–36 (2017)