tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Jakie istnieją sposoby chirurgicznego leczenia żylaków?

Leczenie chirurgiczne żylaków polega na podwiązaniu, przecięciu i usunięciu niewydolnych żył powierzchownych, takich jak żyła odpiszczelowa i odstrzałkowa, podwiązaniu i przecięciu niewydolnych żył łączących układ powierzchowny i głęboki oraz na usunięciu widocznych żylaków. Udoskonaleniem tego sposobu operowania żylaków jest metoda Mulera i metoda kriochirurgiczna. Pozwalają one nie tylko na precyzyjne usunięcie przyczyny powstawania żylaków, ale także na kosmetyczne usunięcie istniejących już żylaków z pozostawieniem niewielkich blizn. Metody te stosowane są w Klinice Kolasiński i zostały opisane szczegółowo w innych miejscach.

Przypisane kategorie: