tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Rekonstrukcja piersi – forum chirurgiczno-ginekologiczne, Poznań 4 kwietnia 2014

Kolejny raz Klinika Kolasiński była organizatorem forum chirurgiczno-ginekologicznego poświęconego chirurgii piersi. Tym razem tematem wiodącym była rekonstrukcja piersi po mastektomii. Uzupełniały ją zagadnienia ściśle związane z tą tematyką. Obrady odbyły się w Blow Up Hall w Starym Browarze w Poznaniu. Wzięli w nich udział czołowi ginekolodzy z Poznania, Łodzi i Wielkopolski oraz chirurdzy onkologiczni z Poznania. Obrady rozpoczął referat mgr Dominiki Kolasińskiej poświęcony psychologicznym aspektom rekonstrukcji piersi. Następnie dr n. med. Jerzy Kolasiński omówił zastosowanie aparatu Vectra 3D w doborze implantów piersiowych. Ogromne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr hab. n. med. Dawida Murawy poświęcone roli onkoplastyki i śródoperacyjnej radioterapii w oszczędzających zabiegach onkologicznych piersi. Następnie dr n. med. Jerzy Kolasiński przedstawił zastosowanie systemu BRAVA w zabiegach rekonstrukcji piersi przeszczepem własnej tkanki tłuszczowej. Obrady zakończył referat dr n. med. Janusza Jaworowskiego dotyczący rekonstrukcji piersi tkankami własnymi zespalanymi metodami mikrochirurgicznymi. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na bardzo aktualne zagadnienia dotyczące rekonstrukcji piersi. Słowa podziękowania należą się firmom: Allergan Polska oraz Bravissima s.c. które wsparły finansowo organizację konferencji.

Obrady prowadził dr med. Jerzy Kolasiński

Obrady prowadził dr med. Jerzy Kolasiński

Wykładowcy - od prawej: dr med. Janusz Jaworowski, dr hab.med. Dawid Murawa, mgr Dominika Kolasińska, dr med. Jerzy Kolasiński

Wykładowcy – od prawej: dr med. Janusz Jaworowski, dr hab.med. Dawid Murawa, mgr Dominika Kolasińska, dr med. Jerzy Kolasiński