tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

25-lecie Kliniki Kolasiński

25 lecie Kliniki Kolasiński

Kliknij tutaj aby zobaczyć galerię zdjęć z uroczystości

Początki kliniki

25-lecie Kliniki KolasińskiW roku 2009 Klinika Kolasiński świętuje 25-lecie swojej działalności. Jej początki wiążą się z założonym przez doktora Jerzego Kolasińskiego w 1984 roku gabinetem chirurgicznym specjalizującym się w przeszczepach włosów. Zabiegi wówczas wykonywane były pierwszymi tego rodzaju w Polsce, a doktora Jerzego Kolasińskiego można śmiało nazwać pionierem chirurgii odtwórczej włosów w naszym kraju. Stopniowo działalność gabinetu powiększała się, co spowodowało decyzję budowy pierwszej w Polsce prywatnej kliniki. Jej lokalizacja w Swarzędzu nie była sprawą przypadkową. To tutaj bowiem ówczesne władze miasta bardzo przychylnie spojrzały na inicjatywę lokalizacji prywatnej placówki medycznej. Otwarcie kliniki nastąpiło w 1990 roku, a dzięki zmianom ustawodawczym w Polsce możliwym stało się zarejestrowanie jej jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Był to ponownie pierwszy w Wielkopolsce zarejestrowany niepubliczny zakład z możliwością hospitalizacji pacjentów. Przyjął on nazwę Hair Clinic Poznań, a użycie nazwy stolicy Wielkopolski odbyło się za zgodą ówczesnych władz Poznania.

Zdecydowany rozwój

Zachodzące zmiany w naszym kraju spowodowały zwiększone zainteresowanie chirurgią estetyczną. Stopniowo poszerzał się więc zakres świadczonych usług w swarzędzkiej klinice. W krótkim czasie oferowała ona swoim pacjentom pełną gamę zabiegów z dziedziny chirurgii estetycznej. Liczne wyjazdy zagraniczne doktora Jerzego Kolasińskiego pozwoliły na wprowadzanie w klinice najnowszych metod z tej dziedziny. I choć nie prowadzi się w Polsce szczegółowej statystyki w tym obszarze to śmiało można stwierdzić, że Klinika była jedną z pierwszych, która szeroko wprowadziła, do leczenia zmarszczek twarzy tak popularny dziś Botox. Również popularyzacja w Polsce liposukcji z użyciem ultradźwięków jest zasługą doktora Kolasińskiego i współpracującego wówczas z kliniką doktora Andrzeja Bieleckiego. Rozwijając działalność w dziedzinie chirurgii estetycznej Hair Clinic Poznań ugruntowywała jednocześnie swoją pozycje lidera w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów. Liczne publikacje w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz bardzo częste wystąpienia podczas zjazdów w kraju i za granicą spowodowały, że doktor Jerzy Kolasiński stał się uznanym nie tylko w kraju specjalistą, czego wyrazem był jego wybór na stanowisko wice-prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (lata 2000-2002) oraz członka zarządu największego na świecie towarzystwa – International Society of Hair Restoration Surgery. Założenie przez zespół swarzędzkiej kliniki Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów stanowiło kolejny krok w kierunku rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Hair Phantasia

Lider przemian strukturalnych w polskiej służbie zdrowia

W latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpiła stopniowa prywatyzacja usług medycznych w Polsce. Będąc pionierem tej działalności doktor Jerzy Kolasiński bardzo aktywnie włączył się w ten nurt. Jako założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Niepublicznej Służby Zdrowia MedClub wspierał czynnie powstawanie prywatnych placówek medycznych w Wielkopolsce. Organizowane wówczas konferencje, w których brali udział wybitni specjaliści z dziedziny ekonomii i medycyny – w tym Minister Zdrowia Leszek Sikorski – wspomagały rozwój zupełnie nowej jak na warunki polskie gałęzi biznesu. Częsty kontakt z politykami i władzami kas chorych, a potem Narodowego Funduszu Zdrowia tworzył korzystny klimat dla prywatnej medycyny. Stowarzyszenie szukało też wzorców za granicą odwiedzając czołowe placówki prywatne w Europie. Warto także wspomnieć o aktywnym udziale doktora Jerzego Kolasińskiego powstaniu Wielkopolskiej Kasy Chorych sp. z o.o oraz Biura Prywatyzacji Medycyny sp. z o.o., które bardzo czynni wspierały działania ówczesnego Lekarza Wojewódzkiego dr Jacka Marciniaka w dziedzinie prywatyzacji podstawowej służby zdrowia w Wielkopolsce. W ostatnich latach XX wieku zmiany ustawodawcze w Polsce umożliwiły rozwój sektora prywatnego służby zdrowia. W tym czasie doktor Jerzy Kolasiński był odpowiedzialny za rejestrację specjalistycznych i niespecjalistycznych praktyk lekarskich w makroregionie wielkopolskim obejmującym pięć ówczesnych województw: poznańskie, kaliskie, leszczyńskie, konińskie i pilskie. Jako Przewodniczący Komisji Indywidualnych Praktyk Lekarskich w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej stworzył cały system logistyczny dla zrealizowania tego procesu. Za jego kadencji dokonał się ogromny przełom w tej dziedzinie, czego wyrazem była rejestracja ponad 8 000 indywidualnych praktyk lekarskich. To co dziś wydaje się rzeczą naturalną było w owych czasach działalnością pionierską na skalę krajowa, dzięki czemu do dziś prywatna służba zdrowia w Wielkopolsce zajmuje czołową pozycję w Polsce.

Klinika Kolasiński

Kolejne lata XIX wieku spowodowały dalszy rozwój Kliniki. Obok chirurgii estetycznej odbywały się tu zabiegi z dziedziny ortopedii. Współpraca z takimi specjalistami jak prof. dr hab.med. Marek Napiontek i prof. dr hab.med. Leszek Romanowski spowodowała, że Klinika była miejscem wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z dziedziny ortopedii dziecięcej i chirurgii ręki. Stałe poszukiwanie pokrewnych chirurgii estetycznej dziedzin spowodowały, że doktor Jerzy Kolasiński stał się inspiratorem wprowadzenia w Polsce medycyny przeciwstarzeniowej. Powierzenie realizacji tego zagadnienia dr med. Annie Modelskiej Ziółkiewicz zaowocowało dynamicznym rozwojem ten nowej dziadziny medycznej, a ponadto legło u podstaw powołania Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti Aging. W ostatnich latach gama zabiegów wykonywanych w swarzędzkiej klinice poszerzyła się o kolejne działy: ginekologia estetyczna i dermatologia. Tak szeroka działalność placówki spowodowała zmianę jej nazwy. Otwarcie nowego budynku szpitala w 2005 roku zbiegło się ze zmianą jego nazwy na Klinika Kolasiński.

Nowoczesne zaplecze

Klinika Kolasiński mieści się obecnie w nowoczesnych pomieszczeniach zapewniających zarówno komfort jak i bezpieczeństwo leczonych tutaj pacjentów, jak i doskonałe warunki pracy dla powiększającego się personelu. Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie wyposażenia przynosi wymierne efekty w postaci stale wzrastającej liczby pacjentów. Dziś bowiem polski pacjent podobnie jak jego europejski odpowiednik zwraca uwagę nie tylko na to kto go leczy ale także w jakich warunkach odbywa się ta terapia. W tym względzie Klinika zaliczana była zawsze do krajowych liderów, czego dowodem były czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Z drugiej strony doktor Jerzy Kolasiński był zawsze otwarty na oczekiwania młodszych stażem medycznym i biznesowym kolegów. Jego życiowa maksyma: „Verba Docent Exempla Trahunt” znajdowała zawsze potwierdzenie w codziennym życiu. Wszak najlepsza edukacja płynie z dobrego przykładu.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Lekarze stanowiący zespół Kliniki są niezmiernie aktywni na polu edukacyjnym i naukowym. Od wielu lat doktor Jerzy Kolasiński i doktor Małgorzata Kolenda prowadzą zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i Urody. Tradycją jest już organizowanie kursów i warsztatów chirurgicznych z dziedziny chirurgii estetycznej dla lekarzy różnych specjalności z całego kraju. Polskie Towarzystwo Medycyny Anti Aging wraz z Klinika Kolasiński było organizatorem pierwszej w Polsce Międzynarodowej Konferencji Medycyny Anti Aging. Zespół lekarzy Kliniki organizował międzynarodowe warsztaty chirurgii odtwórczej włosów, w której brali udział lekarze z całego świata, a zaproszonymi wykładowcami byli czołowi światowi specjaliści z tej dziedziny. Wartym odnotowania jest też organizowanie przez doktora Kolasińskiego warsztatów pod nazwą „Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej” adresowanych do szerokiego grona polskich chirurgów plastyków. Były to pierwsze tego rodzaju szkolenia w Polsce pozwalające na swobodną wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami w tej dziedzinie. Klinika Kolasiński była tez wydawcą pierwszego w Polsce kwartalnika o nazwie „Chirurgia Estetyczna”. Aktywność naukową lekarzy działających w Klinice potwierdzają liczne publikacje w czasopismach naukowych oraz wystąpienia na zjazdach w kraju i za granicą. Doktor Jerzy Kolasiński jest często zapraszany wraz z swoim zespołem do prowadzenia kursów i warsztatów chirurgicznych za granicą. Przeprowadzał liczne operacje pokazowe w Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Turcji, Iranie i Izraelu.

Jedna wielka rodzina

Świętując 25 lecie Klinika Kolasiński zamyka ten rozdział swojej działalności bardzo pozytywnym bilansem ekonomicznym i organizacyjnym. Jednak to co stanowi o jej szczególnej wartości to ludzie, którzy na co dzień wkładają ogrom energii i prawdziwego „serca” w codziennej pracy w jej murach. Nie wiele podobnych placówek może się poszczycić tak wyraźną stabilnością personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, administracyjnego i pomocniczego. Tworzący na co dzień wysoki poziom usług lekarze w osobie prof. dr hab.med. Marka Napiontka, dr med. Małgorzaty Kolendy, dr med. Piotra Kolasińskiego współpracują z Kliniką ponad 15 lat ! Pozostali specjaliści jak: dr hab. Med. Dariusz Szpurek, dr med. Anna Modelska- Ziółkiewicz, dr med. Małgorzata Wysocka-Mackiewicz również mogą pochwalić się wieloletnią współpraca z Klinika. Placówka może poszczycić się doskonałym zespołem lekarzy anestezjologów w osobie: dr Tomasza Reysnera, Grzegorza Mikołajczaka, Haliny Kurzawskiej i Tomasza Misiaka. Dzięki nim nie tylko pacjenci mogą bez obaw poddawać się zabiegom chirurgicznym ale też operatorzy mogą całkowicie skupić się nad polem operacyjnym bez obawy o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Zespół pielęgniarski to doskonały team składający się doskonałych fachowców. Na ogromne słowa uznania zasługuje pani Mariola Reszke, która od 23 lat prowadzi blok operacyjny i asystuje lekarzom do operacji. Od 18 lat pracują w Klinice panie mgr Alicja Grupka i Hanna Rodykow. Od 16 lat zespołem pielęgniarskim oddziału kieruje pani Sylwia Degórska. Prowadzenie biura spoczywa w rękach pani mgr Anety Kowal pracującej w klinice również 10 lat. Zaopatrzeniem kliniki zajmuje się pan Eugeniusz Zimny, który tę funkcje pełni już 19 lat ! Grono tak doświadczonych pracowników uzupełniają pielęgniarki i pracownicy personelu pomocniczego, którzy również mogą poszczycić się ponad 10-cio letnim stażem. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwają młodzi lekarze, którzy w ten sposób praktyczny poznają także jak wygląda prywatna służba zdrowia. Za sprawą najmłodszych członków zespołu pojawiają się w klinice nowe inicjatywy. Wszak młodość charakteryzuje się „twórczym niepokojem”, który niesie ze sobą postęp. Na to wszystko nasza Klinika jest bardzo otwarta. Realizując swoją misję łączy bowiem tradycję z nowoczesnością. To stałe wyznaczanie sobie nowych celów z jednoczesnym oparciem o już spełnione dokonania pozwala śmiało wchodzić w kolejne 25-cio lecie.

Jest więc rocznica Kliniki Kolasiński świętem wszystkich, którzy tworzyli jej wartość w przeszłości i tych, którzy łączą z nią swoje ambicje.

Kliknij tutaj aby zobaczyć galerię zdjęć z uroczystości