tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Seksualność kobiet po zabiegach rekonstrukcji piersi

seksualnosc-kobiet

Problem seksualności kobiet jest jak dotąd dość marginalnie traktowany przez literaturę fachową. Więcej uwagi zwraca się na zaburzenia erekcji u mężczyzn.  Tymczasem rozległe badania przeprowadzone w roku 2004 wykazały, że aż 64% kobiet cierpi na różnego stopnia zaburzenia związane z pożądaniem , 35% zgłasza problemy organiczne, 31% artykułuje zaburzenia w zakresie podniecenia seksualnego i aż 26% odczuwa ból podczas stosunku płciowego. Ogromną rolę w seksualności kobiet pełnią piersi. Stąd zabiegi amputacji piersi (mastectomia) z powodu raka piersi zdecydowanie wpływają negatywnie za zachowania seksualne kobiet i związane z tym odczucia.  W pełni uzasadnione są więc w tych przypadkach zabiegi rekonstrukcji piersi. Przeprowadzone badania z zastosowaniem współczynnika funkcji seksualnych kobiet (FSFI – Female Sexual Function Insex) wykazały znamienną poprawę odczuć i zachowań seksualnych u kobiet po rekonstrukcji piersi (FSFI – 22,44) w porównaniu z kobietami po zabiegach amputacji piersi bez rekonstrukcji (FSFI – 10,15). Wskazuje to jednoznacznie na ogromne znaczenie tego typu zabiegów w przywróceniu kobietom należnego komfortu psychicznego, którego istotnym elementem jest sfera intymna.

Dr med. Jerzy Kolasiński

Na podstawie artykułu: „Sexuality after breast reconstruction post mastectomy” autor Miguel Sabino Nero i wsp. Aesthetic Plastic Surgery (2013)37:643-647