tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Zarząd ISHRS podczas spotkania w Miami, czwarty od prawej dr Jerzy Kolasiński

Zarząd ISHRS podczas spotkania w Miami, czwarty od prawej dr Jerzy Kolasiński